ความหมายอักษรจีน และศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ตอนที่2 [f-h]

เรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้นจากอักษรจีน พร้อมคำศัพท์ และคำอ่านพินอิน

อักษรจีนพร้อมคำอ่านพินอิน ความหมาย และคำแปล ตอนที่ 2 หมวดหมู่ F ถึง H

หมวดหมู่ A-E | F-H | J-L | M-O | P-R | S-W | X-Y | Z

สารบัญ :
อักษรจีนหมวดหมู่ F
อักษรจีนหมวดหมู่ G
อักษรจีนหมวดหมู่ H

อักษรจีนหมวดหมู่ F

 • 发 (發) [fā]* ส่ง ,มอบ ⟶ 发动 [fādòng] เริ่มต้น, 发表 [fābiǎo] ประกาศต่อสาธารณชน,发挥 [fāhuī] แสดงความสามารถออกมา, 发生 [fāshēng] เกิดเรื่องบางอย่างขึ้น เช่น 发生了什么事 [fāshēngleshénmeshì] เกิดอะไรขึ้น, 发球 [fāqiú] เสิร์ฟลูก(serve a ball), 发展 [fāzhǎn] พัฒนา, 发现 [fāxiàn] ค้นพบ, 开发 [kāifā] การพัฒนา
 • 罚 (罰) [fá] ลงโทษ,ปรับเงิน ⟶ 罚款 [fákuǎn] ปรับเงิน, 罚球 [fáqiú] ลูกโทษ
 • 阀 (閥) [fá] วาล์ว ⟶ 阀门 [fámén] วาล์ว(valve)
 • 伐 [fá] ตัด,โค่น ⟶ 伐木 [fámù] โค่นต้นไม้/ตัดไม้, 步伐 [bùfá] จังหวะก้าว, 斯洛伐克 [sīluòfákè] สโลวาเกีย(Slovakia)
 • 筏 [fá] แพ(raft) ⟶ 竹筏 [zhúfá] แพไม้ไผ่
 • 法 [fǎ] กฎหมาย, วิธีการ ⟶ 办法 [bànfǎ] วิธีการ(แก้ปัญหา) เช่น 还有别的办法吗? ยังมีวิธีอื่นอีกไหมครับ, 方法 [fāngfǎ] วิธีการ(ทำอะไรบางอย่าง) เช่น 你用什么方法去解决? คุณใช้วิธีการอย่างไรในการแก้ปัญหา , 法律 [fǎlǜ] กฎหมาย, 法官 [fǎguān] ผู้พิพากษา, 法国 [fǎguó] ฝรั่งเศส, 疗法 [liáofǎ] วิธีรักษา เช่น 中医疗法 [zhōngyī liáofǎ] วิธีรักษาแบบแพทย์แผนจีน, 语法 [yǔfǎ] ไวยากรณ์
 • 发 (髮) [fà]* เส้นผม ⟶ 发型师 [fā xíng shī] ช่างออกแบบทรงผม, 发卡 [fàqiǎ] กิ๊บติดผม
 • 番 [fān] ⟶ 番茄 [fānqié] มะเขือเทศ, 番茄酱 [fānqiéjiàng] ซอสมะเขือเทศ,番荔枝 [fānlìzhī] น้อยหน่า
 • 帆 [fān] ใบเรือ ⟶ 帆船 [fānchuán] เรือใบ
 • 翻 [fān] พลิก,คว่ำ,แปล ⟶ 翻译 [fānyì] แปล เช่น 请你翻译一下。 เธอกรุณาแปลให้หน่อย , 翻译家 [fānyìjiā] ล่าม/นักแปล เช่น 我想当翻译。 ฉันอยากเป็นล่าม, 翻倒 [fāndǎo] พลิกคว่ำ(overturn) 翻到 [fāndào] พลิก เช่น 请打开书,翻到第 40页 。 กรุณาเปิดหนังสือพลิกไปหน้า 40
 • 凡 [fán] ธรรมดา ⟶ 平凡 [píngfán] ธรรมดา, 凡事 [fánshì] ทุกเรื่อง เช่น 凡事专心去做,才会成功。 ทุกเรื่องต้องตั้งใจทำ จึงสามารถประสบความสำเร็จ
 • 矾 (礬) [fán] สารส้ม(alum) ⟶
 • 烦 [fán] รำคาญ ⟶ 耐烦 [nàifán] อดทน, 烦恼 [fánnǎo] กลัดกลุ้ม, 烦闷 [fánmèn] กลัดกลุ้มใจ, 麻烦 [máfan] รบกวน/ยุ่งยาก เช่น 1.不好意思, 麻烦您了。 เกรงใจจริงๆ ต้องรบกวนคุณแล้วนะ 2.真麻烦! ยุ่งยากจริงๆ 3.自找麻烦 [zìzhǎomáfan] หาเรื่องใส่ตัว
 • 樊 [fán] รั้ว, แซ่ฝาน ⟶ 樊少皇 [Fán Shǎohuáng] ฟานซิ่งหว่อง(ดารานักแสดง)
 • 矾 (礬) [fán] สารส้ม ⟶ 明矾 [míngfán] สารส้ม(alum), 白矾 [báifán] สารส้ม
 • 反 [fǎn] กลับกัน ⟶ 反对 [fǎnduì] คัดค้าน(ไม่เห็นด้วย) 反对派 [fǎnduìpài] ฝ่ายค้าน, 反面 [fǎnmiàn] ตรงข้าม, 反之 [fǎnzhī] ตรงกันข้าม, 反倒 [fǎndào] แทนที่…กลับ, 反光 [fǎnguāng] สะท้อนแสง, 反光镜 [fǎnguāngjìng] กระจกสะท้อนแสง, 反射角 [fǎnshèjiǎo] มุมสะท้อนกลับ, 反常 [fǎncháng] ผิดปกติ, 反应堆 [fǎnyìngduī] ปฎิกรณ์(reactor), 反应 [fǎnyìng] ปฎิกิริยา, 反手 [fǎnshǒu] แบคแฮนด์(backhand), 反抗 [fǎnkàng] ต่อต้าน, 反映 [fǎnyìng] สะท้อน(reflect), 反义词 [fǎnyìcí] คำตรงข้าม, 反复 [fǎnfù] ซ้ำไปซ้ำมา/ซ้ำๆ, 反正 [fǎnzhèng] ไม่ว่าอย่างไร (anyway)
 • 返 [fǎn] กลับ ⟶ 返回 [fǎnhuí] เดินทางกลับ, 往返票 [wǎngfǎnpiào] ตั๋วเดินทางไปกลับ เช่น 我想订去北京的往返票 。 ผมต้องการจองตั๋วเดินทางไปกลับปักกิ่ง
 • 犯 [fàn] ฝ่าฝืน,ละเมิด ⟶ 犯人 [fànrén] นักโทษ, 人犯 [rénfàn] ผู้ต้องหา, 犯罪 [fànzuì] อาชญากรรม/ทำผิดกฎหมาย, 犯法 [fànfǎ] ทำผิดกฎหมาย, 冒犯 [màofàn] ล่วงละเมิด, 囚犯 [qiúfàn] นักโทษ, 处决囚犯 [chǔjué qiúfàn] การประหารชีวิตนักโทษ
 • 饭 (飯) [fàn] อาหาร ⟶ 做饭 [zuòfàn] ทำอาหาร เช่น 我自己做饭吃。 ฉันทำอาหารกินเอง, 饭桶 [fàntǒng] คนที่ไม่เอาไหน/คนที่ไม่เป็นโล้เป็นพาย, 饭馆 [fànguǎn] ภัตตาคาร, 饭厅 [fàntīng] ห้องอาหาร, 饭店 [fàndiàn] โรงแรม, 吃饭 [chīfàn] ทานข้าว, 米饭 [mǐfàn] ข้าว เช่น 米饭先上吧。 ช่วยเสิร์ฟข้าวก่อน, 饭后 [fànhòu] หลังอาหาร, 饭前 [fànqián] ก่อนอาหาร เช่น 饭前服还是饭后服? กินก่อนอาหารหรือหลังอาหารครับ, 早饭 [zǎofàn] อาหารเช้า, 午饭 [wǔfàn] อาหารกลางวัน, 晚饭 [wǎnfàn] อาหารค่ำ เช่น 我们一起吃晚饭吧! พวกเรากินข้าวเย็นด้วยเถอะ, 吃完饭 [chīwánfàn] รับประทานอาหารเสร็จ เช่น 吃完饭后就该出发了。 หลังรับประทานอาหารเสร็จก็ควรออกเดินทางเลย
 • 贩 (販) [fàn] พ่อค้า ⟶ 贩毒 [fàndú] ค้ายาเสพติด, 贩卖 [fànmài] การค้า, 贩卖机 [fànmàijī] เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, 小贩 [xiǎofàn] พ่อค้ารายย่อย
 • 泛 (汎) [fàn] ลอย ⟶ 广泛 [guǎngfàn] กว้างขวาง(wide-ranging), 泛舟 [fànzhōu] ล่องเรือ/นั่งเรือเที่ยว
 • 范 (範) [fàn] แบบอย่าง, ขอบเขต ⟶ 模范 [mófàn] เป็นแบบอย่าง, 范围 [fànwéi] ขอบเขต
 • 方 [fāng] ทิศทาง, ด้าน, เหลี่ยม, ยกกำลัง ⟶ 方向 [fāngxiàng] ทิศทาง, 方便 [fāngbiàn] สะดวก, 方便面 [fāngbiànmiàn] บะหมี่สำเร็จรูป, 方格 [fānggé] ตารางสี่เหลี่ยม, 对方 [duìfāng] ฝ่ายตรงข้าม/อีกฝ่ายหนึ่ง เช่น 您有对方的地址吗? คุณมีบ้านเลขที่ของผู้รับไหมครับ, 中方 [Zhōngfāng] ฝ่ายจีน, 泰方 [Tàifāng] ฝ่ายไทย, 方圆 [fāngyuán] บริเวณโดยรอบ , 方圆20公里 ภายในรัศมี 20 กิโลเมตร , 核泄漏 [héxièlòu] การรั่วไหลของพลังงานนิวเคลียร์ เช่น 目前,日本政府打算规定发生了核泄漏的福岛方圆20公里在10年之内都不准住人。
 • 芳 [fāng] ⟶ 芬芳 [fēnfāng] กลิ่นหอม/หอมหวล
 • 防 [fáng] ป้องกัน กัน พิทักษ์ ⟶ 堤防 [dīfáng] เขื่อน, 消防 [xiāofáng] ดับเพลิง, 消防员 [xiāofángyuán] พนักงานดับเพลิง, 养儿防老 [yǎngérfánglǎo] เลี้ยงลูกเอาไว้ดูแลตนเองยามชรา, 防晒霜 [fángshàishuāng] ครีมกันแดด(sun cream, sunblock)
