ภาษาจีน : ภาษาจีนกับความรักที่ไม่ลับ [Love Of Secret] ตอนที่2

ภาษาจีนกับความรัก
 • 此生能与你在一起真是幸福。
  [cǐshēng néng yǔ nǐ zài yīqǐ zhēnshi xìngfú] ชีวิตนี้สามารถอยู่ร่วมกับเธอได้ ถือว่าโชคดีจริง ๆ
 • 个人只要不再想要,就什么都可以放下。
  [Gèrén zhǐyào bù zài xiǎng yào, jiù shénme dōu kěyǐ fàngxià] ถ้าหากคนเราไม่มีความโลภแล้ว ทุกๆอย่างก็สามารถปล่อยวางลงได้อย่างง่ายดาย
 • 人生没有彩排,只有现场直播.
  [Rénshēng méiyǒu cǎipái, zhǐyǒu xiànchǎng zhíbò] ชีวิตคนเราไม่มีการซ้อม มีแต่การถ่ายทอดสด
 • 我不哭,不是因为我坚强,而是为了让你在哭的时候还能有所依靠。
  [Wǒ bù kū, bùshì yīnwèi wǒ jiānqiáng, ér shì wèile ràng nǐ zài kū de shíhou hái néng yǒu suǒ yīkào] ฉันไม่ร้องไห้ไม่ใช่เพราะฉันเข้มแข็ง แต่เพื่อจะอยู่ข้างๆเธอในเวลาที่เธอร้องไห้
 • 眼泪:百分之一的水份+百分之九十九的感受。
  [Yǎnlèi: Bǎi fēn zhī yī de shuǐ fèn +bǎi fēn zhī jiǔshíjiǔ de gǎnshòu] น้ำตา:เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คือความรู้สึก +อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือน้ำ
 • 要努力使每一天都开心而有意义,不为别人,为自己。
  [Yào nǔlì shǐ měi yītiān dū kāixīn ér yǒu yìyì, bù wéi biérén, wèi zìjǐ] จงมุ่งมั่นทำให้ทุกๆวันของเรามีความหมายและมีความสุข ไม่ใช่เพียงเพราะทำเพื่อคนอื่น แต่ทำเพื่อตัวเราเอง
 • 有时候,你得做自己最应该做的事情,不管别人怎么想。
  [Yǒu shíhou, nǐ de zuò zìjǐ zuì yīnggāi zuò de shìqíng, bùguǎn biérén zěnme xiǎng] บางครั้ง, เธอควรทำในสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรทำมากที่สุด ไม่ต้องสนใจคนอื่นว่าเขาจะคิดอย่างไร
 • 生活,不是等暴风雨过去,而是学会在风雨中跳舞。
  [Shēnghuó, bùshì děng bàofēngyǔ guòqù, ér shì xuéhuì zài fēngyǔ zhōng tiàowǔ] ชีวิต,ไม่ใช่รอคอยให้พายุฝนผ่านไป, แต่เรียนรู้ที่จะเต้นรำกลางสายฝน
 • 有些人,一辈子都不会在一起。但是有一种感觉却可以藏在心里一辈子 。
  [Yǒuxiē rén, yībèizi dōu bù huì zài yīqǐ. Dànshì yǒuyī zhǒng gǎnjué què kěyǐ cáng zài xīnlǐ yībèizi] บางคนไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดทั้งชีวิต แต่กลับมีความรู้สึกชนิดหนึ่งถูกเก็บซ่อนไว้ภายในจิตใจตลอดชีวิต
 • 我不需要多么完美的爱情,我只需要有一个人永远不会放弃我。
  [Wǒ bù xūyào duōme wánměi de àiqíng, wǒ zhǐ xūyào yǒuyī gèrén yǒngyuǎn bù huì fàngqì wǒ] ฉันไม่ได้ต้องการความรักที่สมบูรณ์แบบ, ฉันแค่ต้องการใครสักคนที่จะไม่ทอดทิ้งฉันไป
 • 距离是一种考验,为了看看爱到底能走多远。
  [Jùlí shì yī zhǒng kǎoyàn, wèile kàn kàn ài dàodǐ néng zǒu duō yuǎn] ระยะทางคือแบบทดสอบอย่างหนึ่ง เพื่อดูว่าความรักนั้นจะสามารถไปได้ไกลถึงไหน
 • 可能我只是你生命里的一个过客,但你不会遇见第二个我。
  [kěnéng wǒ zhǐshì nǐ shēngmìng lǐ de yīgè guòkè, dàn nǐ bù huì yùjiàn dì èr gè wǒ] ฉันอาจเป็นแค่ใครบางคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเธอ แต่เธอไม่มีทางจะเจอคนแบบฉันอีกแล้วล่ะ
 • 别因为别人说的话而放弃,把那些话当做加倍努力的动力。
  [Bié yīnwèi biérén shuō dehuà ér fàngqì, bǎ nàxiē huà dàngzuò jiābèi nǔlì de dònglì] อย่ายอมแพ้เพียงเพราะคำพูดของคนอื่น , แต่ควรนำคำพูดเหล่านั้นมาเป็นพลังในการพยายามให้มากยิ่งขึ้น
 • 回忆,很美,却很伤;回忆,只是回不到过去的记忆。
  [Huíyì, hěn měi, què hěn shāng; huíyì, zhǐshì huí bù dào guòqù de jìyì] ความทรงจำที่สวยงามแต่กลับรู้สึกเจ็บปวด ; คือความทรงจำในอดีตที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้
 • 陌生人认为我很安静,朋友们认为我很开朗,我最好的朋友知道我就是个疯子!
  [Mòshēng rén rènwéi wǒ hěn ānjìng, péngyǒumen rènwéi wǒ hěn kāilǎng, wǒ zuì hǎo de péngyǒu zhīdào wǒ jiùshì gè fēngzi!] คนแปลกหน้ามักคิดว่าฉันสงบเงียบ , เพื่อนๆคิดว่าฉันสดใสร่าเริง ,เพื่อนที่สนิทที่สุดรู้ดีว่าฉันก็คือคนบ้าคนหนึ่ง
 • 我以为我对你来说很特别,然而后来我意识到你对每个人都这样。
  [Wǒ yǐwéi wǒ duì nǐ lái shuō hěn tèbié, rán’ér hòulái wǒ yìshí dào nǐ duì měi gèrén dōu zhèyàng] ฉันคิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษสำหรับเธอ , แต่มารู้ทีหลังว่าเธอก็ทำแบบนี้กับทุกๆคน!
