ภาษาจีนสำหรับการซื้อของ ตอนที่2 [购物]

ซื้อของ ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค

 • 您要什么? [Nín yào shénme?]  คุณต้องการอะไร
 • 您买什么? [Nín mǎi shénme?] คุณต้องการซื้ออะไร
 • 您想买什么? [Nín xiǎng mǎi shénme?] คุณต้องการซื้ออะไร
 • 让我先看看。 [Ràng wǒ xiān kàn kàn] ขอฉันดูก่อน
 • 怎么卖? [Zěnme mài?] ขายอย่างไรครับ
 • 这个怎么卖? [Zhège zěnme mài?] อันนี้ขายอย่างไรครับ
 • 有没有…?  [Yǒu méiyǒu…?] มี…ไหมครับ
 • 给我看看那…行吗? [Gěi wǒ kàn kàn nà… Xíng ma?] ผมขอดู….นั้นหน่อยได้ไหม
 • 老板 (老板娘), 这个多少钱? [Lǎobǎn (lǎobǎnniáng), zhège duōshǎo qián?] พ่อค้า(แม่ค้า) อันนี้ขายเท่าไหร่ครับ
 • 一斤多少钱? [Yī jīn duōshǎo qián?] ชั่งละเท่าไหร่ (ครึ่งกิโล)
 • 一公斤多少 钱? [Yī gōngjīn duōshǎo qián?] กิโลละเท่าไหร่
 • 怎么卖? [Zěnme mài?] ขายอย่างไร
 • …多少钱一件? [… Duōshǎo qián yī jiàn?] …ตัวละเท่าไหร่
 • 特价是199铢。 [Tèjià shì 199 zhū] ราคาพิเศษ 199 บาท
 • 可以试试吗? [Kěyǐ shì shì ma?] ขอลองหน่อยได้ไหม
 • …多少钱一双? [… Duōshǎo qián yīshuāng?] …คู่ละเท่าไหร่
 • …还有没有?  [… Hái yǒu méiyǒu?] …ยังมีอีกหรือไม่
 • 有没有更好些的。[Yǒu méiyǒu gèng hǎoxiē de] มีดีกว่านี้ไหม
 • …和…哪个更好些? [… Hé… Nǎge gèng hǎoxiē?] …กับ…อันไหนดีกว่า --> 尼康D7000和佳能7D哪个更好些? (尼康-Nikon, 佳能-Canon)
 • 我要这个。[Wǒ yào zhège] ผมต้องการชิ้นนี้ครับ
 • 太贵了。 [Tài guìle] แพงเกินไป
 • 很贵。[Hěn guì] แพงมาก
 • 不贵啦。[Bù guì la] ไม่แพงแล้วล่ะ
 • 一点都不贵。[Yīdiǎn dōu bù guì] ไม่แพงเลย
 • 已经很便宜了。 [Yǐjīng hěn piányile] ราคาถูกแล้ว
 • 已经最便宜了。[Yǐjīng zuì piányile] ราคาถูกที่สุดแล้วครับ
 • 不能再便宜了。[Bùnéng zài piányile] ราคาลดลงกว่านี้ได้อีกแล้วครับ
 • 购物杀价 [gòuwù shājià] ซื้อของต่อราคา
 • 便宜点儿行吗? [Piányi diǎn er xíng ma?] ถูกกว่านี้หน่อยได้ไหม
 • 便宜一点好吗? [Piányi yīdiǎn hǎo ma?] ถูกกว่านี้หน่อยได้ไหม
 • 能不能便宜点儿? [Néng bùnéng piányi diǎnr?] ถูกกว่านี้หน่อยได้ไหม
 • 可以算我便宜一点吗? [Kěyǐ suàn wǒ piányi yīdiǎn ma?] คิดผมราคาถูกหน่อยได้ไหมครับ
 • 再减价吧。[Zài jiǎn jià ba] ลดอีกหน่อยนะ
 • 能给我个折扣吗? [Néng gěi wǒ gè zhékòu ma?] ให้ส่วนลดผมหน่อยได้ไหมครับ
 • 这些东西打特价吗? [Zhèxiē dōngxi dǎ tèjià ma?] ของเหล่านี้ลดราคาไหมครับ