 • 房 [fáng] ห้อง ⟶ 房主 [fángzhǔ] เจ้าของบ้าน, 房客 [fángkè] ผู้เช่า, 房间 [fángjiān] ห้อง เช่น 1.房间里有空调吗? ในห้องพักมีแอร์ไหม 2.我的房间有点儿问题。 ห้องฉันมีปัญหานิดหน่อย 3.能给我换个房间吗? เปลี่ยนห้องให้ผมหน่อยได้ไหม , 单人房 [dānrénfáng] ห้องเตียงเดี่ยว, 多人房 [duōrénfáng] ห้องนอนรวม, 双床房 [shuāngchuángfáng] ห้องเตียงคู่, 双人房 [shuāngrénfáng] ห้องเตียงคู่, 房屋 [fángwū] อาคารบ้านเรือน, 房地产 [fángdìchǎn] อสังหาริมทรัพท์, 房租 [fángzū] ค่าเช่าบ้าน เช่น 房租多少钱? ค่าเช่าเท่าไหร่ , 退房 [tuìfáng] เช็คเอ้าท์/คืนห้อง เช่น 我要退房。 ผมต้องการเช็คเอ้าท์ , 磨房 [mòfáng] โรงโม่, 订房 [dìngfáng] จองห้อง, 套房 [tàofáng] ห้องชุด, 病房 [bìngfáng] ห้องผู้ป่วย, 加护病房 [jiāhùbìngfáng] ห้อง I.C.U, 房卡 [fángkǎ] คีย์การ์ด เช่น 这是您的房卡。 นี่คือคีย์การ์ดห้องคุณ
 • 肪 [fáng] ⟶ 脂肪 [zhīfáng] ไขมัน(fat)
 • 妨 [fáng] ⟶ 无妨 [wúfáng] ไม่เป็นไร เช่น A: 对不起 B:无妨
 • 仿 [fǎng] เลียนแบบ ⟶ 模仿 [mófǎng] เลียนแบบ(imitate), 效仿 [xiàofǎng] ทำตามแบบอย่าง, 仿制品 [fǎngzhìpǐn] สินค้าลอกเลียนแบบ
 • 访 [fǎng] เยี่ยม ⟶ 访问 [fǎngwèn] เยี่ยมเยียน, 来访 [láifǎng] มาเยี่ยม, 拜访 [bàifǎng] การเยี่ยมเยียน, 查访 [cháfǎng] สืบสวน
 • 纺 (紡) [fǎng] ปั่นทอ ⟶ 纺织 [fǎngzhī] ปั่นทอ, 纺织厂 [fǎngzhīchǎng] โรงงานทอผ้า, 纺织品 [fǎngzhīpǐn] สิ่งทอ
 • 放 [fàng] วาง, ปล่อย ⟶ 放心 [fàngxīn] วางใจ, 放假 [fàngjià] ปิดเทอม, 防松 [fáng sōng] ผ่อนคลาย,放大[fàngdà] ขยาย, 放屁 [fàngpì] ผายลม/ตด
 • 非 [fēi] ไม่ ⟶ 非得 [fēiděi] จะต้อง, 非常 [fēicháng] มากๆ เช่น 1.我最近非常忙。 ช่วงนี้ฉันยุ่งมากๆ 2.非常适合你。 เหมาะกับคุณมาก 3.非常有名。มีชื่อเสียงมาก, 是非 [shìfēi] ถูกผิด, 非导体 [fēidǎotǐ] ไม่ใช่ตัวนำ, 非金属 [fēijīnshǔ] อโลหะ, 非法 [fēifǎ] ผิดกฎหมาย, 非礼 [fēilǐ] ไม่มีมารยาท,非洲 [fēizhōu] ทวีปแอฟริกา, 南非 [nánfēi] แอฟริกาใต้
 • 啡 [fēi] ⟶ 咖啡 [kāfēi] กาแฟ, 咖啡豆 [kāfēidòu] เมล็ดกาแฟ
 • 菲 [fēi] ⟶ 菲比精灵 [Fēibǐ jīnglíng] ตุ๊กตาเฟอร์บี้(Furby), 菲薄 [fěibó] ดูถูกดูแคลน, 菲律宾[fēilǜbīn] ฟิลิปปินส์, 菲亚特 [fēiyàtè] รถเฟียต(Fiat), 菲林 [fēilín] ฟิลม์(film)
 • 飞 (飛) [fēi] บิน ⟶ 直升飞机 [zhíshēngfēijī] เฮลิคอปเตอร์,飞机 [fēijī] เครื่องบิน เช่น 我们要赶飞机。 พวกเราต้องรีบไปให้ทันเครื่องออก, 飞机场 [fēijīchǎng] สนามบิน, 飞行员 [fēixíngyuán] นักบิน, 飞逝 [fēishì] หายไปอย่างรวดเร็ว(to disappear quickly), 乘飞机 [chéngfēijī] โดยสารเครื่องบิน, 飞机票 [fēijīpiào] ตั๋วเครื่องบิน
 • 肥 [féi] ปุ๋ย,อ้วน, หลวม ⟶ 减肥 [jiǎnféi] ลดความอ้วน เช่น 我想减肥。 ฉันอยากลดความอ้วน, 减肥咖啡 [jiǎnféi kāfēi] กาแฟลดน้ำหนัก, 肥 [féi] หลวม เช่น 1.这条裤子太肥了。 กางเกงตัวนี้หลวมเกินไปแล้ว 2.有没有把牛仔裤裤腰改瘦的方法吗?มีวิธีแก้เอวของกางเกงยีนส์นี้ให้คับกว่านี้ไหม
 • 匪 [fěi] ขโมย(robber) ⟶ 匪徒 [fěitú] โจร
 • 费 [fèi] ค่าใช้จ่าย ⟶ 免费 [miǎnfèi] ฟรี, 生活费 [shēnghuófèi] ค่าครองชีพ, 浪费 [làngfèi] สิ้นเปลือง, 水电费 [shuǐdiànfèi] ค่าน้ำค่าไฟ เช่น 我的水电费 还没交。 ฉันยังไม่ได้ชำระค่าน้ำค่าไฟ, 交费 [jiāofèi] ชำระเงิน เช่น 今天我就去交费。 ฉันจะไปชำระเงินวันนี้ , 电话费 [diànhuàfèi] ค่าโทรศัพท์ เช่น 我交一下电话费。 ฉันจะชำระค่าโทรศัพท์สักหน่อย
 • 废 (廢) [fèi] เสีย,พิการ ⟶ 废话 [fèihuà] คำพูดไร้สาระ, 残废 [cánfèi] พิการ
 • 肺 [fèi] ปอด(lung) ⟶ 肺病 [fèibìng] โรคปอด/ วัณโรคปอด
 • 吠 [fèi] เห่า(bark) ⟶ 狗吠汪汪[gǒufèiwāngwāng] หมาเห่าโฮ่งๆ
 • 沸 [fèi] เดือด ⟶ 煮沸 [zhǔfèi] ต้มให้เดือด, 沸点 [fèidiǎn] จุดเดือด(boiling point)
 • 粪 (糞) [fèn] ขี้,มูล ⟶ 粪便 [fènbiàn] อุจจาระและปัสสาวะ
 • 分 [fēn]* แบ่ง, นาที ⟶ 分明 [fēnmíng] ชัดแจ้ง, 分钟 [fēnzhōng] นาที เช่น 已经等了 20分钟了。 รอมา 20 นาทีแล้ว, 分析 [fēnxī] วิเคราะห์(analyse), 公分 [gōngfēn] เซนติเมตร(厘米 [límǐ] เซนติเมตร), 分享 [fēnxiǎng] แบ่งปันความสุข เช่น 借分享 ขอแบ่งปัน, 分手 [fēnshǒu] เลิกทางกัน เช่น 我女朋友跟我分手了。 ผมเลิกกับแฟนแล้ว, 十分 [shífēn] อย่างยิ่ง/เต็มที่ เช่น 我十分支持你们的理念。[wǒshífēn zhīchínǐmendelǐniàn] ผมสนับสนุนความคิดของคุณอย่างเต็มที่
 • 芬 [fēn] กลิ่นหอม ⟶ 芬芳 [fēnfāng] กลิ่นหอม/หอมหวล, 芬兰 [fēnlán] ฟินแลนด์(Finland)
 • 氛 [fēn] บรรยากาศ ⟶ 气氛 [qìfēn] บรรยากาศ เช่น 这里的气氛很好。 บรรยากาศที่นี่ดีมาก
 • 焚 [fén] เผา ⟶ 焚烧 [fénshāo] เผาไหม้, 心急如焚 [xīnjírúfén] ใจร้อนดั่งไฟ
 • 坟 (墳) [fén] สุสาน ⟶ 坟墓 [fénmù] สุสาน
 • 粉 [fěn] แป้ง, ผง, สีชมพู ⟶ 河粉 [héfěn] ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่, 粉丝 [fěnsī] วุ้นเส้น, 粉条 [fěntiáo] วุ้นเส้น, 粉刺 [fěncì] สิว
 • 分 [fèn]* ⟶ 处分 [chǔfèn] ลงโทษ, 非分 [fēifèn] เลยเถิด, 分内 [fènnèi] ในหน้าที่, 分外 [fènwài] นอกหน้าที่
 • 份 [fèn] ส่วน(part), ลักษณะนามบอกจำนวน ⟶ 身份证 [shēnfènzhèng] บัตรประชาชน, 股份 [gǔfèn] หุ้น(share), 一份报 หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง, 月份 [yuèfèn] เดือน
 • 奋 [fèn] ทุ่มเท ⟶ 奋进 [fènjìn] ก้าวไปข้างหน้า, 奋勇 [fènyǒng] ห้าวหาญ, 勤奋 [qínfèn] ขยัน, 奋斗 [fèndòu] ต่อสู้,兴奋 [xīngfèn] ตื่นเต้น(be excited)
 • 愤 (憤) [fèn] โกรธเคือง ⟶ 愤怒 [fènnù] โกรธ(angry), 愤怒的小鸟 [fènnùdexiǎoniǎo] แองกี้เบิร์ด(Angry Birds)
 • 粪 (糞) [fèn] อุจจาระ(excrement), มูล ⟶ 粪便 [fènbiàn]อุจจาระ
 • 风 (風) [fēng] ลม ⟶ 风格 [fēnggé] รูปแบบ เช่น 我喜欢这个风格。ฉันชอบรูปแบบนี้, 风景 [fēngjǐng] ทิวทัศน์ เช่น 这儿的风景太美了。 ทิวทัศน์ที่นี่สวยงามมาก, 刮风 [guāfēng] ลมแรง, 风俗 [fēngsú] ประเพณี(custom), 风俗习惯 [fēngsú xíguàn] ขนบธรรมเนียมและประเพณี, 风水 [fēngshuǐ] ฮวงจุ้ย, 羊角风 [yángjiǎofēng] โรคลมบ้าหมู/โรคลมชัก(epilepsy),
  风味 [fēngwèi] สไตล์ท้องถิ่น, 本地风味菜 [běndìfēngwèicài] อาหารพื้นเมือง
 • 枫 (楓) [fēng] เมเปิ้ล ⟶ 枫树 [fēngshù] ต้นเมเปิ้ล(maple)
 • 疯 (瘋) [fēng] บ้า ⟶ 疯子 [fēngzǐ] คนบ้า, 疯狗 [fēnggǒu] หมาบ้า, 爱疯 [Àifēng] ไอโฟน(iPhone), 你疯了吧 ![nǐfēngleba] จะบ้าเหรอ
 • 丰 (豐) [fēng] อุดมสมบูรณ์ ⟶ 丰富 [fēngfù] อุดมสมบูรณ์, 丰田 [fēngtián] โตโยต้า, 丰润 [fēngrùn] อวบอิ่มและมีน้ำมีนวล, 丰产 [fēngchǎn] อุดมสมบูรณ์, 丰满 [fēngmǎn] อุดมสมบูรณ์, 丰盈 [fēngyíng] อวบอัด อุดมสมบูรณ์