 • 世界这么大,能遇见,不容易。
  [Shìjiè zhème dà, néng yùjiàn, bù róngyì] โลกใบใหญ่นัก,สามารถพบกันได้ ช่างไม่ดายเลย
 • 世界上最好的感觉就是,知道有人在想我。
  [Shìjiè shàng zuì hǎo de gǎnjué jiùshì, zhīdào yǒurén zài xiǎng wǒ] ความรู้สึกที่ดีที่สุดในโลกใบนี้ ก็คือได้รู้ว่ามีคนกำลังคิดถึงฉันอยู่
 • 生活总会给你第二次机会,叫明天。
  [Shēnghuó zǒng huì gěi nǐ dì èr cì jīhuì, jiào míngtiān] ชีวิตให้โอกาสครั้งที่2 แก่เธอเสมอ ที่เรียกว่า “พรุ่งนี้”
 • 我想,换个时间,换个地点,换个身份,忘了一切,重新开始。
  [Wǒ xiǎng, huàngè shíjiān, huàngè dìdiǎn, huàngè shēnfèn, wàngle yīqiè, chóngxīn kāishǐ] ฉันอยากจะ เปลี่ยนเวลา,เปลี่ยนสถานที่,เปลี่ยนตัวตน ลืมให้หมดทุกอย่างและเริ่มต้นใหม่
 • 别放弃梦想,奇迹每天都在上演。
  [Bié fàngqì mèngxiǎng, qíjī měi tiān dū zài shàngyǎn] อย่าละทิ้งความฝัน เพราะปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ทุกวัน
 • 当你喜欢上一个人,总会觉得自己不够好。
  [Dāng nǐ xǐhuan shàng yīgè rén, zǒng huì juéde zìjǐ bùgòu hǎo] ในขณะที่เธอหลงรักใครซักคน , มักจะคิดว่าตัวเองนั้นดีไม่พอเสมอ
 • 爱情,让时间匆匆而过,时间,让爱情消逝于无形。
  [Àiqíng, ràng shíjiān cōngcōng érguò, shíjiān, ràng àiqíng xiāoshì yú wúxíng] ความรัก ทำให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ,ส่วนเวลานั้น มักทำให้ความรักค่อยๆเลือนหายไป
 • 爱上一座城,大抵是因为,这里住着一个你爱的人。
  [Ài shàng yīzuò chéng, dàdǐ shì yīnwèi, zhèlǐ zhùzhe yīgè nǐ ài de rén] ที่เธอหลงรักเมืองนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่มีคนที่เธอรักอาศัยอยู่
 • 最痛的,不是离别,而是离别后的回忆!
  [Zuì tòng de, bùshì líbié, ér shì líbié hòu de huíyì!!] สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่การจากลา แต่มันคือความทรงจำหลังการจากลาต่างหากล่ะ!
 • 有时候,孤单一个人反而更好。没人伤害得了你。
  [Yǒu shíhou, gūdān yīgè rén fǎn’ér gèng hǎo. Méi rén shānghài dé liǎo nǐ] บางครั้ง, อยู่คนเดียวน่าจะดีกว่า.จะได้ไม่มีใครมาทำร้ายเธอด้วย
 • 我不知道为什么我还在等。
  [Wǒ bù zhīdào wèishéme wǒ hái zài děng] ฉันไม่รู้ว่าเพราะอะไร,ที่ทำให้ฉันยังรออยู่…
 • 晚安这两个简单的字,有谁能一天不落地对我说一辈子。
  [Wǎn’ān zhè liǎng gè jiǎndān de zì, yǒu shuí néng yītiān bù luòdì duì wǒ shuō yībèizi] “ฝันดี” สองคำง่ายๆนี้ จะมีใครพูดมันกับฉันได้ตลอดทั้งชีวิตบ้างนะ
 • 如果只是遇见,不能停留,不如不遇。
  [Rúguǒ zhǐshì yùjiàn, bùnéng tíngliú, bùrú bùyù] ถ้าเพียงแค่ได้พบกัน, ไม่สามารถอยู่ด้วยกัน, ไม่เจอกันยังดีซะกว่า
 • 只要你在,我就心安。
  [Zhǐyào nǐ zài, wǒ jiù xīn’ān] ตราบใดที่มีเธออยู่ด้วย, ฉันก็อุ่นใจ
 • 我会想你,在漫漫长路的每一步。
  [Wǒ huì xiǎng nǐ, zài mànmàn cháng lù de měi yībù] ฉันคิดถึงเธอ ในทุกๆก้าวที่เดินอยู่บนถนนที่ยาวไกล
 • 离开一个地方,风景就不再属于你;错过一个人,那人便再与你无关。
  [líkāi yīgè dìfāng, fēngjǐng jiù bù zài shǔyú nǐ; cuòguò yīgè rén, nà rén biàn zài yǔ nǐ wúguān] เมื่อออกจากสถานที่นึง ทิวทัศน์ก็ไม่ได้เป็นของเธออีกแล้ว; พลาดจากคนๆนึง คนๆนั้นก็ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเธออีกแล้ว
 • 人生最好不要错过两样东西:最后一班回家的车和一个深爱你的人。
  [rénshēng zuì hǎo bùyào cuòguò liǎngyàng dōngxi: Zuìhòu yī bān huí jiā de jū hé yīgè shēn ài nǐ de rén] ชีวิตของคนเรา ทางที่ดีที่สุดอย่าพลาดของสองสิ่ง: รถกลับบ้านเที่ยวสุดท้ายและคนที่รักเธออย่างลึกซึ้ง
 • 有时候,我们需要一点奇迹。
  [Yǒu shíhou, wǒmen xūyào yīdiǎn qíjī] บางครั้ง ,พวกเราก็ต้องการปาฏิหาริย์บ้าง
 • 你觉得你喜欢的人也喜欢你的时候,一般是你想多了。
  [Nǐ juéde nǐ xǐhuan de rén yě xǐhuan nǐ de shíhou, yībān shì nǐ xiǎng duōle] เวลาที่เธอคิดว่าคนที่เธอชอบก็ชอบเธอเหมือนกัน, โดยทั่วไปแล้วคือเธอคิดมากไปเอง