 • 这价钱可以商量吗? [Zhè jiàqián kěyǐ shāngliáng ma?] ราคานี้ยังคุยกันได้ไหมครับ
 • 可以算我…吗? [Kěyǐ suàn wǒ… Ma?]  คิดผม…ได้ไหม  --> 可以算我150吗? คิดผม 150 ได้ไหม
 • …卖不卖? [… Mài bù mài?] …ขายหรือไม่
 • …行吗? [… Xíng ma?] …ได้ไหม
 • 这是好品质。[Zhè shì hǎo pǐnzhí] อันนี้เป็นของมีคุณภาพ
 • 还有吗? [Hái yǒu ma?] ยังมีอีกไหม
 • 有新的吗? [Yǒu xīn de ma?] มีอันใหม่ไหม
 • 你给个价儿吧。 [Nǐ gěi gè jià ér ba] คุณให้ราคามาสิ
 • 按批发价行吗? [Àn pīfā jià xíng ma?] ให้ราคาส่งได้ไหม
 • 能按批发价吗? [Néng àn pīfā jià ma?] ให้ราคาส่งได้ไหม
 • 给我批发价吧。 [Gěi wǒ pīfā jià ba] ให้ราคาส่งฉันเถอะ
 • 我想要一打。 [Wǒ xiǎng yào yī dá] ฉันจะเอา 1 โหล
 • 我要先买一个去做榜样可以吗? [Wǒ yào xiān mǎi yīgè qù zuò bǎngyàng kěyǐ ma?] ฉันจะขอซื้อ 1 ชิ้นไปเป็นตัวอย่างก่อนได้ไหม
 • 我可以按照批发价把它卖给你。 [Wǒ kěyǐ ànzhào pīfā jià bǎ tā mài gěi nǐ] ฉันสามารถขายให้คุณในราคาส่ง
 • 还要别的吗? [Hái yào bié de ma?] ยังต้องการอย่างอื่นอีกไหมครับ
 • 您还想要别的东西吗?  [Nín hái xiǎng yào bié de dōngxi ma] คุณยังต้องการอย่างอื่นอีกไหมครับ
 • 不需要啦。[Bù xūyào la] ไม่แล้วล่ะครับ
 • 不知道管不管送? [Bù zhīdào guǎn bùguǎn sòng?] ไม่ทราบว่าจัดส่งหรือไม่ครับ
 •  送货上门 [Sòng huò shàngmén] บริการส่งถึงที่ (delivery service)
 • 还是要自己拿回来? [Háishì yào zìjǐ ná huílái?] หรือว่าต้องการนำกลับไปเองครับ
 • 交货期为5天。 [Jiāo huò qí wèi 5 tiān] ระยะเวลาจัดส่งภายใน5วัน
 • 收不收信用卡。 [Shōu bù shōu xìnyòngkǎ] รับบัตรเครดิตไหมครับ
 • 一共多少钱? [Yīgòng duōshǎo qián?] ทั้งหมดราคาเท่าไรครับ
 • 一共100铢。[Yīgòng 100 zhū] ทั้งหมด 100 บาทครับ
 • 总共一百铢。[Zǒnggòng yībǎi zhū] ทั้งหมด 100 บาทครับ
 • 合起来是100铢。 [Hé qǐlái shì 100 zhū] ทั้งหมด 100 บาทครับ
 • 这里是100铢钱。 [Zhèlǐ shì 100 zhū qián] นี่คือเงิน 100 บาทครับ
 • 这是找回来的零钱。[Zhè shì zhǎo huí lái de língqián] นี่คือเงินทอนครับ
 •  太多谢啦![Tài duōxiè la!] ขอบคุณมากๆนะครับ
 • 请你给我一张名片。 [Qǐng nǐ gěi wǒ yī zhāng míngpiàn] ขอนามบัตรผมสักใบครับ
 • 欢迎你再来! [Huānyíng nǐ zàilái] มาอุดหนุนใหม่นะครับ
 • 太感谢啦!下一次再来。  [Tài gǎnxiè la! Xià yīcì zàilái] ขอบคุณมากนะครับ  โอกาสหน้ามาอุดหนุนใหม่นะครับ