 • 峰 (峯) [fēng] ยอดเขา ⟶ 飞来峰 [fēiláifēng] ยอดเขาเฟยไหล, 雷峰塔 [léifēngtǎ] เจดีย์เหลยเฟิง, 雪峰 [xuěfēng] ยอดเขาหิมะ
 • 蜂 [fēng] ⟶ 蜜蜂 [mìfēng] ผึ้ง
 • 锋 (鋒) [fēng] คม ⟶ 锋利 [fēnglì] คม(มีด)
 • 封 [fēng] ซอง, ซีล(seal), ฉบับ ⟶ 油封 [yóufēng] ซีลกันน้ำมัน(oil seal), 封闭 [fēngbì] ปิด/ซีล, 信封 [xìnfēng] ซองจดหมาย, 封面 [fēngmiàn] หน้าปก
 • 逢 [féng] พบกัน ⟶ 重逢 [chóngféng] พบกันใหม่ เช่น 和你重逢。พบกับเธออีกครั้ง, 相逢 [xiāngféng] พบกัน, 每逢 [měiféng] ทุกๆครั้ง
 • 缝 [féng]* เย็บ ⟶ 裁缝 [cáiféng] ช่างตัดเสื้อ
 • 讽 (諷) [fěng] เหน็บแนม, ถากถาง ⟶ 讽刺 [fěngcì] เยาะเย้ย/ดูถูก, 讥讽 [jīfěng] ถากถาง/เหน็บแนม
 • 缝 [fèng]* ร่อง ⟶ 牙缝 [yáfèng] ซอกฟัน, 裂缝 [lièfèng] รอยร้าว
 • 奉 [fèng] ปรนนิบัติ, มอบแด่ ⟶ 奉养 [fèngyǎng] ปรนนิบัติเลี้ยงดู, 奉祀 [fèngsì] เซ่นไหว้
 • 佛 [fó] พุทธะ ⟶ 佛教 [fójiào] พุทธศาสนา(Buddhism), 佛像 [fóxiàng] พระพุทธรูป
 • 否 [fǒu] หรือไม่, ปฎิเสธิ ⟶ 是否 [shìfǒu] ใช่หรือไม่(เป็นภาษาเขียนของ 是不是), 否定 [fǒudìng] ปฎิเสธิ, 可否 [kěfǒu] ได้หรือไม่(เป็นภาษาเขียนของ 可不可以)
 • 夫 [fū] สามี, ชาย ⟶ 农夫 [nóngfū] เกษตรกร, 夫人 [fūrén] ภรรยา, 高尔夫球 [gāo’ěrfūqiú] กอล์ฟ, 懦夫 [nuòfū] คนขี้ขลาด เช่น 幸运追随勇士,不幸追随懦夫。โชควาสนาติดตามคนกล้า เคราะห์กรรมติดตามคนขลาด
 • 肤 (膚) [fū] ผิวหนัง ⟶ 皮肤科 [pífūkē] แผนกผิวหนัง, 皮肤 [pífū] ผิวหนัง, 护肤 ดูแลผิว
 • 麸 (麩) [fū] รำข้าวสาลี ⟶ 麦麸 [màifū] รำข้าวสาลี
 • 芙 [fú] ⟶ 芙蓉 [fúróng] ดอกบัว
 • 服 [fú]* ทาน(ยา) ⟶ 服用 [fúyòng] รับประทาน(ยา) เช่น 1.饭后服用。ทานหลังอาหาร 2.饭前服用。ทานก่อนอาหาร ,服务 [fúwù] บริการ, 服务员 [fúwùyuán] บริกร, 服务台 [fúwùtái] เคาท์เตอร์บริการ, 服从 [fúcóng] ปฎิบัติตาม, 便服 [biànfú] ชุดลำลอง, 服装 [fúzhuāng] เครื่องแต่งกาย, 服装店 [fúzhuāngdiàn] ร้านขายเสื้อผ้า, 衣服 [yīfu] เสื้อผ้า , 服饰 [fúshì] เครื่องแต่งกาย, 和服 [héfú] ชุดกิโมโน(kimono),学位服 [xuéwèifú] ชุดครุย,学生服 [xuéshēngfú] ชุดนักเรียน(学生校服), 服装面料 [fúzhuāng miànliào] เนื้อผ้า, 屈服 [qūfú] ยอมศิโรราบ สยบ เช่น 勇敢不会对不幸屈服。ความกล้าหาญไม่สยบต่อชะตากรรม, 舒服 [shūfu*] สบาย เช่น 我不舒服。 ฉันไม่สบาย
 • 符 [fú] สัญญลักษณ์, ยันต์ ⟶ 标点符号 [biāodiǎnfúhào] เครื่องหมายวรรคตอน, 音符 [yīnfú] ตัวโน๊ต, 不符 [bùfú] ไม่ตรงกัน
 • 浮 [fú] ลอย ⟶ 浮现 [fúxiàn] ปรากฎ, 悬浮 [xuánfú] ลอยอยู่(บนอากาศ), 浮萍 [fúpíng] แหน
 • 蝠 [fú] ⟶ 蝙蝠 [biānfú] ค้างคาว, 蝙蝠侠 [biānfúxiá] แบทแมน
 • 福 [fú] โชคดี, ความสุข, ศิริมงคล ⟶ 幸福 [xìngfú] มีความสุข, 眼福 [yǎnfú] บุญตา, 口福 [kǒufú] ลาภปาก, 祝福 [zhùfú] อวยพร, 全家福 [quánjiāfú] ภาพถ่ายสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด, 福利 [fúlì] สวัสดิการ, 福利院 [fúlìyuàn] สถานสงเคราะห์ ,社会福利 [shèhuìfúlì] สวัสดิการสังคม(social welfare)
 • 斧 [fǔ] ขวาน
 • 抚 (撫) [fǔ] ลูบ, ปลอบประโลม ⟶ 抚养 [fǔyǎng] เลี้ยงดู, 抚摸 [fǔmō] ลูบไล้/คลึงเคล้า, 抚摩 [fǔmó] ลูบไล้
 • 府 [fǔ] สถานที่ราชการ, จังหวัด ⟶ 政府 [zhèngfǔ] รัฐบาล
 • 腐 [fǔ] เน่าเปื่อย,เต้าหู้ ⟶ 腐烂 [fǔlàn] เน่าเปื่อย/เน่าเสีย, 豆腐 [dòufu] เต้าหู้, 腐乳 [fǔrǔ] เต้าหู้ยี้, 腐臭 [fǔchòu] เน่าเหม็น, 臭豆腐 [chòudòufu] เต้าหู้เหม็น, 吃豆腐 [chīdòufu] แต๊ะอั๋ง
 • 俯 (俛) [fǔ] ก้มตัว ⟶ 俯卧撑 [fǔwòchēng] วิดพื้น, 俯卧 [fǔwò] นอนคว่ำ
 • 辅 (輔) [fǔ] ให้คำปรึกษา, ช่วยเหลือ ⟶ 辅导 [fǔdǎo] ติวเตอร์
 • 父 [fù] พ่อ ⟶ 父母 [fùmǔ] พ่อแม่, 师父 [shīfu] หลวงพ่อ, 父亲 [fùqīn] บิดา
 • 覆 [fù] พลิก, คว่ำ ⟶ 翻天覆地 [fāntiānfùdì] พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน
 • 腹 [fù] ท้อง ⟶ 腹腔 [fùqiāng] ช่องท้อง, 腹面 [fùmiàn] หน้าท้อง
 • 赴 [fù] ไป ⟶ 赴约 [fùyuē] ไปตามนัด, 赴宴 [fùyàn] ไปร่วมงานเลี้ยง
 • 负 [fù] แบกรับ ⟶ 负责 [fùzé] รับผิดชอบ, 负荷 [fùhè] ภาระ(load) เช่น 爱不是负荷 รักไม่ใช่ภาระ, 负担 [fùdān] ภาระ(burden)
 • 附 [fù] ใกล้เคียง ⟶ 附近 [fùjìn] บริเวณใกล้เคียง
 • 付 [fù] ชำระเงิน, จ่าย, ส่ง ⟶ 支付 [zhīfù] ชำระเงิน, 付款 [fùkuǎn] ชำระเงิน, 付钱 [fùqián] ชำระเงิน
 • 覆 [fù] คว่ำ, พลิก ⟶ 覆灭 [fùmiè] พินาศย่อยยับ, 覆盖 [fùgài] คลุม, ครอบคลุม
 • 傅 [fù] ครู,อาจารย์ ⟶ 师傅 [shīfu] อาจารย์(master)/ผู้ชำนาญงาน/พ่อครัว
 • 富 [fù] รวย ⟶ 富人 [fùrén] คนรวย, 富有 [fùyǒu] ร่ำรวย(wealthy)
 • 副 [fù] ช่วย, รอง ⟶ 副手 [fùshǒu] ผู้ช่วย, 副经理 [fù jīng lǐ] รองผู้จัดการ(assistant manager), 副词 [fùcí] คำวิเศษณ์,副业 [fùyè] อาชีพเสริม งานเสริม

อักษรจีนหมวดหมู่ G

 • 嘎 [gā] ⟶ 嘎汤帕 [Gātāngpà] งานปีใหม่ของอ่าข่า
 • 该 [gāi] ควร ⟶ 应该 [yīnggāi] ควร
 • 改 [gǎi] เปลี่ยนแปลง,แก้ไข ⟶ 改变 [gǎibiàn] เปลี่ยน, 改造 [gǎizào] ถูกเปลี่ยนแปลง ,修改 [xiūgǎi] แก้ไข/ปรับปรุง, 改进 [gǎijìn] ปรับปรุง, 改装车展 [gǎizhuāngchēzhǎn] งานมอเตอร์โชว์, 涂改液 [túgǎiyè] น้ำยาลบคำผิด, 改行 [gǎi háng] เปลี่ยนอาชีพ, 改天 [gǎitiān] วันหลัง, 改天换地 [gǎitiānhuàndì] มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่, 改口 [gǎikǒu] พูดใหม่, 修改 [xiūgǎi] แก้ไข/ปรับปรุง
 • 丐 (匃) [gài] ขอทาน ⟶ 乞丐 [qǐgài] ขอทาน(beggar)
 • 钙 (鈣) [gài] แคลเซียม(calcium) ⟶ 补钙 [bǔgài] เสริมแคลเซียม, 缺钙 ขาดแคลเซียม, 牛奶里面有很多钙。 ในนมวัวมีแคลเซียมมาก
 • 盖 [gài] ปกปิด ⟶ 掩盖 [yǎngài] ปกปิด เช่น 掩盖事实 ปกปิดความจริง, 膝盖 [xīgài] หัวเข่า, 辣汤盖饭 ข้าวราดแกง, 修盖 [xiūgài] ซ่อมแซม
 • 芥 [gài] ⟶ 芥蓝菜 [gàiláncài] ผักคะน้า
 • 溉 [gài] รดน้ำ ⟶ 灌溉 [guàngài] รดน้ำ, 自动灌溉系统 [zìdòng guàngàixìtǒng] ระบบรดน้ำอัตโนมัติ
 • 概 [gài] ⟶ 大概 [dàgài] ประมาณ, 概念 [gàiniàn] แนวความคิด
 • 尴 (尷) [gān] ⟶ 尴尬 [gāngà] งุ่มง่าม/เก้ๆ กังๆ/เคอะเขิน