 • 我 讨厌等待,可如果等待能让我赢得你,那我会一直等。
  [Wǒ tǎoyàn děngdài, kě rúguǒ děngdài néng ràng wǒ yíngdé nǐ, nà wǒ huì yīzhí děng] ฉันเกลียดการรอคอย, แต่ถ้าการรอทำให้ฉันชนะใจเธอได้  งั้นฉันก็จะรอต่อไป
 • 我总是想知道, 某天你是否还会回到我身边。
  [Wǒ zǒng shì xiǎng zhīdào, mǒu tiān nǐ shìfǒu hái huì huí dào wǒ shēnbiān] ฉันเพียงแค่อยากรู้ว่า ซักวันหนึ่งเธอจะกลับมาอยู่เคียงคู่กับฉันหรือไม่
 • 因为你,我懂得了成长,可你,依旧是我的伤。
  [Yīnwèi nǐ, wǒ dǒngdéliǎo chéngzhǎng, kě nǐ, yījiù shì wǒ de shāng] เพราะเธอ ฉันจึงเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้น  แต่เธอก็ยังคงเป็นความเจ็บปวดสำหรับฉัน
 • 不管心有多痛,若坚信不移,梦想总会成真。
  [bùguǎn xīn yǒu duō tòng, ruò jiānxìn bù yí, mèngxiǎng zǒng huì chéng zhēn] ไม่ว่าจะเจ็บปวดมามากแค่ไหน หากมีเชื่อมั่นอย่างไม่คลางแคลงแล้วล่ะก็ ความฝันก็เป็นจริงได้
 • 总有人比你好看,比你聪明,比你年轻。但没人能取代你。
  [Zǒng yǒurén bǐ nǐ hǎokàn, bǐ nǐ cōngmíng, bǐ nǐ niánqīng. Dàn méi rén néng qǔdài nǐ] มีคนที่ดูดีกว่าเธอ, ฉลาดกว่าเธอ, เด็กกว่าเธอ แต่ไม่มีใครจะสามารถแทนที่เธอได้เลย
 • 我有你,就够了。
  [Wǒ yǒu nǐ, jiù gòule] ฉันมีเธอ,ก็เพียงพอแล้ว
 • 过去无法重写,但它却让我更加坚强。
  [Guòqù wúfǎ chóng xiě, dàn tā què ràng wǒ gèngjiā jiānqiáng] ที่ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถแก้ไขได้ แต่มันกลับทำให้ฉันเข้มแข็งยิ่งขึ้น
 • 你,从一个陌生人变成了一个我无法停止想念的人。
  [Nǐ, cóng yīgè mòshēng rén biàn chéngle yīgè wǒ wúfǎ tíngzhǐ xiǎngniàn de rén] เธอ, จากคนแปลกหน้าก็กลับกลายเป็นคนที่ฉันไม่เคยจะหยุดคิดถึงได้เลย
 • 从今天起,忘记过去,原谅自己,重新开始。
  [Cóng jīntiān qǐ, wàngjì guòqù, yuánliàng zìjǐ, chóngxīn kāishǐ] นับจากวันนี้ ลืมอดีตที่ผ่านมา,ให้อภัยตัวเอง,และเริ่มต้นใหม่
 • 爱情就像沙漏,心满了,脑子就空了。
  [Àiqíng jiù xiàng shālòu, xīn mǎnle, nǎozi jiù kōngle] ความรักก็เหมือนนาฬิกาทราย เมื่อใจเต็มเปี่ยม(ไปด้วยรัก) สมองก็จะว่างเปล่า
 • 有得也有失,生活就是如此。
  [De yěyǒu shī, shēnghuó jiùshì rúcǐ] มีได้และมีเสีย ชีวิตก็เป็นเช่นนี้ล่ะ
 • 我相信快乐的女孩是最漂亮的女孩。
  [Wǒ xiāngxìn kuàilè de nǚhái shì zuì piàoliang de nǚhái] ฉันเชื่อว่าผู้หญิงที่มีความสุขคือผู้หญิงที่สวยที่สุด
 • 拥抱是最温暖的被子
  [yǒngbào shì zuì wēnnuǎn de bèizi] อ้อมกอดคือผ้าห่มที่อบอุ่นที่สุด
 • 再高的墙,都可以翻过去;但你心里的那面墙,却难以逾越。
  [Zài gāo de qiáng, dōu kěyǐ fān guòqù; dàn nǐ xīnlǐ dì nà miàn qiáng, què nányǐ yúyuè] กำแพงสูงกว่านี้…ก็ข้ามได้ แต่กำแพงในหัวใจเธอ…กลับข้ามยาก
 • 幸福就是,我正在想你的时候,你的电话就打进来。
  [Xìngfú jiùshì, wǒ zhèngzài xiǎng nǐ de shíhou, nǐ de diànhuà jiù dǎ jìnlái] ความสุขก็คือ,ในขณะที่ฉันกำลังคิดถึงเธอ,โทรศัพท์ของเธอก็โทรมา
 • 有些事,我不说,我不问,不代表我不在乎。
  [Yǒuxiē shì, wǒ bù shuō, wǒ bù wèn, bù dàibiǎo wǒ bùzàihū] เรื่องบางเรื่อง, ฉันไม่พูด, ฉันไม่ถาม, ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่สนใจ
 • 我不在乎付出多少, 我想这就是幸福写照。
  [wǒ bùzàihū fùchū duōshǎo, wǒ xiǎng zhè jiùshì xìngfú xiězhào] ฉันไม่สนใจว่ามอบให้เธอไปเท่าไร ฉันแค่คิดว่าสิ่งนี้บอกถึงความสุขของฉัน
 • 任何人不能阻止我对你的好
  [rèn hé rén bù néng zǔ zhǐ wǒ duì nǐ de hǎo] ไม่ว่าใครก็ตามก็ไม่สามารถหยุดสิ่งดีๆ ที่ฉันมีให้เธอได้
 • 有时候,我们觉得累,是因为在人生的道路上,忘记了去哪。
  [Yǒu shíhou, wǒmen juéde lèi, shì yīnwèi zài rénshēng de dàolù shàng, wàngjìle qù nǎ] บางครั้งเรารู้สึกเหนื่อย เป็นเพราะว่าบนเส้นทางของชีวิต ลืมไปแล้วว่าจะไปที่ไหน