เปลี่ยนและคืนสินค้า

 • 对不起, 我要退货。 [Duìbùqǐ, wǒ yào tuìhuò] ขอโทษครับ, ฉันต้องการคืนสินค้า
 • 我想要换这个东西。 [Wǒ xiǎng yào huàn zhège dōngxi] ฉันอยากจะเปลี่ยนของนี้หน่อยครับ
 • 对不起这个损坏了,请你换给我。 [Duìbùqǐ zhège sǔnhuàile, qǐng nǐ huàn gěi wǒ] ขอโทษครับ ชิ้นนี้ชุดรุดแล้ว รบกวนช่วยเปลี่ยนให้หน่อยครับ
 • 这个有缺点,请你换给我。[Zhège yǒu quēdiǎn, qǐng nǐ huàn gěi wǒ] ชิ้นนี้มิตำหนิ รบกวนช่วยเปลี่ยนให้หน่อยครับ
 • 什么原因? [Shénme yuányīn?] สาเหตุอะไรครับ
 • 尺寸不对。 [Chǐcùn bùduì] ขนาดไม่ถูกต้องครับ
 • 你有收据吗?  [Nǐ yǒu shōujù ma?] คุณมีใบเสร็จไหมครับ
 • 是的,我有。 [Shì de, wǒ yǒu]  ครับ, ผมมีใบเสร็จ
 • 试衣间在哪?  [Shì yī jiān zài nǎ?] ห้องลองเสื้อผ้าอยู่ไหนครับ
 • 就在你后面。 [Jiù zài nǐ hòumiàn] อยู่ด้านหลังของคุณนี่เองครับ