 • 干 (乾) [gān]* แห้ง ⟶ 干枯 [gānkū] แห้งเหี่ยว, 干杯 [gānbēi] ดื่มหมดแก้ว, 干洗 [gānxǐ] ซักแห้ง, 干裂 [gānliè] แตกระแหง, 能干 [nénggàn] เก่ง/มีความสามารถ, 干嘛? [gànmá] ทำอะไรเนี่ย? เป็นบ้าไร? เช่น 你在干嘛? เธอกำลังทำอะไรเนี่ย , 干净 [gānjìng] สะอาด
 • 肝 [gān] ตับ(liver) ⟶ 鱼肝油 [yúgānyóu] น้ำมันตับปลา, 肝硬化 [gānyìnghuà] ตับแข็ง, 肝癌 [gānái] มะเร็งที่ตับ, 肝炎 [gānyán] ตับอักเสบ, 乙肝 [yǐgān] ไวรัสตับอักเสบบี
 • 杆 (桿) [gān] รั้ว ⟶ 栏杆 [lángān] รั้ว(fence), 旗杆 [qígān] เสาธง
 • 甘 [gān] หวาน ⟶ 甘蔗 [gānzhe] อ้อย, 心甘情愿 [xīngān qíngyuàn] ยินยอมอย่างเต็มอกเต็มใจ
 • 感 [gǎn] รู้สึก ⟶ 感谢 [gǎnxiè] ขอบคุณ เช่น 非常感谢! ขอบคุณมากๆ , 感激 [gǎnjī] ซาบซึ้งใจ, 感伤 [gǎnshāng] รู้สึกหดหู่ใจ, 感冒 [gǎnmào] เป็นหวัด เช่น 我感冒了。 ฉันเป็นหวัดแล้ว, 感到 [gǎndào] รู้สึกถึง, 感动 [gǎndòng] รู้สึกซาบซึ้งใจ เช่น 我太感动 ผมซาบซี้งใจมาก, 性感 [xìnggǎn] เซ๊กซี่(sexy), 感觉 [gǎnjué] รู้สึก(feeling) เช่น 感觉好极了。 รู้สึกดีมากๆเลย , 感兴趣 [gǎnxìngqù] มีความสนใจ , 感恩节 [gǎn’ēnjié] วันขอบคุณพระเจ้า(Thanksgiving), 感人 [gǎnrén] ทำเกิดความซาบซึ้ง เช่น 太感人了。 ซาบซึ้งมากเลย, 他很在意你的感情。[tā hĕn zàiyì nǐ de gănqíng] เขาแคร์ความรู้สึกของคุณมาก (在意 [zàiyì] แคร์)
 • 赶 (趕) [gǎn] รีบ ⟶ 赶快 [gǎnkuài] รีบ/อย่างรวดเร็ว, 赶紧 [gǎnjǐn] เร่งรีบ, 赶时间 [ gǎnshíjiān] เวลาเร่งรีบ
 • 敢 [gǎn] กล้า ⟶ 勇敢 [yǒnggǎn] กล้าหาญ , 敢于表现 [gǎnyú biǎoxiàn] กล้าแสดงออก
 • 橄 [gǎn] ⟶ 橄榄 [gǎnlǎn] มะกอก(olive), 橄榄球 [gǎnlǎnqiú] รักบี้ฟุตบอล(American football)
 • 冈 (岡) [gāng] สันเขา
 • 刚 (剛) [gāng] เพิ่งจะ ⟶ 刚才 [gāngcái] เพิ่งจะ/เมื่อตะกี้, 刚刚 [gānggāng] เพิ่งจะ
 • 钢 (鋼) [gāng] เหล็ก(steel) ⟶ 钢笔 [gāngbǐ] ปากกา, 钢琴 [gāngqín] เปียโน, 钢板 [gāngbǎn] แผ่นเหล็ก, 钢条 [gāngtiáo] เหล็กเส้น
 • 缸 [gāng] อ่าง ⟶ 浴缸 [yùgāng] อ่างอาบน้ำ, 鱼缸 [yúgāng] ตู้ปลา ,气缸体 [qìgāngtǐ] เสื้อสูบ(เครื่องยนต์)
 • 肛 (疘) [gāng] ทวาร ⟶ 肛裂 [gāngliè] ก้นฉีก, 肛门 [gāngmén] ทวาร
 • 扛 [gāng] ยกขึ้น, แบกขึ้น ⟶ 扛起 แบก
 • 岗 (崗) [gǎng] ยาม ⟶ 岗亭 [gǎngtíng] ป้อมยาม, 岗楼 [gǎnglóu] หอยาม
 • 港 [gǎng] ท่าเรือ ⟶ 香港 [Xiānggǎng] ฮ่องกง(Hong Kong), 港币 [gǎngbì] เงินดอลลาร์ฮ่องกง, 港口 [gǎngkǒu] ท่าเรือ(port)
 • 膏 [gāo]* ครีม,จารบี, น้ำมัน ⟶ 膏药 [gāoyao] กอเอี๊ยะ, 牙膏 [yágāo] ยาสีฟัน
 • 高 [gāo] สูง ⟶ 高度 [gāodù] ความสูง, 高高的 [gāogāode] สูง, 高速 [gāosù] ความเร็วสูง, 最高 [zuìgāo] สูงที่สุด, 高手 [gāoshǒu] มือชั้นเซียน, 高峰 [gāofēng] จุดสูงสุด/ยอดสูงสุด, 高丽 [gāolì] ประเทศเกาหลี, 高兴 [gāoxìng] ดีใจ เช่น 他好像不太高兴。 ดูเหมือนเขาไม่สบายใจ , 高下 [gāoxià] สูงต่ำ(เหนือกว่าหรือด้อยกว่า) เช่น 敢与恶鬼争高下 ,不向霸王让寸分。(毛泽东) กล้าช่วงชิงสูงต่ำกับปีศาจร้าย ไม่อ่อนข้อแม้น้อยนิดกับอันธพาล, 高手 [gāoshǒu] ยอดฝีมือ, 高血压 [gāoxuèyā] ความดันโลหิตสูง เช่น 我血压高。 ฉันความดันโลหิตสูง, 高级 [gāojí] ชั้นสูง/ระดับสูง, 高中 [gāozhōng] มัธยมศึกษาตอนปลาย, 高考 [gāokǎo] การสอบระดับอุดมศึกษา/สอบเข้ามหา’ลัย, 高大 [gāodà] สูงใหญ่, 高峰会 [gāofēnghuì] การประชุมสุดยอด, 高龄 [gāolíng] อายุสูง, 高明 [gāomíng] ยอดเยี่ยม/เลิศล้ำ
 • 睾 [gāo] ⟶
 • 羔 [gāo] ลูกแกะ ⟶ 羔羊 [gāoyáng] ลูกแกะ
 • 糕 (餻) [gāo] เค้ก ⟶ 蛋糕 [dàngāo] เค้ก(cake)
 • 搞 [gǎo] ทำ(弄,做,办) ⟶ เช่น 你的作业搞完没啊 การบ้านของเธอทำเสร็จแล้วยังอ่ะ, 搞定 [gǎodìng] จัดการให้เสร็จ/แก้ไขปัญหาให้เสร็จ, 你搞什么鬼? [nǐgǎoshénmeguǐ] อะไรของเธอหน่ะ
 • 镐 (鎬) [gǎo] อีเตอร์ขุดดิน
 • 告 [gào] บอก ⟶ 告诉 [gàosù] บอก เช่น 告诉我您的地址和电话。 กรุณาบอกที่อยู่และเบอร์โทรของคุณด้วย, 告别 [gàobié] บอกลา, 告知 [gàozhī] บอกให้ทราบ, 广告 [guǎnggào] โฆษณา เช่น 电视上的广告可信吗?โฆษณาในโทรทัศน์เชื่อถือได้หรือไม่ , 报告 [bàogào] รายงาน, 警告 [jǐnggào] เตือน(warn)
 • 戈 [gē] อาวุธการสู้รบสมัยโบราณ ⟶ 探戈 [tàngē] ระบำแทงโก้(tango)
 • 疙 [gē] ⟶ 疙瘩 [gēda] ตุ่มบนผิวหนัง
 • 胳 [gē] ⟶ 胳膊 [gēbo] แขน
 • 哥 [gē] พี่ชาย ⟶ 哥们儿 [gēmenr] พี่ชาย เพื่อนๆ ทั้งหลาย, 哥哥 [gēgē] พี่ชาย
 • 歌 [gē] เพลง ⟶ 歌手 [gēshǒu] นักร้อง เช่น 1.你最喜欢的歌手是谁? คุณชอบนักร้องคนไหนมากทีสุด 2.这个歌手很受欢迎。 นักร้องคนนี้ได้รับความนิยมมาก, 歌曲 [gēqǔ] ทำนองเพลง(tune) , 歌词 [gēcí] เนื้อเพลง(lyrics), 歌唱 [gēchàng] ขับร้อง(sing) , 唱歌 [chànggē] ร้องเพลง/ขับร้อง, 英文歌 [yīngwéngē] เพลงสากล, 流行歌 [liúxínggē] เพลงป๊อป, 民歌 [míngē] เพลงลูกทุ่ง(folk song), 经典 [jīngdiǎngē] คลาสิก, 经典歌 [jīngdiǎngē] เพลงคลาสิก
 • 鸽 (鴿) [gē] นกพิราบ ⟶ 鸽子 [gēzi] นกพิราบ, 放鸽子 [fànggēzi] เบี้ยวนัด/รอเก้อ
 • 割 [gē] ตัด ⟶ 割断 [gēduàn] ตัดขาด, 割稻 [gēdào] เกี่ยวข้าว, 收割 [shōugē] เก็บเกี่ยว
 • 格 [gé] ตาราง ⟶ 表格 [biǎogé] ตารางแบบฟอร์ม, 破格 [pògé] แหกกฎ, 性格 [xìnggé] นิสัย, 人格 [réngé] บุคลิก
 • 革 [gé] หนัง, เปลี่ยน, ไล่ออก ⟶ 革命 [gémìng] ปฎิวัติ เช่น 工业革命 การปฎิวัติอุตสาหกรรม , 产业革命 [chǎnyè gémìng] การปฏิวัติอุตสาหกรรม, 大革命 [dàgémíng] การปฎิวัติใหญ่, 人造革[rénzàogé] หนังเทียม,革出 [géchū] ไล่ออก, 革命 [gémìng] ปฏิวัติ, 革新 [géxīn] ปฏิรูปใหม่
 • 嗝 [gé] ⟶ 打嗝 [dǎgé] สะอึก
 • 隔 [gé] กั้น ⟶ 隔壁 [gébì] ข้างบ้าน, 隔壁房间 [gébìfángjiān] ข้างบ้าน, 隔断 [géduàn] กั้นเป็นสัดส่วน
 • 葛 [gé] ⟶ 诸葛 [zhūgě] แซ่จูกัด เช่น 诸葛亮 [zhūgěliàng] จูเก่อเลี่ยง(ขงเบ้ง)
 • 各 [gè] ต่าง ⟶ 各种 [gèzhǒng] แต่ละชนิด, 各样 [gèyàng] แต่ละแบบ, 各种各样 [gèzhǒng gèyàng] แต่ละชนิดแต่ละแบบ เช่น 各种各样的都有。 มีทุกชนิดทุกแบบ, 各式各样 [gèshìgèyàng] มีทุกชนิดทุกแบบ เช่น 各式各样的都有 มีสารพัดสารพัน
 • 个 (個) [gè] จำนวน, อัน(ลักษณะนาม) ⟶ 个人 [gèrén] ส่วนบุคคล เช่น 个人简历 ประวัติส่วนตัว, 个子 [gèzǐ] รูปร่าง, 哪个 [nǎgè] อันไหน
 • 给 (給) [gěi]* ให้ ⟶ 给力 [gěilì] เจ๋ง/ยอดเยี่ยม, 交给 [jiāogěi] ส่งให้/มอบให้
 • 跟 [gēn] ตาม, ตามหลัง, ส้นเท้า ⟶ 跟着 [gēnzhe] ตามไป, 脚跟 [jiǎogēn] ส้นเท้า