 • 十年前你是谁,一年前你是谁,甚至昨天你是谁都不重要,重要的是今天你是谁,以及明天你将成为谁。
  [Shí nián qián nǐ shì shuí, yī nián qián nǐ shì shuí, shènzhì zuótiān nǐ shì shuí dōu bù chóng yào, zhòngyào de shì jīntiān nǐ shì shuí, yǐjí míngtiān nǐ jiāng chéngwéi shuí] สิบปีก่อนเธอเป็นใคร, หนึ่งปีก่อนเธอเป็นใคร, จนถึงเมื่อวานเธอเป็นใครล้วนแต่ไม่สำคัญ, ที่สำคัญคือวันนี้เธอเป็นใครและพรุ่งนี้เธอจะกลายเป็นใคร
 • 最美好的感觉就是当你看他的时候,他已经在看你了。
  [Zuì měihǎo de gǎnjué jiùshì dāng nǐ kàn tā de shíhou, tā yǐjīng zài kàn nǐle] ความรู้สึกที่สวยงามที่สุด ก็คือเวลาที่เธอมองเขา เขาก็มองเธอแล้วเช่นกัน
 • 今天我很开心,因为我没有任何理由不开心。
  [Jīntiān wǒ hěn kāixīn, yīnwèi wǒ méiyǒu rènhé lǐyóu bu kāixīn] วันนี้ฉันมีความสุขมาก เพราะฉันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่มีความสุข
 • 如果你一味追求理想中的完美人,你可能就错过了身边的好好人。
  [Rúguǒ nǐ yīwèi zhuīqiú lǐxiǎng zhōng de wánměi rén, nǐ kěnéng jiù cuòguòle shēnbiān de hǎohǎo rén] ถ้าเธอมัวแต่มองหาคนในฝัน เธอก็คงจะพลาดคนดีๆที่อยู่ข้างกาย
 • 因为你,我懂得了爱。
  [Yīnwèi nǐ, wǒ dǒngdéliǎo ài] เพราะเธอ, ฉันถึงเข้าใจในความรัก
 • 女人的幸福在于:他真的爱我;男人的幸福在于:她值得我爱。
  [nǚrén de xìngfú zàiyú: Tā zhēn de ài wǒ; nánrén de xìngfú zàiyú: Tā zhídé wǒ ài] ความสุขของผู้หญิงขึ้นอยู่กับ : เขารักฉันจริงๆ ; ความสุขของผู้ชายขึ้นอยู่กับ : เธอมีค่าพอให้ผมรัก
 • 很多时候我们不知道,却假装知道;很多事情我们知道,却假装不知道; 很多时候我们不开心,却假装很开心。
  [hěnduō shíhou wǒmen bù zhīdào, què jiǎzhuāng zhīdào; hěnduō shìqíng wǒmen zhīdào, què jiǎzhuāng bù zhīdào; hěnduō shíhou wǒmen bù kāixīn, què jiǎzhuāng hěn kāixīn] หลายครั้งที่เราไม่รู้ แต่กลับแสร้งทำเป็นรู้ หลายเรื่องที่เรารู้ แต่กลับแสร้งทำเป็นไม่รู้ หลายครั้งที่เราไม่มีความสุข แต่กลับแสร้งทำเป็นมีความสุขมาก
 • 我记得我们所有的事,和你对我笑的样子。
  [Wǒ jìde wǒmen suǒyǒu de shì, hé nǐ duì wǒ xiào de yàngzi] ฉันยังจดจำทุกๆเรื่องราวของเรา, และทุกรอยยิ้มที่เธอส่งมาให้ฉัน
 • 后来 我遇见很多人 像你的发 像你的眼 却都不是你的脸。
  [Hòulái wǒ yùjiàn hěnduō rénxiàng nǐ de fǎ xiàng nǐ de yǎn què dōu bùshì nǐ de liǎn] หลังจากที่ฉันพบผู้คนมากมาย เส้นผมเหมือนกับเธอ ดวงตาเหมือนกับเธอ แต่ใบหน้ากลับไม่ใช่เธอ
 • 忘记你很容易 我只是需要时间。
  [Wàngjì nǐ hěn róngyì wǒ zhǐshì xūyào shíjiān] การลืมเธอง่ายจะตาย ฉันเพียงแค่ต้องใช้เวลา
 • 我想和你在一起 却也只是想想而已了。
  [Wǒ xiǎng hé nǐ zài yīqǐ què yě zhǐshì xiǎng xiǎng éryǐle] ฉันอยากอยู่ด้วยกันกับเธอ แต่ก็เป็นเพียงแค่คิดๆเท่านั้น
 • 人生最大的幸福 是发现自己爱的人正好也爱着自己
  [Rénshēng zuìdà de xìngfú shì fāxiàn zìjǐ ài de rén zhènghǎo yě àizhe zìjǐ] ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต คือการค้นพบว่าคนที่เรารัก ก็กำลังรักเราอยู่เช่นกัน
 • 人生有时候需要勇敢一下,勇敢去爱,勇敢去恨,然后,勇敢忘记,勇敢向前。
  [Rénshēng yǒu shíhou xūyào yǒnggǎn yīxià, yǒnggǎn qù ài, yǒnggǎn qù hèn, ránhòu, yǒnggǎn wàngjì, yǒnggǎn xiàng qián] บางครั้งชีวิตคนเราก็จำเป็นต้องมีความกล้าสักหน่อย, กล้าที่จะรัก, กล้าที่จะเกลียด, แล้วก็, กล้าที่จะลืม, กล้าที่จะเดินต่อไปข้างหน้า
 • 所谓未来,不过是往昔。所谓希望,不过是命运。
  [Suǒwèi wèilái, bùguò shì wǎngxī. Suǒwèi xīwàng, bùguò shì mìngyùn] ที่เรียกกันว่าอนาคต, แต่เป็นอดีต. ที่เรียกกันว่าความหวัง, แต่เป็นโชคชะตา
 • 想念时,就看看窗外的天空,无论距离有多远,我们总在同一片天空下。
  [Xiǎngniàn shí, jiù kàn kàn chuāngwài de tiānkōng, wúlùn jùlí yǒu duō yuǎn, wǒmen zǒng zài tóng yīpiàn tiānkōng xià] เวลาที่คิดถึง, ก็ให้มองท้องฟ้านอกหน้าต่าง, ไม่ว่าระยะทางจะไกลแค่ไหน, พวกเราก็อยู่ใต้ฟ้าเดียวกัน
