นวัตกรรมเม็ดฟู่ ศาสตร์ชะลอวัย

ภาษาจีนในห้องเรียน

ภาษาจีน ในห้องเรียน

เรามาเรียนรู้สำนวนจีนที่นิยมใช้พูดในห้องเรียนกันค่ะ (สำหรับคนที่เคยเรียนกับครูชาวจีน คงเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้)

 • 请大家打开书,看第……页。
  qǐng dàjiā dǎkāi shū, kàn dì……yè
  ทุกคนเปิดหนังสือ ดูหน้าที่……
 • 现在我们开始上课,请把书翻倒…..页。
  xiànzài wǒmen kāishǐ shàngkè, qǐng bǎ shū fān dào….. yè
  ตอนนี้เราเริ่มเรียนกันแล้วนะ เปิดหนังสือไปที่หน้้า…..
 • 请大家跟我读 / 念 。
  qǐng dàjiā gēn wǒ dú/ niàn
  ทุกคนอ่านตามฉัน
 • 同学们好!
  tóngxuémen hǎo
  สวัสดี นักเรียนทุกคน
 • 今天学习第…..课。
  jīntiān xuéxí dì…..kè
  วันนี้เรียนบทที่…….
 • 请安静。
  qǐng ānjìng
  โปรดเงียบ
 • 跟我练习发音。
  gēn wǒ liànxí fāyīn
  ฝึกออกเสียงตามฉัน
 • 我要点名了。
  wǒ yàodiǎn míngle
  ฉันจะเช็คชื่อแล้ว
 • 老师,把作业交给谁?
  lǎoshī, bǎ zuòyè jiāo gěi shuí?
  อาจารย์คะ , ให้ส่งการบ้านที่ใครคะ?
 • 老师,我忘了带作业,明天交给您好吗?
  lǎoshī, wǒ wàngle dài zuòyè, míngtiān jiāo gěi nín hǎo ma?
  อาจารย์คะ ,หนูลืมเอาการบ้านมาค่ะ ส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะ?
 • 老师 ,请别擦黑板。
  lǎoshī, qǐng bié cā hēibǎn
  อาจารย์คะ, อย่าเพิ่งลบกระดานดำค่ะ
 • 老师,考试的内容是什么?
  lǎoshī, kǎoshì de nèiróng shì shénme
  อาจารย์คะ ,เนื้อหาในการสอบคืออะไรคะ?
 • 老师,什么时候有考试?
  lǎoshī, shénme shíhòu yǒu kǎoshì?
  อาจารย์คะ จะมีสอบเมื่อไหร่คะ?
 • 老师,这个问题我还不懂,请再说一遍。
  lǎoshī, zhège wèntí wǒ hái bù dǒng, qǐng zàishuō yībiàn
  อาจารย์คะ, ปัญหานี้หนูยังไม่เข้าใจ พูดซ้ำอีกรอบได้ไหมคะ?
 • 老师,这个字怎么念。
  lǎoshī, zhège zì zěnme niàn?
  อาจารย์คะ , อักษรตัวนี้อ่านยังไงคะ?
 • 老师,这个词是什么意思?
  lǎoshī, zhège cí shì shénme yìsi?
  อาจารย์คะ, คำนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะ?
 • 老师,这个句子是什么意思?
  lǎoshī, zhège jùzi shì shénme yìsi
  อาจารย์คะ, ประโยคนี้มีความหมายว่ายังไงคะ?
 • 先复习一下上一节课学过的生词。
  xiān fùxí yīxià shàng yī jié kè xuéguò de shēngcí
  ทบทวนคำศัพท์ที่เรียนไปเมื่อคาบที่แล้วกันก่อน
 • 请看黑板!
  qǐng kàn hēibǎn
  ขอให้ดูที่กระดานดำ
 • 请听我发音!
  qǐng tīng wǒ fāyīn
  ขอให้ฟังครูออกเสียง
 • 同学们要按时交作业。
  tóngxuémen yào ànshí jiāo zuòyè
  นักเรียนทุกคนต้องส่งการบ้านตรงตามเวลา
 • 老师布置功课。
  lǎoshī bùzhì gōngkè.
  คุณครูมอบหมายการบ้าน
 • 请把作业交给我。
  qǐng bǎ zuòyè jiāo gěi wǒ
  ขอให้นำการบ้านมาส่ง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Online Marketing
ออนไลน์คือทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก สมัครวันนี้เรียนฟรี รับจำนวนจำกัด คลิ๊กเลย!