 • 根 [gēn] ราก,มูลฐาน ⟶ 根基 [gēnjī] รากฐาน, 主根 [zhǔgēn] รากแก้ว, 侧根 [cègēn] รากแขนง, 根毛 [gēnmáo] รากฝอย, 根本 [gēnběn] จริงๆ , 根据 [gēnjù] ตามที่, 根号 [gēnhào] เครื่องหมายสแควรูท, 词根 [cígēn] รากศัพท์, 培根 [péigēn] เบคอน(bacon)
 • 耕 (畊) [gēng] ไถ ⟶ 耕牛 [gēngniú] ควายไถ
 • 更 [gēng]* เปลี่ยน,ยาม(เวลา) ⟶ 更衣室 [gēng yī shì] ห้องเปลี่ยนเสื้อ
 • 梗 [gěng] กิ่งหรือก้านของพืช, อุดตัน ⟶ 心肌梗塞 [xīnjīgěngsè] โรคหัวใจขาดเลือด
 • 更 [gèng]* ยิ่งขึ้น ⟶ 更加 [gèngjiā] ยิ่งกว่านั้น
 • 工 [gōng] งาน, ศิลปะ, เทคนิค, ความชำนาญ ⟶ 工夫 [gōngfu] เวลา ความสามารถ ความชำนาญ, 工厂 [gōngchǎng] โรงงาน, 工业 [gōngyè] อุตสาหกรรม, 工资 [gōngzī] ค่าจ้าง, 工具 [gōngjù] เครื่องมือ, 工匠 [gōngjiàng] ช่างฝีมือ, 木工 [mù gōng] ช่างไม้, 工程 [gōngchéng] วิศวกรรม, 工作 [gōngzuò] ทำงาน, 工作者 [gōngzuòzhě] คนทำงาน, 水管工人 [shuǐ guǎn gōng rén] ช่างประปา, 工夫 [gōngfu] มีเวลา/เวลาว่าง เช่น 真正学习都是要下工夫的。 การเรียนรู้ที่แท้จริงก็ต้องใช้เวลา, 零工 [línggōng] งานชั่วคราว/งานพาสไทม์ , 打零工 [dǎlínggōng] ทำงานพาสไทม์, 童工 [tónggōng] แรงงานเด็ก, 劳务输出 [láowù shūchū] แรงงานส่งออก
 • 公 [gōng] สาธารณะ ⟶ 公园 [gōngyuán] สวนสาธารณะ, 公共汽车 [gōnggòngqìchē] รถเมล์ประจำทาง, 公司 [gōngsī] บริษัท, 公尺 [gōngchǐ] เมตร, 公里 [gōnglǐ] กิโลเมตร, 公斤 [gōngjīn] กิโลกรัม, 公寓 [gōngyù] อพาร์ตเม้นท์, 公车 [gōngchē] รถเมล์, 公正 [gōngzhèng] ยุติธรรม/เป็นธรรม, 不公正 ไม่ยุติธรรม/เป็นธรรม
 • 功 [gōng] คุณงามความดี, ทักษะ ⟶ 用功 [yònggōng] ขยัน, 功课 [gōngkè] การบ้าน, 功能 [gōngnéng] ฟังก์ชั่น/คุณสมบัติ เช่น iPhone5相对于iPhone4有哪些新功能。 iphone5 เทียบกับ iPhone4 มีคุณสมบัติอะไรใหม่บ้าง , 成功 [chénggōng] สำเร็จ, 功夫 [gōngfu] กังฟู/วรยุทธ์(武术技能)/มีความสามารถ(本领) เช่น 1.少林功夫 [shàolíngōngfu] กังฟูเส้าหลิน
 • 攻 [gōng] โจมตี ⟶ 攻击 [gōngjī] โจมตี, 攻击机 [gōngjījī] เครื่องบินโจมตี, 反攻 [fǎngōng] ตอบโต้การโจมตี, 螺丝攻 [luósīgōng] ดอกต๊าปเกลียว
 • 宫 [gōng] วัง ⟶ 故宫 [gùgōng] พระราชวังโบราณ เมืองต้องห้าม, 白宫 [báigōng] ไวท์เฮ้าส์, 子宫 [zǐgōng] มดลูก
 • 弓 [gōng] ธนู, โค้ง ⟶ 弓箭 [gōngjiàn] ธนูและลูกศร, 弓箭手 [gōngjiànshǒu] มือธนู, 弓弩 [gōngnǔ] ธนูหน้าไม้
 • 躬 [gōng] ⟶ 鞠躬 [jūgōng] คำนับ(bow)
 • 恭 [gōng] ด้วยความเคารพ(respectful) ⟶ 恭请 [gōngqǐng] ขอเรียนเชิญ, 恭喜 [gōngxǐ] ขอแสดงความยินดี, 恭敬 [gōngjìng] เคารพ, 恭贺 [gōnghè] อวยพร, 恭喜发财 [gōngxǐ fācái] ขอให้ร้ำรวย
 • 供 [gōng]* อุปทาน ⟶ 供给 [gōngjǐ] อุปทาน(supply), 供应 [gōngyìng] จัดหา
 • 蚣 [gōng] ⟶ 蜈蚣 [wúgōng] ตะขาบ(centipede)
 • 汞 [gǒng] สารปรอท(mercury)
 • 贡 (貢) [gòng] บรรณาการ/ส่วย(tribute) ⟶ 贡献 [gòngxiàn] อุทิศเพื่อสังคม/มอบให้เป็นสาธารณะสมบัติ
 • 供 [gòng]* 供品 [gòngpǐn] ของเซ่นไหว้, 供词 [gòngcí] คำสารภาพ/คำให้การ(confession), 供认 [gòngrèn] รับสารภาพ(confess)
 • 共 [gòng] ทั้งหมด, แบ่งกัน ⟶ 一共 [yígòng] ทั้งหมด, 共同 [gòngtóng] เหมือนกัน/ร่วมกัน, 共产主义 [gòngchǎnzhǔ yì] ลัทธิคอมมิวนิสต์, 共总 [gòngzǒng] รวมทั้งหมด, 共和国 [gònghéguó] ประเทศสาธารณรัฐ, 共享 [gòngxiǎng] ร่วมสุข, 公共汽车 [gōnggòngqìchē] รถโดยสารประจำทาง
 • 勾 (句) [gōu] ⟶ 打勾 [dǎgōu] ติ๊กเครื่องหมายถูก, 打勾标志 [dǎgōu biāozhì] เครื่องหมายถูก, 打勾符号 [dǎgōu fúhào] เครื่องหมายถูก, 打勾勾 [dǎgōugōu] เกี่ยวก้อยกัน, 拉钩 [lāgōu] เกี่ยวก้อยกัน
 • 沟 (溝) [gōu] คูคลอง, ทางน้ำไหล ⟶ 沟通 [gōutōng] ติดต่อสื่อสาร(communicate), 檐沟 [yángōu] รางน้ำชายคา(eaves gutter), 鸿沟 [hónggōu] ช่องห่าง(gap)
 • 钩 (鈎) [gōu] ตะขอ(hook) ⟶ 钓钩 [diàogōu] ตะขอเบ็ดตกปลา(fishhook)
 • 狗 [gǒu] สุนัข ⟶ 走狗 [zǒugǒu] สุนัชรับใช้, 卷毛狮子狗 [juǎnmáoshīzǐgǒu] พุดเดิ้ล(poodle), 牛头犬 [niútóuquǎn] บลูด๊อก(bulldog)
 • 购 [gòu] ซื้อ ⟶ 购物 [gòuwù] ซื้อของ(shopping), 电话购物 [diànhuà gòuwù] ซื้อของทางโทรศัพท์, 购买 [gòumǎi] ซื้อ,
  采购 [cǎigòu] ซื้อ/จัดซื้อ, 订购 [dìnggòu] สั่งซื้อ(order), 购置 [gòuzhì] ซื้อ, 购销 [gòuxiāo] ซื้อขาย
 • 够 [gòu] พอเพียง(enough) ⟶ 足够 [zúgòu] เพียงพอ(be enough), 够味 [gòuwèi] รสเด็ดถึงใจ
 • 构 (構) [gòu] ⟶ 机构 [jīgòu] องค์กร, 构词法 [gòucífǎ] การสร้างคำ(word-building)
 • 估 [gū] ประมาณการ ⟶ 估计 [gūjì] โดยประมาณ, 估价 [gūjià] ราคาประมาณ(estimate price)
 • 孤 [gū] กำพร้า(orphan) ⟶ 孤儿 [gū’ér] เด็กกำพร้า, 孤单 [gūdān] โดดเดี่ยว, 孤独 [gūdú] โดดเดี่ยวเดียวดาย
 • 姑 [gū] ป้า ⟶ 姑娘 [gūniang] หญิงสาว, 尼姑 [nígū] แม่ชี, 姑姑 [gūgu] ป้า
 • 骨 [gǔ] กระดูก ⟶ 骨头 [gǔtóu] กระดูก, 骨肉 [gǔròu] เลือดเนื้อเชื้อไข/ทายาท เช่น 我有了你的骨肉。ฉันมีทายาทให้คุณแล้ว , 骨折 [gǔzhé] กระดูกหัก, 骨架 [gǔjià] โครงกระดูก, 骨骼 [gǔgé] โครงกระดูก(skeleton), 骨盆 [gǔpén]กระดูกเชิงกราน,
  骨节 [gǔjié] ข้อต่อกระดูก,骨髓 [gǔsuí] ไขกระดูก, 骨灰 [gǔhuī] เถ้ากระดูก
 • 股 [gǔ] หุ้น ⟶ 股东 [gǔdōng] หุ้นส่วน(shareholder), 股份 [gǔfèn] แบ่งปัน, 股份公司 [gǔfèngōngsī] บริษัทจำกัด, 股权 [gǔquán] สิทธิของผู้ถือหุ้น, 屁股 [pìgu] ก้น
 • 古 [gǔ] โบราณ, เก่าแก่ ⟶ 古玩 [gǔwán] วัตถุโบราณ(antiques), 古兰经 [gǔlánjīng] คัมภีร์โกหร่าน, 古代 [gǔdài] สมัยโบราณ, 古怪 [gǔguài] แปลกประหลาด, 古旧 [gǔjiù] เก่าแก่, 古筝 [gǔzhēng] พิณกู่เจิง
 • 鼓 (皷) [gǔ] กลอง(drum) ⟶ 鼓励 [gǔlì] ให้กำลังใจ(encourage)
 • 谷 (穀) [gǔ] หุบเขา, เมล็ดข้าว ⟶ 谷粒 [gǔlì] เมล็ดข้าว, 谷物 [gǔwù] ธัญญพืช, 曼谷 [màngǔ] กรุงเทพฯ, 峡谷 [xiágǔ]แคนยอน(canyon), 科罗拉多大峡谷 [Kēluólāduō Dàxiágǔ] Grand Canyon, 五谷 [wǔgǔ] ธัญพืช 5 ชนิด, 稻谷 [dàogǔ] ข้าวเปลือก, 苞谷 [bāogǔ] ข้าวโพด
 • 雇 [gù] จ้าง ⟶ 雇员 [gùyuán] ลูกจ้าง(employee), 雇主 [gùzhǔ] นายจ้าง(employer)