 • 小时候爸爸的肩头,是全世界最安全的地方。
  [Xiǎoshíhou bàba de jiāntóu, shì quán shìjiè zuì ānquán dì dìfāng] ตอนเป็นเด็กๆไหล่ของพ่อ, คือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลก
 • 我知道我没那么优秀,但是我有梦想,并且我一直在努力。
  [Wǒ zhīdào wǒ méi nàme yōuxiù, dànshì wǒ yǒu mèngxiǎng, bìngqiě wǒ yīzhí zài nǔlì] ฉันรู้ ฉันไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรขนาดนั้น, แต่ฉันมีความฝัน, และฉันจะพยายามทำมันให้ได้
 • 我喜欢的人是你啊,可是我有什么办法?你一点都不喜欢我。
  [Wǒ xǐhuan de rén shì nǐ a, kěshì wǒ yǒu shé me bànfǎ? Nǐ yīdiǎn dōu bù xǐhuan wǒ] คนที่ฉันชอบก็คือเธอ, แต่จะให้ฉันทำยังไง? เธอไม่เคยชอบฉันสักนิดเลย
 • 你存在 我深深的脑海里, 我的梦里,我的心里,我的歌声里。
  [Nǐ cúnzài wǒ shēn shēn de nǎohǎi lǐ, wǒ de mèng lǐ, wǒ de xīnlǐ, wǒ de gēshēng lǐ] เธออยู่ในความทรงจำส่วนลึกของฉัน, ในฝันของฉัน, ในหัวใจของฉัน, ในเสียงเพลงของฉัน
 • 只要你相信自己,你就会懂得如何生活。
  [Zhǐyào nǐ xiāngxìn zìjǐ, nǐ jiù huì dǒngde rúhé shēnghuó] ขอเพียงแต่เธอเชื่อมั่นในตัวเอง, เธอก็จะรู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตอย่างไร
 • 只要你在 我就有许多梦想,只要你在 我就有更多力量。
  [Zhǐyào nǐ zài wǒ jiù yǒu xǔduō mèngxiǎng, zhǐyào nǐ zài wǒ jiù yǒu gèng duō lìliàng] ขอเพียงมีเธออยู่ ฉันก็มีฝันมากมาย, ขอเพียงมีเธออยู่ ฉันก็มีกำลังมากยิ่งขึ้น
 • 其实我很难过 只是骄傲不让我说。
  [Qíshí wǒ hěn nánguò zhǐshì jiāo’ào bù ràng wǒ shuō] ความเป็นจริงแล้วฉันเสียใจมาก เพียงแต่ความหยิ่งผยองไม่ยอมให้ฉันพูดออกไป
 • 我喜欢你,就是喜欢你,别问我为什么。
  [Wǒ xǐhuan nǐ, jiùshì xǐhuan nǐ, bié wèn wǒ wèishéme] ฉันชอบเธอ, ก็คือชอบเธอ, อย่าถามฉันเลยว่าทำไม
 • 人生就是不停的战斗!
  [Rénshēng jiùshì bù tíng de zhàndòu!] ชีวิตก็คือการต่อสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
 • 我等你,因为我忘不了你。
  [Wǒ děng nǐ, yīnwèi wǒ wàng bùliǎo nǐ] ฉันรอเธอ, เพราะฉันลืมเธอไม่ได้
 • 别把自己想的太伟大,要知道,在别人的世界里,不管你做的多好,你都只是个配角而已。
  [Bié bǎ zìjǐ xiǎng de tài wěidà, yào zhīdào, zài biérén de shìjiè lǐ, bùguǎn nǐ zuò de duō hǎo, nǐ dōu zhǐshì gè pèijiǎo éryǐ] ไม่ต้องทำตัวเองให้ยิ่งใหญ่,ควรรู้ไว้ว่า,บนโลกของคนอื่น,ไม่ว่าเธอจะพยายามทำดีแค่ไหน สุดท้ายเธอก็เป็นได้แค่ตัวประกอบ
 • 见或不见,并不重要,重要的是想念有多深。
  [Jiàn huò bùjiàn, bìng bù chóng yào, zhòngyào de shì xiǎngniàn yǒu duō shēn] พบหรือไม่พบ, นั้นไม่สำคัญ, ที่สำคัญคือคิดถึงกันมากแค่ไหน
 • 有些人,一辈子都不会在一起。但是有一种感觉却可以藏在心里一辈子 。
  [Yǒuxiē rén, yībèizi dōu bù huì zài yīqǐ. Dànshì yǒuyī zhǒng gǎnjué què kěyǐ cáng zài xīnlǐ yībèizi] คนบางคน, ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดชีวิต. แต่มีความรู้สึกอย่างนึงกลับติดอยู่ในหัวใจตลอดชีวิต
 • 时间在变,人也在变,有些事,不管怎么努力,过去了就再也回不去了。
  [Shíjiān zài biàn, rén yě zài biàn, yǒuxiē shì, bùguǎn zěnme nǔlì, guòqùle jiù zài yě huí bù qùle] เวลาเปลี่ยนไป, คนเราก็เปลี่ยนไป, เรื่องบางเรื่อง, ไม่ว่าจะพยายามขนาดไหน, ผ่านไปแล้วก็ย้อนกลับไปไม่ได้อีก
 • 专一不是一辈子只喜欢一个人 是喜欢一个人的时候一心一意。
  [Zhuān yī bùshì yībèizi zhǐ xǐhuan yīgè rén shì xǐhuan yīgè rén de shíhou yīxīnyīyì] ใจหนึ่งเดียวไม่ใช่ชั่วชีวิตรักคนเพียงแค่คนเดียว แต่คือในขณะที่รักใครก็รักด้วยใจจริงเพียงหนึ่งเดียว
 • 有时候,虽然能想明白,但心里就是接受不了。
  [Yǒu shíhou, suīrán néng xiǎng míngbái, dàn xīnlǐ jiùshì jiēshòu bùliǎo] บางครั้ง, แม้ว่าจะเข้าใจ, แต่ในหัวใจก็ยอมรับไม่ได้
 • 别回忆,因为回不去。把眼泪留给最疼你的人,把微笑留给伤你最深的人。