คำศัพท์เสริม

 • 报价 [bàojià] ราคาที่เสนอ  --> 我们报价合理不接受任何形式还价。[Wǒmen bàojià hélǐ bù jiēshòu rènhé xíngshì huán jià] ราคาที่เราเสนอสมเหตุสมผลแล้วครับ ไม่สามารถต่อราคาได้
 • 还价 [huánjià] การต่อรองราคา
 • 合理 [hélǐ] สมเหตุสมผล
 • 抱歉 [bàoqiàn] ขออภัย --> 抱歉,您来晚了, 已经全部卖光啦。[Bàoqiàn, nín lái wǎnle, yǐjīng quánbù mài guāng la] ขออภัยคุณมาช้าไปหน่อย ของขายหมดแล้วครับ
 • 卖光的 [màiguāngde] ขายหมด (sold out)
 • 保险费 [bǎoxiǎnfèi] ค่าประกันภัย --> 社会保险费 [Shèhuì bǎoxiǎn fèi] ค่าประกันสังคม
 • 报盘 [bàopán] ราคาที่เสนอ
 • 厂价 [chǎngjià] ราคาโรงงาน
 • 厂家直销 [chǎngjiā zhíxiāo] สินค้าราคาโรงงาน
 • 畅销 [chàngxiāo] ขายดี
 • 促销 [cùxiāo] ราคาส่งเสริมการขาย --> 促销海报 [Cùxiāo hǎibào] โปสเตอร์ส่งเสริมการขาย
 • 存货 [cúnhuò]  สินค้าคงเหลือ (goods in stock)
 • 成本 [chéngběn] ต้นทุน
 • 出口质量 [chūkǒu zhìliàng] คุณภาพส่งออก
 • 打开市场 [dǎkāi shìchǎng] เปิดตลาด
 • 单价 [dānjià] ราคาต่อหน่วย
 • 订货 [dìnghuò] สั่งซื้อสินค้า
 • 定价 [dìngjià]  ราคาตายตัว
 • 港元 [gǎngyuán] เงินเหรียญฮ่องกง
 • 供不应求 [gōngbùyìngqiú] สินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด
 • 公斤 [gōngjīn] กิโลกรัม
 • 公认 [gōngrèn] เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
 • 广场 [guǎngchǎng] ศูนย์กลางค้า (square)
 • 国际市场 [guójìshìchǎng] ตลาดโลก -->  近期,橡胶国际市场价格持续低迷,销售不畅。[Jìnqí, xiàngjiāo guójì shìchǎng jiàgé chíxù dīmí, xiāoshòu bù chàng]  ระยะนี้ราคาตลาดโลกยางพาราตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดขายซบเซา
 • 顾客 [gùkè] ลูกค้า --> 如何抓住客户的心。[Rúhé zhuā zhù kèhù de xīn] ทำอย่างไรถึงจะมัดใจลูกค้าได้
 • 行情 [hángqíng] สภาวะการตลาดหรือหั่งเช้ง(ตลาดหุ้น) --> 最近行情不好。[Zuìjìn hángqíng bù hǎo] ช่วงนี้สภาวะการตลาดไม่ค่อยดี
 • 交货 [jiāohuò] ส่งมอบสินค้า
 • 减价 [jiǎnjià] ลดราคา
 • 价格 [jiàgé] ราคา
 • 价格单 [jiàgédān] ใบแสดงราคา
 • 降低 [jiàngdī] ลดลง
 • 基本价 [jīběnjià] ราคาพื้นฐาน
 • 价格持续低迷。 [jiàgé chíxù dīmí] ราคายังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่อง
 • 急需 [jíxū] ต้องการด่วน
 • 客户 [kèhù] ลูกค้า
 • 零钱 [língqián] เงินย่อย, เงินทอน -->  你有零钱吗? [Nǐ yǒu língqián ma?] คุณมีแบ็งค์ย่อยไหมครับ
 • 找不开 [zhǎobukāi] ไม่มีเงินทอน(ไม่มีเงินย่อย) --> 我找不开, 你有没有零钱?[Wǒ zhǎo bù kāi, nǐ yǒu méiyǒu língqián?] ผมไม่มีเงินทอน คุณมีแบ็งค์ย่อยไหมครับ
 • 零售 [língshòu]  ขายปลีก(sell by retail)
 • 美元 [měiyuán] ดอลล่าร์ สหรัฐ
 • 难以推销 [nányǐ tuīxiāo] ขายยาก --> 好的产品为何难以推销出去。[Hǎo de chǎnpǐn wèihé nányǐ tuīxiāo chūqù] ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทำไมถึงขายยาก
 • 品牌 [pǐnpái]  ยี่ห้อ(brand) --> 如何把新品牌推销市场? [Rúhé bǎ xīn pǐnpái tuīxiāo shìchǎng?] ทำอย่างไรถึงนำสินค้ายี่ห้อใหม่เข้าสู่ตลาด
 • 推销 [tuīxiāo]  การส่งเสริมการขายสินค้า -->  推销新产品  [Tuīxiāo xīn chǎnpǐn]   การส่งเสริมการขายสินค้าสินค้าใหม่
 • 批发 [pīfā] ขายส่ง (sell by wholesale)
 • 批发价 [pī fā jià] ราคาขายส่ง (wholesale price)
 • 起订量 [qǐdìngliàng] จำนวนที่สั่งซื้อขั้นต่ำที่สุด(minimum quantity) --> 最小起订量是多少?[Zuìxiǎo qǐ dìng liàng shì duōshǎo?] ต้องสั่งสินค้าขั้นต่ำเท่าไหร่ครับ
 • 请品尝 [qǐng pǐncháng] เชิญทดลองชิม --> 今天请你们品尝一下。 [Jīntiān qǐng nǐmen pǐncháng yīxià] วันนี้เชิญพวกคุณมาลองชิมดูหน่อย