 • 故 [gù] เจตนา ⟶ 故意 [gùyì] เจตนา/จงใจ(deliberately) เช่น 我不是故意的。ฉันไม่ได้เจตนา, 故乡 [gùxiāng] บ้านเกิด, 事故 [sìgù] อุบัติเหตุ, 亡故 [wánggù] ตาย, 故宫 [gùgōng] พระราชกู้กง, 故障 [gùzhàng] เหตุขัดข้อง, 出了故障 [chūle gùzhàng] เกิดเหตุขัดข้อง
 • 固 [gù] แข็งแกร่ง, มั่นคง ⟶ 坚固 [jiāngù] แข็งแกร่ง, 固定 [gùdìng] ตายตัว(fix)
 • 顾 (顧) [gù] ดูแล ⟶ 顾客 [gùkè] ลูกค้า(customer), 顾问 [gùwèn] ที่ปรึกษา(consultant), 照顾 [zhàogù] ดูแล(look after), 回顾 [huígù] หวนคำนึงถึง, 顾不上 [gùbushàng] ดูแลไม่ทั่วถึง
 • 瓜 [guā] แตง ⟶ 黄瓜 [ huángguā] แตงกวา, 南瓜 [nánguā] ฟักทอง, 白瓜子 [báiguāzǐ] เมล็ดฟักทอง, 西瓜 [xīguā] แตงโม, 黑瓜子 [hēiguāzǐ] เมล็ดแตงโม , 木瓜 [mù guā] มะละกอ, 葵瓜子[kuíguāzǐ] เมล็ดทานตะวัน
 • 刮 (颳) [guā] ขูด,โกน,ลมแรง ⟶ 刮刀 [guādāo] มีดโกน/มีดขูด, 刮胡子 [guāhúzi] โกนหนวด, 刮脸 [guāliǎn] กันหน้า, 刮风 [guāfēng] ลมแรง
 • 寡 [guǎ] ⟶ 寡妇 [guǎfu] แม่ม่าย(widow)
 • 褂 [guà] เสื้อแบบจีน
 • 挂 [guà] แขวน ⟶ 挂号 [guàhào] ลงทะเบียน(register), 挂号邮件 [guàhào yóujiàn] จดหมายลงทะเบียน, 牵挂 [qiānguà] กังวล(worry), 挂失 [guàshī] แจ้งสูญหาย
 • 乖 [guāi] ว่านอนสอนง่าย ⟶ 乖乖 [guāiguāi] ว่านอนสอนง่าย
 • 拐 [guǎi] เลี้ยว, ขาเป๋ ⟶ 拐杖 [guǎizhàng] ไม้เท้า, 拐肘 [guǎizhǒu] ข้อศอก, 左拐 [zuǒguǎi] เลี้ยวซ้าย , 右拐 [yòuguǎi] เลี้ยวขวา เช่น 在前面的路口往右拐。 เลี้ยวขวาตรงปากทางด้านหน้า, 拐角 [guǎijiǎo] หัวมุม, เลี้ยวหักมุม (to turn a corner) ,死亡拐角 [sǐwáng guǎijiǎo] หัวโค้งร้อยศพ, 拐角书柜 [guǎijiǎo shūguì] ตู้หนังสือเข้ามุม, 拐角书架 [guǎijiǎo shūjià] ชั้นหนังสือเข้ามุม, 楼梯拐角 [lóutī guǎijiǎo] มุมเลี้ยวของบันได
  拐角沙发 [guǎijiǎo shāfā] โซฟาตัวแอล
 • 怪 [guài] ปราหลาด, แปลก, ภูตผีปีศาจ ⟶ 难怪 [nánguài] มิน่าล่ะ, 怪不得 [guàibude] มิน่าละ, 奇怪 [qíguài] แปลก, 都怪我。 ต้องโทษฉันเอง, 怪异 [guàiyì] ประหลาด/วิปริต
 • 官 [guān] ข้าราชการ,ขุนนาง ⟶ 大官 [dàguān] ขุนนางใหญ่, 升官 [shēngguān] เลื่อนตำแหน่ง, 官方 [guānfāng] ทางราชการ, 法官 [fǎguān] ผู้พิพากษา
 • 棺 [guān] ⟶ 棺材 [guāncai] โลงศพ(coffin)
 • 观 (觀) [guān] ดู, ทัศนียภาพ, ทัศนคติ ⟶ 参观 [cānguān] เยี่ยมชม/ท่องเที่ยว, 美观 [měiguān] สวยงาม, 关注 [guānzhù] ให้ความใส่ใจ, 观念 [guānniàn] ทัศนคติ/แนวความคิด เช่น 1.泰国人的观念 ทัศนคติของคนไทย 2.是非观念 [shìfēiguānniàn] ทัศนคติที่ถูกผิด 3. 乡土观念 [xiāngtǔ guānniàn] ทัศนคติของคนชนบท 4.象征观念 [xiàngzhēng guānniàn] ทัศนคติของสัญลักษณ์ (象征 สัญลักษณ์), 5.改变观念 [gǎibiàn guānniàn] เปลี่ยนแปลงทัศนคติ, 观察 [guānchá] สังเกตการณ์/สังเกตุ, 有关部门 [yǒuguānbùmén] หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • 关 (關) [guān] ปิด, ด่าน ⟶ 机关 [jīguān] องค์กร, 关系 [guān xì] ความสัมพันธ์, 关心 [guānxīn] เอาใจใส่, 有关 [yǒuguān] เกี่ยวกับ
 • 管 (筦) [guǎn] ท่อ ⟶ 水管工人 [shuǐ guǎn gōng rén] ช่างประปา, 血管 [xuèguǎn] เส้นโลหิต, 水管 [shuǐguǎn] ท่อยาง, 铁管 [tiěguǎn] แป๊บเหล็ก, 管理 [guǎnlǐ] การจัดการ บริหาร, 管用 [guǎnyòng] ใช้ได้ผล, 不管 [bùguǎn] ไม่สนใจ เช่น 不管你承不承认。 ไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ, 管他呢 [guǎntāne] ไม่สนหรอก, 发光二极管 [fāguāng’èrjíguǎn] หลอด LED/light-emitting diode (LED)
 • 馆 (館) [guǎn] ที่พัก ⟶ 餐馆 [cānguǎn] ร้านอาหาร/ภัตราคาร, 泰餐馆 [tàicānguǎn] ร้านอาหารไทย, 图书馆 [túshūguǎn]ห้องสมุด, 博物馆 [bówùguǎn] พิพิธภัณฑ์, 体育馆 [tǐyùguǎn] โรงยิม, 宾馆 [bīnguǎn] โรงแรม
 • 冠 [guàn]* ⟶ 冠军 [guànjūn] ชนะเลิศ(champion)
 • 惯 (慣) [guàn] เคยชิน ⟶ 习惯 [xíguàn] ความเคยชิน
 • 光 [guāng] แสง, รังสี ⟶ 光线 [guāngxiàn] ลำแสง, 光阴似箭 [guāngyīnsìjiàn] เวลาเร็วดั่งลูกธนู, 发光二极管 [fāguāng’èrjíguǎn] หลอด LED/light-emitting diode (LED), 光说 [guāngshuō] เพียงแค่พูด, 光说不做 [guāngshuō búzuò] เพียงแค่พูดไม่ทำ
 • 广 (廣) [guǎng] กว้าง ⟶ 广播 [guǎngbō] ออกอากาศ(broadcast), 广场 [guǎngchǎng] จตุรัส/สแควร์(square), 广告 [guǎnggào] โฆษณา(advertisement), 宽广 [kuānguǎng] กว้างใหญ่
 • 逛 [guàng] เดินเล่น ⟶ 逛逛 [guàngguàng] ไปเดินเที่ยว/เดินเล่น, 逛街 [guàngjiē] ไปช๊อปปิ้ง, 逛灯 [guàngdēng] ไปดูโคมไฟ
 • 规 (規) [guī] กฎเกณฑ์ ⟶ 规则 [guīzé] กฎเกณฑ์(regulation),规律 [guīlǜ] กฎเกณฑ์, 规格 [guīgé] ข้อกำหนด, 规定 [guīdìng] กำหนด, 规划 [guīhuà] แผนการ(plan)
 • 鲑 [guī] ⟶ 鲑鱼 [guīyú] ปลาแซลมอน(salmon)
 • 硅 [guī] สารซิลิคอน(silicon)
 • 龟 (龜) [guī] เต่า(tortoise) ⟶ 龟甲 [guījiǎ] กระดองเต่า
 • 归 (歸) [guī] กลับ(return) ⟶ 回归 [huíguī] กลับ(return), 归天 [guītiān] ขึ้นสวรรค์
 • 轨 (軌) [guǐ] รางรถไฟ(rail) ⟶ 轨道 [guǐdào] ราง/วงโคจร, 轻轨 [qīngguǐ] รถไฟฟ้า, 正轨 [zhèngguǐ] เส้นทางที่ถูกต้อง เช่น 我会把他导回正轨的。 ฉันสามารถนำเขากลับมาทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 • 诡 (詭) [guǐ] กลับกลอก ⟶ 诡计 [guǐjì] แผนสกปรก
 • 鬼 [guǐ] ผี(ghost) ⟶ 鬼节 [guǐjié] เทศกาลผี, 醉鬼 [zuìguǐ] ขี้เมา/ขี้เหล้า(drunk), 鬼屋 [guǐwū] บ้านผีสิง, 吸血鬼 [xīxuèguǐ] ผีดูดเลือด
 • 柜 (櫃) [guì] ตู้ ⟶ 柜台 [guìtái] เคาน์เตอร์, 衣柜 [yīguì] ตู้เสื้อผ้า(wardrobe)
 • 贵 (貴) [guì] แพง,ล้ำค่า ⟶ 珍贵 [zhēnguì] ล้ำค่า, 宝贵 [bǎoguì] ล้ำค่า, 贵重 [guìzhòng] ของมีค่า, 贵宾 [guìbīn] แขกวีไอพี, 贵姓 [guìxìng] นาม(สกุล)ของท่าน
 • 桂 [guì] ⟶ 桂树 [guìshù] ต้นกุ้ยฮวย, 桂林 [Guìlín] กุ้ยหลิน
 • 棍 [gùn] กระบอง
 • 郭 [guō] แซ่กัว
 • 锅 (鍋) [guō] หม้อ ⟶ 电炖锅 [diàndùnguō] หม้อตุ๋นไฟฟ้า, 锅炉 [guōlú] หม้อน้ำร้อน, 日式小火锅 [rìshì xiǎohuǒguō] ชาบู ชาบู(shabu shabu)
 • 跪 [guì] คุกเข่า(kneel) ⟶ 跪拜 [guìbài] คุกเข่ากราบ, 下跪 [xiàguì] คุกเข่าลง(kneel down), 下跪求婚 [xiàguì qiúhūn] คุกเข่าขอแต่งงาน
 • 滚 (滾) [gǔn] กลิ้ง ⟶ 摇滚 [yáogǔn] ร็อกแอนด์โรล(rock and roll), 摇滚乐 [yáogǔnyuè] ดนตรีร็อกแอนด์โรล, 滚动 [gǔndòng] กลิ้ง, 滚水 [gǔnshuǐ] น้ำเดือด, 滚开 [gǔnkāi] ไปให้พ้น(Go away!)