  [Bié huíyì, yīnwèi huí bù qù. Bǎ yǎnlèi liú gěi zuì téng nǐ de rén, bǎ wéixiào liú gěi shāng nǐ zuìshēn de rén] อย่าไปคิดถึง, เพราะมันย้อนกลับไปไม่ได้. มอบน้ำตาให้กับคนที่รักเธอมากที่สุด, มอบรอยยิ้มให้กับคนที่ทำให้เธอเจ็บที่สุด
 • 真的,单身不可怕,可怕的是你单身别人还以为你不是单身。。。
  [Zhēn de, dānshēn bùkě pà, kě pà de shì nǐ dānshēn biérén hái yǐwéi nǐ bùshì dānshēn. . .] ความจริงแล้ว, การโสดไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว, สิ่งที่น่ากลัวคือเธอโสด คนอื่นยังเข้าใจว่าเธอไม่ได้โสด
 • 真正的爱情,没有早到晚到,没有或多或少,是你,就是你。
  [Zhēnzhèng de àiqíng, méiyǒu zǎo dào wǎn dào, méiyǒu huò duō huò shǎo, shì nǐ, jiùshì nǐ] ความรักที่แท้จริง, ไม่มีมาก่อนหรือมาหลัง, ไม่มีมากหรือน้อย, มีแต่เธอ, และก็เธอ
 • 不是恋爱的感觉让我幸福而是爱上你的感觉让我幸福。
  [Bùshì liàn’ài de gǎnjué ràng wǒ xìngfú ér shì ài shàng nǐ de gǎnjué ràng wǒ xìngfú] ไม่ใช่ความรู้สึกของความรักที่ทำให้ฉันมีความสุข แต่เป็นความรู้สึกที่ตกหลุมรักเธอทำให้ฉันมีความสุข
 • 我想,换个时间,换个地点,换个身份,忘了一切,重新开始。
  [Wǒ xiǎng, huàngè shíjiān, huàngè dìdiǎn, huàngè shēnfèn, wàngle yīqiè, chóngxīn kāishǐ] ฉันอยาก, เปลี่ยนเวลา, เปลี่ยนสถานที่, เปลี่ยนสถานะ, ลืมทุกๆอย่าง, เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
 • 为什么暗恋那么好。因为暗恋从来不会失恋,你一笑我高兴很多天;你一句话我记得好多年。。。
  [Wèishéme ànliàn nàme hǎo. Yīnwèi ànliàn cónglái bu huì shīliàn, nǐ yīxiào wǒ gāoxìng hěnduō tiān; nǐ yījù huà wǒ jìde hǎoduō nián. . .] ทำไมการแอบรักถึงได้ดีขนาดนั้น. เพราะแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่มีทางอกหัก, ยิ้มเดียวของเธอ ฉันมีความสุขไปตั้งหลายวัน; คำพูดประโยคเดียวของเธอ ฉันจดจำไปหลายปี
 • 爱情没有那么多借口 如果不能圆满 只能说明爱的不够。
  [Àiqíng méiyǒu nàme duō jièkǒu rúguǒ bùnéng yuánmǎn zhǐ néng shuōmíng ài de bùgòu] ความรักไม่ได้มีข้ออ้างมากมายขนาดนั้น ถ้าไม่สามารถเติมเต็ม ก็กล่าวได้ว่ายังรักไม่เพียงพอ
 • 我知道你最喜欢这首歌,我也知道你的心思,我想你。
  [Wǒ zhīdào nǐ zuì xǐhuan zhè shǒu gē, wǒ yě zhīdào nǐ de xīnsī, wǒ xiǎng nǐ] ฉันรู้ว่าเธอชอบเพลงนี้มากที่สุด, และฉันก็รู้ความคิดของเธอ, ฉันคิดถึงเธอ
 • 用你的笑容去改变这个世界,别让这个世界改变了你的笑容。
  [Yòng nǐ de xiàoróng qù gǎibiàn zhège shìjiè, bié ràng zhège shìjiè gǎibiànle nǐ de xiàoróng] ใช้รอยยิ้มของเธอเปลี่ยนโลกใบนี้, อย่าปล่อยให้โลกใบนี้เปลี่ยนรอยยิ้มของเธอ
 • 你就是我生命中最大的冒险。
  [Nǐ jiùshì wǒ shēngmìng zhòng zuìdà de màoxiǎn] เธอก็คือการพจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตฉัน
 • 如果爱不疯狂就不是爱了。
  [Rúguǒ ài bù fēngkuáng jiù bùshì àile] ถ้ารักไม่บ้าบอ ก็ไม่ใช่รักแล้ว
 • 无论生活多么艰难。不要失去希望。
  [Wúlùn shēnghuó duōme jiānnán. Bùyào shīqù xīwàng] ไม่ว่าชีวิตจะลำบากมากขนาดไหน. ก็อย่าสูญเสียความหวัง
 • 有些路很远,走下去会很累。可是,不走,会后悔。
  [Yǒuxiē lù hěn yuǎn, zǒu xiàqù huì hěn lèi. Kěshì, bù zǒu, huì hòuhuǐ] มีบางเส้นทางไกลมาก, เดินไปก็เหนื่อยมาก, แต่ไม่เดินไปก็จะต้องเสียใจ
 • 生活,一半是回忆,一半是继续。
  [Shēnghuó, yībàn shì huíyì, yībàn shì jìxù] ชีวิต, ครึ่งหนึ่งคือความทรงจำ, ครึ่งหนึ่งคือก้าวเดินต่อไป
 • 留下来 或者我跟你走。
  [Liú xiàlái huòzhě wǒ gēn nǐ zǒu] จะอยู่ตรงนี้หรือฉันจะไปกับเธอ
 • 如果你无法忘掉昨天,就不会有一个更好的明天。
  [Rúguǒ nǐ wúfǎ wàngdiào zuótiān, jiù bù huì yǒu yīgè gèng hǎo de míngtiān] ถ้าเธอไม่สามารถลืมวันวานได้, ก็จะไม่มีพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
 • 有你在身边,就算被全世界遗弃了也不再害怕….
