ภาษาจีน : คำพูดของคุณแม่ [妈妈的话]

คำพูดของคุณแม่ ภาษาจีน

แม่คุณพูดประโยคไหนกับคุณบ่อยที่สุด
你妈对你说得最多的话是哪一句?
Nǐ mā duì nǐ shuō de zuìduō dehuà shì nǎ yījù?

 • 快下来 [kuài xiàlái] ลงมาเร็วๆ
 • 快起来 [kuài qǐlái] ตื่นนอนเร็วๆ --> 你这个懒虫快起来,上班时间到了。
 • 快点睡 [kuài diǎn shuì] นอนเร็วๆ
 • 快点吃 [kuài diǎn chī] รีบๆกิน
 • 快点洗 [kuài diǎn xǐ] รีบไปอาบน้ำ
 • 别磨叽 [bié mó jī] อย่าชักช้า
 • 别玩了 [bié wánle] เลิกเล่นได้แล้ว
 • 别老玩电脑 [bié lǎo wán diànnǎo] อย่าเอาแต่เล่นคอมพิวเตอร์
 • 多穿点衣服 [duō chuān diǎn yīfú] ใส่เสื้อผ้าเยอะหน่อย
 • 早点回家 [zǎodiǎn huí jiā] กลับมาเร็วหน่อย
 • 注意安全 [zhùyì ānquán] ระวังความปลอดภัยด้วย
 • 你想吃什么? [nǐ xiǎng chī shénme] ลูกอยากกินอะไร
 • 回家吃饭吗? [huí jiā chīfàn ma] กลับบ้านกินข้าวไหม
 • 身上还有钱吗? [shēnshang hái yǒu qián ma] ยังมีเงินติดตัวไหม
 • 你怎么这么懒! [nǐ zěnme zhème lǎn] ทำไมขี้เกียจขนาดนี้
 • 都几点了还不睡  [dōu jǐ diǎnle hái bù shuì] กี่โมงแล้วยังไม่นอนอีก
 • 以后再不管你了 [yǐhòu zài bu guǎn nǐle] ทีหลังจะไม่ยุ่งกับลูกอีกแล้ว
 • 你看看人家的孩子。 [nǐkànkàn rénjiādeháizi] ดูลูกของคนอื่นสิ
 • 跟你说了多少遍了。[gēn nǐ shuōle duōshǎo biànle]  บอกกี่ครั้งแล้ว

เครดิต : เรียนภาษาจีนขำๆกับอาจารย์กัวเจิ้ง