 • 辊 (輥) [gǔn] ลูกกลิ้ง(roller) ⟶ 油漆辊 [yóuqīgǔn] ลูกกลิ้งสี
 • 国 [guó] ประเทศ, รัฐ ⟶ 国会 [guóhuì] รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร, 国王 [guówáng] กษัตริย์, 国庆 [guóqìng] งานเฉลิมฉลองการสถาปนาประเทศ, 他国 [tāguó] ประเทศอื่น(another country), 本国 [běnguó] ประเทศตนเอง(one’s own country),国家 [guójiā] ประเทศ, 国家公园 [guójiāgōngyuán] อุทยานแห่งชาติ(national park)
 • 果 [guǒ] ผลไม้ ⟶ 果断 [guǒduàn] เด็ดขาด/แตกหัก, 果树 [guǒshù] ต้นผลไม้, 果然 [guǒrán] โดยแท้จริง, 白果 [báiguǒ] แปะก้วย
 • 裹 [guǒ] ห่อ ⟶ 包裹 [bāoguǒ] พัสดุ
 • 粿 [guǒ] ⟶ 粿条 [guǒtiáo] ก๋วยเตี๋ยว
 • 过 (過) [guò]* ข้าม, ผ่าน, เกินไป ⟶ 过奖 [guòjiǎng] ชมเกินไป/ให้เกียรติเกินไป, 过去 [guòqù] เคยไป, 过活 [guòhuó] เลี้ยงชีพ เช่น 我靠卖水果过活 ฉันอาศัยขายผลไม้เลี้ยงชีพ, 过来人 [guòláirén] คนที่มีประสบการณ์มาก่อน/อาบน้ำร้อนมาก่อน, 过程 [guòchéng] ขั้นตอน/กระบวนการ(process), 过夜 [guòyè] ค้างคืน, 过冬 [guò​dōng] ผ่านฤดูหนาว(get through the winter)

อักษรจีนหมวดหมู่ H

 • 哈 [hā] ⟶ 哈哈 [hāhā] ฮาฮา (เสียงหัวเราะ), 哈巴狗 [hābāgǒu] คนที่ขี้ประจบ
 • 蛤 [há]* ⟶ 蛤蟆 [háma] คางคก
 • 孩 [hái] เด็ก ⟶ 孩子 [háizi] เด็ก เช่น 生孩子 คลอดลูก, 小孩 [xiǎohái] เด็ก, 孩子气 [háiziqì] ความเป็นเด็ก, 男孩 [nánhái] ผู้ชาย, 女孩 [nǚhái] ผู้หญิง เช่น 追女孩子 [zhuīnǚháizǐ] จีบสาว
 • 骸 [hái] กระดูก, ซาก ⟶ 尸骸 [shīhái] ซากศพ, 残骸 [cánhái] เศษซาก เช่น 汽车残骸 ซากรถยนต์, 骸骨 [háigǔ] กระโหลก, 遗骸 [yíhái] โครงกระดูก(โบราณ)
 • 还 (還) [hái]* หรือ, ยังคง(still) ⟶ 还是 [háishi] หรือ, 退还 [tuìhuán] คืน(return), 归还 [guīhuán] คืน, 还可以 [háikěyǐ] ยังคงได้ เช่น 我还可以抱你吗? ฉันยังกอดเธอได้ไหม
 • 海 [hǎi] ทะเล ⟶ 海味 [hǎiwèi] อาหารทะเล, 海鲜 [hǎixiān] อาหารทะเล(seafood) เช่น 我对海鲜过敏。 ฉันแพ้อาหารทะเล, 海洋 [hǎiyáng] มหาสมุทร(ocean), 海关 [hǎiguān] ศุลกากร(customs), 上海 [shànghǎi] เซี่ยงไฮ้
 • 害 [hài] เป็นภัย ⟶ 厉害 [lìhai] ร้ายกาจ, เก่งมาก, 害人害己 [hàirénhàijǐ] ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว, 害处 [hàichu] โทษ
 • 函 (圅) [hán] จดหมาย ⟶ 信函 [xìnhán] จดหมาย
 • 涵 [hán] ⟶ 涵盖 [hángài] ครอบคลุม, 张韶涵 [Zhāng Sháohán] แองเจล่า(ชื่อนักร้องจีน)
 • 含 [hán] แฝง,ซ่อน ⟶ 含义 [hányì] แฝงไว้ด้วยความหมาย, 含羞草 [hánxiūcǎo] ต้นไมยราบ, 含羞 [hánxiū] ขี้อาย,เขินอาย
 • 韩 (韓) [hán] แซ่หาน ⟶ 韩国 [hánguó] ประเทศเกาหลี(ใต้)
 • 寒 [hán] หนาว ⟶ 寒冷 [hánlěng] หนาว(cold)
 • 喊 [hǎn] ตะโกน,กู่ร้อง ⟶ 呼喊 [hūhǎn] ตะโกนร้อง
 • 汗 [hàn] เหงื่อ(sweat) ⟶ 出汗 [chūhàn] เหงื่อออก
 • 旱 [hàn] แห้งแล้ง ⟶ 干旱 [gānhàn] แห้งแล้ง(arid), 旱灾 [hànzāi] ภัยแล้ง
 • 悍 [hàn] กล้าหาญ, ดุร้าย ⟶ 强悍 [qiánghàn] กล้าหาญ, 悍勇 [hànyǒng] กล้าหาญ
 • 焊 (銲) [hàn] เชื่อม ⟶ 焊接工 [hànjiēgōng] ช่างเชื่อม, 气焊 [qìhàn] เชื่อมแก๊ส
 • 捍 [hàn] พิทักษ์,ป้องกัน ⟶ 捍卫 [hànwèi] ป้องกัน(defend)
 • 汉 (漢) [hàn] ชาวฮั่น ⟶ 汉人 [hànrén] ชาวฮั่น, 汉族 [hànzú] ชนชาติฮั่น, 汉堡 [hànbǎo] แฮมเบอร์เกอร์, 汉语 [hànyǔ] ภาษาจีน, 汉字 [hànzì] อักษรจีน
 • 憾 [hàn] เสียใจ ⟶ 遗憾 [yíhàn] เสียใจ(regret)
 • 航 [háng] เดินเรือ ⟶ 航班 [hángbān] เที่ยวบิน, 航空 [hángkōng] การบิน, 航空母舰 [hángkōngmǔjiàn] เรือบรรทุกเครื่องบิน, 航空港 [hángkōnggǎng] ท่าอากาศยาน, 航运 [hángyùn] ขนส่งสินค้า(shipping), 航线 [hángxiàn] เส้นทางเดินเรือ/เส้นทางบิน, 民航 [mínháng] การบินพลเรือน
 • 行 [háng]* แถว,อาชีพ ⟶ 银行 [yínháng] ธนาคาร, 改行 [gǎiháng] เปลี่ยนอาชีพ, 行业 [háng​yè] อุตสาหกรรม/ธุรกิจ
 • 杭 [háng] ⟶ 杭州 [hángzhōu] เมืองหังโจว
 • 毫 [háo] ⟶ 毫无 [háowú] ไม่มีเลย, 毫无疑问 [háowúyíwèn] ไม่มีข้อสงสัย, 毫不 [háobù] ไม่เลยแม้แต่นิดเดียว
 • 豪 [háo] ⟶ 富豪 [fùháo] เศรษฐี
 • 好 [hǎo] ดี ⟶ 好评 [hǎopíng] คำชมเชย, 好吃 [hǎochī] อร่อย, 好玩 [hǎowán] สนุก, 很好玩 [hěnhǎowán] สนุกมากๆ
 • 号 (號) [hào]* สัญลักษณ์,ยี่ห้อ,เบอร์ ⟶ 号码 [hàomǎ] หมายเลข, 口号 [kǒuhào] สโลแกน(slogan)
 • 耗 [hào] ⟶ 耗费 [hàofèi] สิ้นเปลือง
 • 喝 [hē] ดื่ม ⟶ 多喝水,好好休息。 ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนมากๆ, 你喝什么? คุณจะดื่มอะไร, 你喝醉了。 คุณดื่มจนเมาแล้ว
 • 呵 (訶) [hē] ⟶ 呵呵 [hēhe] คำเลียงเสียงหัวเราะ(เหอๆๆ)
 • 和 [hé]* กับ,และ ⟶ 和平 [hépíng] สันติภาพ, 共和 [gònghé] สาธารณรัฐ(republic), 和尚 [héshang] พระ
 • 合 [hé] ร่วมกัน ⟶ 合作 [hézuò] ร่วมมือกัน, 混合 [hùnhé] ผสมกัน, 合唱 [héchàng] เพลงประสานเสียง(คอรัส), 合格 [hégé] ผ่านการรับรอง(qualified), 合金 [héjīn] โลหะผสม/อัลลอย(alloy), 合同 [hétong] สัญญา
 • 盒 [hé] ตลับ,กล่อง ⟶ 盒饭 [héfàn] ข้าวกล่อง
 • 河 [hé] แม่น้ำ ⟶ 河马 [hémǎ] ฮิปโป, 河粉 [héfěn] ก๋วยเตี๋ยว, 河流 [héliú] แม่น้ำ, 黄河 [huánghé] แม่น้ำเหลือง, 河汉 [héhàn] ทางช้างเผือก, 河粉 [héfěn] ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่
 • 何 [hé] เมื่อใด, เหตุใด ⟶ 为何 [wèihé] เพราะเหตุใด, 何必 [hébì] ไม่จำเป็นต้อง, 何年 [hénián] ปีไหน, 何月[héyuè] เดือนไหน, 何日 [hérì] วันไหน ,何时 [héshí] เวลาไหน, 何止 [hézhǐ] ไม่เพียงแค่
 • 荷 [hé]* บัว ⟶ 荷花 [héhuā] ดอกบัว, 荷兰 [hélán] ฮอลแลนด์, 荷塘 [hétáng] สระบัว, 荷尔蒙 [hé’ěrméng] ฮอร์โมน, 荷包蛋 [hébāodàn] ไข่ดาว(荷蛋)
 • 核 (覈) [hé]* นิวเคลียร์ ⟶ 结核病 [jiéhébìng] วัณโรค, 核反应堆 [héfǎnyìngduī] เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู, 核动力 [hédònglì] พลังนิวเคลียร์ (Nuclear Power), 核能 [hénéng] พลังงานนิวเคลียร์ (nuclear energy), 核电厂 [hédiànchǎng] โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, 核电站 [hédiànzhàn] โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 • 贺 (賀) [hè] แสดงความยินดี ⟶ 祝贺 [zhùhè] ขอแสดงความยินดี, 贺年片 [hèniánpiàn] การ์ดอวยพรปีใหม่(ส.ค.ส.), 贺年 [hènián] อวยพรปีใหม่, 贺词 [hècí] คำอวยพร, 贺卡 [hèkǎ] การ์ดอวยพร
 • 鹤 (鶴) [hè] นกกระเรียน
 • 褐 [hè] สีน้ำตาล ⟶ 褐色 [hèsè] สีน้ำตาล
 • 黑 [hēi] ดำ ⟶ 天黑 [tiānhēi] ฟ้ามืด, 黑莓 [hēiméi] แบล็คเบอรี่(blackberry), 黑板 [hēibǎn] กระดานดำ, 黑痣 [hēizhì] ใฝ, 黑客 [hēikè] แฮกเกอร์, 黑角 [hēijiăo] มุมมืด/ผิดกฏหมาย, 黑市 [hēishì] ตลาดมืด, 黑心 [hēixīn] ใจดำ/ใจอำมหิต, 黑白 [hēibái] ขาวดำ,黑名单 [hēimíngdān] บัญชีดำ, 黑人 [hēirén] ชนผิวดำ/นิโกร, 黑道 [hēidào] กลุ่มอิทธิพลมืด, 黑帮 [hēibāng] กลุ่มอิทธิพลมืด
 • 嘿 (嗨) [hēi] เฮ้,hi,hey (คำทักทาย) ⟶ 嘿嘿 [hēihēi] คำเลียงเสียงหัวเราะ
 • 痕 [hén] ร่องรอย ⟶ 划痕 [huáhén] รอยขีดข่วน, 痕迹 [hénjì] ร่องรอย, 凹痕 [āohén] รอยบุ๋ม, 疤痕 [bāhén] รอยแผลเป็น, 吻痕 [wěnhén] รอยจูบ