  [Yǒu nǐ zài shēnbiān, jiùsuàn bèi quán shìjiè yíqìle yě bù zài hàipà….] มีเธออยู่ข้างกาย. ถึงแม้จะถูกโลกทอดทิ้งก็ไม่มีทางกลัว
 • 最好的幸福 是你给的在乎。
  [Zuì hǎo de xìngfú shì nǐ gěi de zàihū] ความสุขที่ดีที่สุด คือความเอาใส่ใจที่เธอมอบให้
 • 你不会停止爱一个人,你只是学会了过没有他们的生活。
  [Nǐ bù huì tíngzhǐ ài yīgè rén, nǐ zhǐshì xuéhuìleguò méiyǒu tāmen de shēnghuó] เธอไม่สามารถหยุดรักเขาคนนั้นได้, เธอเพียงแค่เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีเขา
 • 我爱的人 不是我的爱人。
  [Wǒ ài de rén bùshì wǒ de àirén] คนที่ฉันรัก ไม่ใช่คนรักของฉัน
 • 我的心里只有你没有他。
  [Wǒ de xīnlǐ zhǐyǒu nǐ méiyǒu tā] ในหัวใจของฉันมีเพียงเธอเท่านั้น ไม่มีเขา
 • 为什么不理我!
  [Wèishéme bù lǐ wǒ!] ทำไมไม่สนใจผม
 • 没有遇到你之前,我发现没有一个好男人。
  [Méiyǒu yù dào nǐ zhīqián, wǒ fāxiàn méiyǒu yīgè hǎo nánrén] ก่อนที่จะพบเธอ ฉันพบว่าไม่มีผู้ชายดีๆซักคนนึง
 • 真实人生里有些事永远也没有答案。
  [Zhēnshí rénshēng li yǒuxiē shì yǒngyuǎn yě méiyǒu dá’àn] ความเป็นจริงแล้ว เรื่องบางเรื่องในชีวิตก็ไม่สามารถหาคำตอบได้
 • 好朋友只是朋友 还是朋友 不可能够占有。
  [Hǎo péngyǒu zhǐshì péngyǒu háishì péngyǒu bùkě nénggòu zhànyǒu] เพื่อสนิทเป็นได้เพียงแค่เพื่อน ก็ยังคงเป็นแค่เพื่อน ไม่สามารถครอบครอง
 • 好不好,好不好,我不准你说不好。
  [Hǎobù hǎo, hǎobù hǎo, wǒ bù zhǔn nǐ shuō bu hǎo] ดีหรือไม่ดี, ดีหรือไม่ดี, ฉันไม่อนุญาดิให้เธอพูดว่าไม่ดี
 • 你想我吗? 我不敢那样问你。
  [Nǐ xiǎng wǒ ma? Wǒ bù gǎn nàyàng wèn nǐ] เธอคิดถึงฉันไหม? ฉันไม่กล้าถามอย่างนั้น
 • 活着一定要有爱,有快乐,有梦想。
  [Huózhe yīdìng yào yǒu ài, yǒu kuàilè, yǒu mèngxiǎng] แน่นอนว่าชึวิตจะต้องมีรัก, มีความสุข, มีความฝัน
 • 在最好的时光,做想做的事,去想去的地方。
  [Zài zuì hǎo de shíguāng, zuò xiǎng zuò de shì, qù xiǎng qù dì dìfāng] อยู่กับเวลาที่ดีที่สุด, อยากทำอะไรก็ทำ, อยากไปที่ไหนก็ไป
 • 如果你问我,我想了你多少次,我会说一次,因为你从来没有真正离开过我的脑海。
  [Rúguǒ nǐ wèn wǒ, wǒ xiǎngle nǐ duōshǎo cì, wǒ huì shuō yīcì, yīnwèi nǐ cónglái méiyǒu zhēnzhèng líkāiguò wǒ de nǎohǎi] ถ้าเธอถามผมว่า, ผมคิดถึงเธอกี่ครั้ง, ผมพูดได้เลยว่าครั้งเดียว, เพราะแต่ไหนแต่ไรเธอไม่เคยออกไปจากหัวสมองของผมเลย
 • 如果你喜欢的人 不喜欢你 那么就算全世界的人都喜欢你 还是会觉的孤独吧。
  [Rúguǒ nǐ xǐhuan de rén bù xǐhuan nǐ nàme jiùsuàn quán shìjiè de rén dōu xǐhuan nǐ háishì huì jué de gūdú ba] ถ้าคนที่เธอชอบ เขาไม่ได้ชอบเธอ แม้คนทั่วโลกล้วนแต่ชอบเธอ เธอก็ยังคงรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ดี
 • 你生活在别人的眼神里,就迷失在自己的心路上。
  [Nǐ shēnghuó zài biérén de yǎnshén lǐ, jiù míshī zài zìjǐ de xīn lùshàng] ชีวิตเธออยู่ในสายตาของคนอื่น, ก็หลงอยู่บนเส้นทางหัวใจของตัวเอง
 • 无论未来怎样,都要微笑着站定,因为有爱,我们不该恐惧。
  [Wúlùn wèilái zěnyàng, dōu yào wéixiàozhe zhàn dìng, yīnwèi yǒu ài, wǒmen bù gāi kǒngjù] ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไง, ต้องยิ้มไว้, เพราะมีรัก, พวกเราจึงไม่หวาดกลัว
 • 幸福就是一家人坐在一起吃饭的温暖。
  [Xìngfú jiùshì yījiā rén zuò zài yīqǐ chīfàn de wēnnuǎn] ความสุขก็คือคนในครอบครัวนั่งทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างอบอุ่น
 • 我真后悔这辈子遇到你!
  [Wǒ zhēn hòuhuǐ zhè bèizi yù dào nǐ!] ฉันเสียใจจริงๆที่ชาตินี้เจอกับเธอ
 • 你对我来说什么都不是。
  [Nǐ duì wǒ lái shuō shénme dōu bùshì] เธอสำหรับฉันแล้ว อะไรก็ไม่ใช่
 • 对我来说没有什么不可能。
  [Duì wǒ lái shuō méiyǒu shé me bù kěnéng] สำหรับฉัน ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้
 • 你曾试着问过自己吗 一生需要什么?