 • 取决于 [qǔjuéyú] ขึ้นอยู่กับ --> 东西价格的高低取决于产品的质量。
 • 杀价 [shājià]  ตัดราคา --> 开始杀价!金士顿120GB SSD大降40元。(金士顿 คิงส์ตัน/降 [jiàng] ลดลง)
 • 上涨 [shàngzhǎng] สูงขึ้น -->  去年物价上涨很快,几乎什么东西都涨,就是工资不涨,给人感觉是钱越来越不经花了,老百姓压力真得很大。(钱不经花)
 • 上市 [shàngshì] วางตลาด -->  iphone5什么时候在泰国上市。 [Iphone5 shénme shíhou zài tàiguó shàngshì] Iphone5 จะเข้าตลาดเมืองไทยเมื่อไหร่
 • 试销 [shìxiāo] ทดลองขาย
 • 百年市场 [Bǎinián shìchǎng] ตลาด 100 ปี
 • 送货 [sònghuò] ส่งสินค้า (deliver goods) --> 免费送货至家。[Miǎnfèi sòng huò zhì jiā] จัดส่งถึงบ้านฟรี
 • 特殊价 [tèshūjià] ราคาพิเศษ  --> 特殊价名牌牛仔裤。[Tèshū jià míngpái niúzǎikù] กางเกงยีนส์แบนด์เนมราคาพิเศษ
 • 提前 [tíqián] ล่วงหน้า --> 如果你想去听王力宏的演唱会,得提前买票。[Rúguǒ nǐ xiǎng qù tīng wánglìhóng de yǎnchàng huì, de tíqián mǎi piào] หากคุณอยากจะไปดูคอนเสิร์ตหวังลี่หง ก็ต้องซื้อตั๋วล่วงหน้า
 • 脱手 [tuōshǒu] ขายออก
 • 脱档 [tuōdàng]  สินค้าหมดสต๊อก (to be out of stock)
 • 脱销 [tuōxiāo] สินค้าหมดสต๊อก (to be out of stock) --> 对不起,好像这个型号已经脱销了。[Duìbùqǐ, hǎoxiàng zhège xínghào yǐjīng tuōxiāole] ขอโทษครับ ดูเหมือนว่ารุ่นนี้หมดสต๊อกแล้วครับ
 • 无效 [wúxiào] ไม่มีผลบังคับ --> 你的身份证过期了,是无效证件,没用了。 [Nǐ de shēnfèn zhèng guòqíle, shì wúxiào zhèngjiàn, méi yòngle] บัตรประจำตัวประชาชนของคุณหมดอายุแล้ว เป็นเอกสารที่ไม่มีผลบังคับ ไม่มีประโยชน์แล้ว
 • 销售不畅 [xiāoshòu bùchàng] ยอดขายซบเซา
 • 英镑 [yīngbàng] เงินปอนด์
 • 优惠价 [yōuhuìjià] ราคาพิเศษ
 • 网上购物 [wǎngshàng gòuwù] ซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต
 • 网上售卖 [wǎngshàng shòumài] ขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต
 • 暂时缺货 [zànshí quēhuò]  สินค้าขาดชั่วคราว (temporarily out of stock)
 • 暂时缺货 [zànshí quēhuò]  สินค้าขาดชั่วคราว (temporarily out of stock)
 • 涨价[zhǎngjià] ขึ้นราคา --> 如果战争爆发,什么东西会涨价? [Rúguǒ zhànzhēng bàofā, shénme dōngxi huì zhǎng jià] ถ้าหากเกิดสงครามขึ้น ไม่ว่าสินค้าอะไรก็ขึ้นราคา
 • 质量证书 [zhìliàngzhèngshū] ใบรับรองคุณภาพสินค้า(QUALITY CERTIFICATE)
 • 铢 [zhū] บาท --> 泰铢是泰国官方货币。บาทเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของประเทศไทย
 • 众所周知 [zhòngsuǒzhōuzhī] เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป (公认 [gōngrèn] เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป)
  • 众所周知,曼谷恰吐恰克周末市场(ตลาดนัดสวนจตุจักร)是泰国最大的市场,它也是世界最大的周末市场。
 • 折扣 [zhékòu] ส่วนลด
 • 打折 [dǎzhé] ขายลดราคาเป็นเปอร์เซ็นของจีน
  • 打 40 折 ก็คือ ขายในราคา 40 เปอร์เซ็นต์จากราคาเต็ม(ลด 60%)
  • 打 1 折 ก็คือ ขายในราคา 10 เปอร์เซ็นต์จากราคาเต็ม (ลด 90%)

อ่านเพิ่มเติม…

4 thoughts on “ภาษาจีนสำหรับการซื้อของ ตอนที่2 [购物]

 1. Patrick says:

  คำศัพท์อะ ไม่ต้องการเท่าไหร่หรอกครับ
  อันที่ต้องการคือ ประโยคด้านบน สุด เพราะสามารถเอามาใช้่ได้เลย
  รบกวนช่วยเขียนพินยินด้วยครับ

  ขอบคุณครับ

 2. lingkung says:

  ช่วยได้เยอะมากๆเลย ไปจีนมาจดประโยคจากหน้านี้ คุยกันรู้เรื่องเลย ได้สินค้ากลับไทยเพียบ ราคาถูก
  ขอบคุณมากๆคะ มีใหม่มาลงเรื่อยๆนะคะ ติดตามตลอดคะ

 3. fern says:

  ดีมากเลยค่า เป็นกำลังใจให้ทำต่อไปเรื่อยๆน้า

  • วรดี says:

   ดีมากค่ะ…ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ให้

Comments are closed.