  [Nǐ céng shìzhe wènguò zìjǐ ma yīshēng xūyào shénme?] เธอเคยลองถามตัวเองดูมั้ย ว่าหนึ่งชีวิตต้องการอะไร
 • 某天你也许遇见属于你的人。
  [Mǒu tiān nǐ yěxǔ yùjiàn shǔyú nǐ de rén] เธออาจได้เจอกับคนของเธอ เข้าสักวัน
 • 当我们第一次相见,我并没想到你对我如此重要。
  [Dāng wǒmen dì yīcì xiāng jiàn, wǒ bìng méi xiǎngdào nǐ duì wǒ rúcǐ zhòngyào] ตอนที่เราสองคนเจอกันครั้งแรก ฉันคิดไม่ถึงมาก่อนว่าเธอจะสำคัญกับฉันมากขนาดนี้
 • 如果你累了,请你回头,我一直都在。
  [Rúguǒ nǐ lèile, qǐng nǐ huítóu, wǒ yīzhí dōu zài] หากเธอเหนื่อยแล้ว ขอให้เธอหันกลับมา ฉันยังอยู่ตลอดเวลา
 • 因为你的心就是我的家。
  [Yīnwèi nǐ de xīn jiùshì wǒ de jiā] เพราะว่าใจของเธอคือบ้านของฉัน
 • 前面的路还很远,你可能会哭,但是一定要走下去,一定不能停。
  [Qiánmiàn de lù hái hěn yuǎn, nǐ kěnéng huì kū, dànshì yīdìng yào zǒu xiàqù, yīdìng bùnéng tíng] หนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล  เธออาจจะร้องไห้ แต่ก็ต้องเดินต่อไป จะหยุดเดินไม่ได้
 • 让你哭的男人,是你最爱的人;让你笑到肚皮都破的男人,是最爱你的人。
  [Ràng nǐ kū de nánrén, shì nǐ zuì ài de rén; ràng nǐ xiào dào dùpí dōu pò dì nánrén, shì zuì ài nǐ de rén] ผู้ชายที่ทำให้เธอร้องไห้ คือคนที่เธอรักที่สุด  ผู้ชายที่ทำให้เธอหัวเราะจนท้องแข็ง คือคนที่รักเธอมากที่สุด
 • 在你一无所依的那天, 在你被世界抛弃的那天, 在那天请你回头看一看我仍然在这里。
  [Zài nǐ yī wú suǒ yī dì nèitiān, zài nǐ bèi shìjiè pāoqì dì nèitiān, zài nèitiān qǐng nǐ huítóu kàn yī kàn wǒ réngrán zài zhèlǐ] ในวันที่เธอไม่มีใคร ในวันที่โลกนี้ทิ้งเธอไป  ในวันนั้นหันกลับมามองสักหน่อยฉันยังคงอยู่ที่นี่
 • 我只想告诉你 无论你变成什么样子,我都依然爱你像以前一样。
  [Wǒ zhǐ xiǎng gàosu nǐ wúlùn nǐ biàn chéng shénme yàngzi, wǒ dū yīrán ài nǐ xiàng yǐqián yīyàng] ผมแค่อยากบอกว่าไม่ว่าเธอจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ยังไงฉันก็รักเธอเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไป
 • 失去你,打不打伞,心都是湿的。
  [Shīqù nǐ, dǎ bù dǎ sǎn, xīn dōu shì shī de] สูญเสียเธอไป จะกางร่มหรือไม่ ใจฉันก็เปียกปอน
 • 信任就像一块橡皮,每次发错之后都会缩减。
  [Xìnrèn jiù xiàng yīkuài xiàngpí, měi cì fā cuò hòu dūhuì suōjiǎn] ความเชื่อถือก็เหมือนยางลบ หลังจากที่ทำผิดทุกครั้งมันก็จะลดลง
 • 有時候、明明很想哭、还笑着说没事。
  [Yǒu shíhou, míngmíng hěn xiǎng kū, hái xiàozhe shuō méishì] บางครั้ง เราอยากจะร้องไห้ แต่กลับยิ้มแล้วพูดว่าไม่มีอะไร
 • 世界若是那么大,为何我要忘你无处逃?
  [Shìjiè ruòshì nà me dà, wèihé wǒ yào wàng nǐ wú chù táo?] แม้โลกนี้จะกว้างใหญ่ เหตุใดไม่มีที่ใดให้ฉันลืมเธอได้
 • 男人被女人甩过才会变强。
  [Nánrén bèi nǚrén shuǎiguò cái huì biàn qiáng] ผู้ชายต้องเคยถูกผู้หญิงทิ้งถึงจะเปลี่ยนเป็นผู้ชายที่เข้มแข็ง
 • 因为你曾经的谎话让我觉得 你现在所说的一切 都是废话。
  [Yīnwèi nǐ céngjīng de huǎnghuà ràng wǒ juéde nǐ xiànzài suǒ shuō de yīqiè dōu shì fèihuà] เพราะว่าคำพูดที่เคยโกหกของเธอ ทำให้ฉันรู้สึกว่าคำพูดของเธอตอนนี้ทั้งหมดคือคำพูดที่ไร้สาระ
 • 人生短暂,为什么不开心地度过呢?
  [Rénshēng duǎnzàn, wèishéme bù kāixīn dì dùguò ne?] ช่วงเวลาในชีวิตเรามันสั้นนัก ทำไมไม่ทำให้ตัวเองมีความสุขล่ะ?
 • 爱让两颗心相连 只有心才知道。
  [Ài ràngliǎngkēxīn xiānglián zhǐyǒu xīn cái zhīdào] ความรัก เชื่อมใจสองดวงไว้ด้วยกัน มีเพียงแต่ใจที่รับรู้
 • 因为心在呼喊, 因为心在请求, 无论如何都确信是你。
  [Yīn wéi xīn zài hūhǎn, yīn wéi xīn zài qǐngqiú, wúlùn rúhé dōu quèxìn shì nǐ] ก็เพราะใจมันขอ เพราะใจเรียกร้อง อย่างไรก็ยังมั่นใจว่าใช่เธอ
 • 爱情使人盲目。
  [àiqíng shǐ rén mángmù] ความรักทำให้คนตาบอด
 • 山盟海誓 [shānménghǎishì] สาบานว่าจะรักกันตลอดไปตราบเท่าขุนเขาและทะเลยังคงอยู่
 • 果然是你, 你为什么和我过不去呢。
  [guǒrán shì nǐ, nǐ wèishéme hé wǒ guòbuqù ne] ที่แท้เป็นเธอ, ทำไมเธอถึงไม่เลิกตอแยฉันเสียที

ติดตามได้ในเฟส Love Of Secret

อ่านต่อ

 1. …ความรักในภาษาจีน : ฉันรักเธอ [我爱你]
 2. …ประโยคภาษาจีน : 1000 ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อย
 3. …ศัพท์ภาษาจีน : ความรัก-พิธีแต่งงาน [爱情-婚礼]
 4. …ศัพท์ภาษาจีน : ใจ  [心]
 5. …ภาษาจีนกับความรักที่ไม่ลับ[Love Of Secret] ตอนที่1