 • 很 [hěn] มาก(very) ⟶ 很棒 [hěnbàng] เก่งมาก, 很多 [hěnduō] เยอะมาก, 很好 [hěn hǎo] ดีมาก
 • 狠 [hěn] เหี้ยมโหด ⟶ 狠心 [hěnxīn] ใจร้าย
 • 恨 [hèn] เกลียด(hate) ⟶ 恨不得 [hènbude] แทบอยากจะ เช่น 我恨不得马上就告诉她那个消息。 ฉันแทบอยากจะบอกเธอถึงข่าวคราวนั้นในทันที
 • 横 [héng]* ตามขวาง, แนวนอน ⟶ 纵横 [zònghéng] ทั่วทุกสารทิศ, 人行横道 [rénxínghéngdào] ทางม้าลาย
 • 恒 [héng] ตลอดไป ⟶ 恒星 [héngxīng] ดาวฤกษ์, 永恒 [yǒnghéng] นิรันดร์, 恒心 [héngxīn] มีจิตใจแน่วแน่/persistent determination เช่น 如果你想成功,你就必须有恒心。 , 古今中外 [gǔjīnzhōngwài] ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เช่น 古今中外的成功者都逃不出这个规律。, 有恒 [yǒuhéng] อดทน เช่น 要想成功,就得有恒心。ต้องการประสบความสำเร็จ ก็ต้องมีใจอดทน
 • 衡 [héng] ชั่งน้ำหนัก ⟶ 平衡 [pínghéng] สมดุล(balance)
 • 虹 [hóng] สายรุ้ง ⟶ 彩虹 [cǎihóng] สายรุ้ง
 • 红 (紅) [hóng] แดง ⟶ 红糖 [hóngtáng] น้ำตาลแดง, 红色 [hóngsè] สีแดง, 红包 [hóngbāo] อั่งเปา, 红颜 [hóngyán] สาวงาม เช่น 红颜薄命 สาวงามมักอาภัพ
 • 洪 [hóng] น้ำท่วม(flood) ⟶ 洪水 [hóngshuǐ] น้ำท่วม(flood), 洪亮 [hóngliàng] ดังก้องดังกังวาน, 洪灾 [hóngzāi] อุทกภัย, 洪福 [hóngfú] บุญบารมี, 防洪 [fánghóng] ป้องกันน้ำท่วม
 • 哄 [hōng]* ⟶ 哄闹 [hōngnào] เสียงเอะอะโวยวาย, 哄抢 [hōngqiǎng] แย่งกัน
 • 烘 [hōng] อบ ⟶ 烘炉 [hōnglú] เตาอบ
 • 鸿 (鴻) [hóng] ห่านป่า, จดหมาย, กว้างใหญ่ ⟶ 鸿儒 [hóngrú] ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่, 鸿运 [hóngyùn] ดวงดี
 • 宏 [hóng] ยิ่งใหญ่(great) ⟶ 王力宏 [Wáng Lìhóng] หวังลี่หง(นักร้อง), 宏大 [hóngdà] ยิ่งใหญ่(grand)
 • 哄 (閧) [hòng]* ⟶ 一哄而起 [yíhòng’érqǐ] แห่กันไปทำโดยไม่ได้วางแผนหรือเตรียมการ
 • 喉 [hóu] คอ ⟶ 白喉 [báihóu] โรคคอตีบ, 喉结 [hóujié] ลูกกะเดือก(Adam’s apple), 喉咙 [hóulóng] ลำคอ
 • 候 [hòu] รอคอย ⟶ 时候[shíhòu] เวลา, 有时候 [yǒushíhou] บางที, 候车 [hòuchē] รอรถ, 问候 [wènhòu] ทักทายปราศรัย, 等候 [děnghòu] รอคอย
 • 后 (後) [hòu] ข้างหลัง ⟶ 后边 [hòubian] ด้านหลัง, 最后 [zuìhòu] ในที่สุด เช่น 最后终必成空。 ถึงที่สุดแล้วล้วนแต่ว่างเปล่า , 后天 [hòutiān] มะรือนี้, 后来 [hòulái] ต่อมา, 后悔 [hòuhuǐ] เสียใจภายหลัง, 后果 [hòuguǒ] ผลที่ตามมา, 以后 [yǐhòu] วันหลัง/ต่อไป เช่น 以后再说吧。 วันหลังค่อยคุยกันนะ
 • 厚 [hòu] หนา(thick) ⟶ 厚道 [hòudào] มีจิตใจที่ดีงาม/ใจกว้าง
 • 乎 [hū] ⟶ 似乎 [sìhū] เหมือนกับว่า, 几乎 [jīhū] เกือบ, 不在乎 [búzàihu] ไม่แคร์
 • 呼 [hū] ⟶ 呼气 [hūqì] ลมหายใจออก, 呼吸 [hūxī] หายใจ(breathe), 打招呼 [dǎzhāohu] การทักทาย, 称呼 [chēnghu] คำเรียก เช่น 您怎么称呼? จะเรียกคุณว่าอะไรดีครับ, 呼唤 [hūhuàn] เรียก
 • 忽 [hū] เดี๋ยว ⟶ 忽然 [hūrán] ฉับพลันนั้น/ทันใดนั้น, 忽忽 [hūhū] หุหุ
 • 胡 (鬍) [hú] หนวดเครา ⟶ 胡说 [húshuō] พูดเหลวไหล(talk nonsense), 京胡 [jīnghú] ซอด้วง, 胡锦涛 [HúJǐntāo] หูจิ่นเทา(ประธานาธิบดี), 刮胡子 [guāhúzi] โกนหนวด, 胡同 [hútong] ตรอกซอย, 胡说八道 [húshuōbādào] ซี้ซั้วพูด/พูดส่งเดช, 胡桃 [hútáo] วอลนัท(walnut)
 • 葫 [hú] ⟶ 葫芦 [húlu] น้ำเต้า
 • 湖 [hú] ทะเลสาบ(lake) ⟶ 湖南 [húnán] จังหวัดหูหนานของจีน, 江湖 [jiānghú] แม่น้ำและทะเลสาบ, 湖水 [húshuǐ] น้ำในบึง
 • 糊 [hú]* แป้งเปียก(paste) ⟶ 糊涂 [hútu] เลอะเทอะ/ยุ่งเหยิง เช่น 糊涂人见错就瞒 คนเลอะเทอะนั้นเมื่อทำผิดแล้วก็กลบเกลื่อน
 • 蝴 [hú] ⟶ 蝴蝶 [húdié] ผีเสื้อ(butterfly)
 • 狐 [hú] จิ้งจอก(fox) ⟶ 狐狸 [húli] จิ้งจอก, 狐犬 [húquǎn] สุนัขจิ้งจอก
 • 壶 (壺) [hú] กาน้ำ
 • 虎 [hǔ] ⟶ 老虎 [lǎohǔ] เสือ(tiger), 壁虎 [bìhǔ] จิ้งจก, 大壁虎 [dàbìhǔ] ตุ๊กแก
 • 户 [hù] ประตู, ครอบครัว ⟶ 户口 [hùkǒu] บัญชีธนาคาร, 窗户 [chuānghu] หน้าต่าง, 家家户户 [jiājiāhùhù] ทุกๆครอบครัว, 户籍 [hùjí] ทะเบียนบ้าน
 • 护 (護) [hù] ปกป้อง ⟶ 爱护 [àihù] รักและทนุถนอม, 护士 [hùshi] พยาบาล, 护照 [hùzhào] พาสปอร์ต, 外交护照 [wàijiāohùzhào] หนังสือเดินทางทูต, 护理[hùlǐ] บำรุงรักษา,护发素 [hùfàsù] ครีมนวดผม(hair conditioner)
 • 互 [hù] ⟶ 相互 [xiānghù] ซึ่งกันและกัน(mutual)
 • 花 [huā] ดอกไม้ ⟶ 花色 [huāsè] ลวดลายสีสัน เช่น 这件衣服的花色真漂亮 ลวดลายสีสันของเสื้อผ้าตัวนี้สวยจริงๆ, 花费 [huāfèi] ค่าใช้จ่าย, 兰花 [lánhuā] ดอกกล้วยไม้, 天花 [tiānhuā] ฝีดาษ, 天花板 [tiānhuābǎn] ฝ้าเพดาน, 桂花 [guìhuā ] ดอกกุ้ยฮวา, 梅花 [méihuā] ดอกเหมย, 棉花 [miánhuā] ดอกฝ้าย, 樱花 [yīnghuā] ดอกอิงฮวา, 泪花 [lèihuā] หยดน้ำตา, 火花 [huǒhuā] ประกายไฟ, 校花 [xiàohuā] ดาวโรงเรียน, 烛花 [zhúhuā] เปลวแสงเทียน, 烟花 [yānhuā] พลุ, 花炮 [huāpào] ดอกไม้ไฟ, 眼花 [yǎnhuā] ตาลาย, 白花花 [báihuāhuā] ขาวๆ เช่น 白花花的可爱女生很迷人。 , 花花世界 [huāhuāshìjiè] โลกแห่งดอกไม้, 种花 [zhònghuā] ปลูกไม้ดอก, 绣花 [xiùhuā] ลายปัก, 花圈 [huāquān] พวงมาลัย เช่น 丧葬花圈 พวงหรีด, 灵堂花圈 พวงหรีด, 花心 [huāxīn] หลายใจ, 花瓶 [huāpíng] แจกันดอกไม้, 鲜花 [xiānhuā] ดอกไม้สด, 花朵 [huāduǒ] ดอกไม้, 花瓣 [huābàn] กลีบดอกไม้, 花蕊 [huāruǐ] เกสรดอกไม้, 菊花 [júhuā] ดอกเบญจมาศ, 葵花 [kuíhuā] ดอกทานตะวัน, 荷花 [héhuā] ดอกบัว, 莲花 [liánhuā] ดอกบัว, 花生 [huāshēng] ถั่วลิสง, 花纹 [huāwén] ลายดอกไม้, 九轮花 [jiǔlúnhuā] ดอกขจร, 黄花九轮草 [huánghuājiǔlúncǎo] ต้นขจร
 • 滑 [huá] ลื่น ⟶ 滑板 [huábǎn] กระดานลื่น, 滑轮 [huálún] รอก(pulley), 滑雪 [huáxuě] สกีหิมะ, 滑冰 [huábīng] สเก็ตน้ำแข็ง
 • 划 [huá]* พาย ⟶ 划船 [huáchuán] พายเรือ, 计划 [jìhuà] วางแผน
 • 华 (華) [huá]* จีน ⟶ 华山 [huáshān] เขาหัวซาน, 华人 [huárén] คนจีน, 华裔 [huáyì] คนเชื้อเสายจีน(เกิดอยู่ต่างประเทศ), 华侨 [huáqiáo] ชาวจีนอพยพ, 华丽 [huálì] สวยงาม, 繁华 [fánhuá] เจริญรุ่งเรือง, 华文 [huáwén] ภาษาจีน
 • 话 (話) [huà] พูดคุย ⟶ 电话 [diànhuà] โทรศัพท์ ,电话机 [diànhuàjī] เครื่องโทรศัพท์, 电话购物 [diànhuà gòuwù] ซื้อของทางโทรศัพท์, 手提电话 [shǒutídiànhuà] โทรศัพท์มือถือ, 说话 [shuōhuà] พูดคุย
 • 化 [huà] เปลี่ยนแปลง, แปลงร่าง, เคมี ⟶ 化成 [huàchéng] กลายเป็น, 化妆品 [huàzhuāngpǐn] เครื่องสำอาง, 化学 [huàxué] เคมี
 • 画 (畫) [huà] วาด ⟶ 画家 [huàjiā] จิตรกร, 画像 [huàxiàng] ภาพเหมือน, 国画 [guóhuà] ภาพวาดจีน เช่น 我对国画很有兴趣。 ผมสนใจเรื่องภาพวาดจีนมาก, 画面 [huàmiàn] ภาพฉาก เช่น 画面非常漂亮。 ภาพฉากสวยมากๆ, 动画片[dònghuàpiān] หนังการ์ตูน, 动画 [dònghuà] ภาพเคลื่อนไหว/แอนิเมชั่น(animation)
 • 怀 [huái] หน้าอก,จิตใจ ⟶ 怀孕 [huáiyùn] ตั้งครรภ์, 怀念 [huáiniàn] คิดถึง, 怀想 [huáixiǎng] คิดถึง, 怀抱 [huáibào] อ้อมอก, 怀里 [huáilǐ] ในอ้อมกอด
 • 徊 [huái] ⟶ 徘徊 [páihuái] เดินไปมา
 • 踝 [huái] ตาตุ่ม,ข้อเท้า ⟶ 踝子骨 [huáizǐgǔ] กระดูกตาตุ่ม
 • 坏 (壞) [huài] เสีย ⟶ 坏了 [huàile] เสียแล้ว, 坏处 [huàichù] ข้อเสีย, 坏人 [huàirén] คนไม่ดี, 坏蛋 [huàidàn] คนเลว
 • 欢 (歡) [huān] ยินดี ⟶ 欢迎 [huānyíng] ยินดีต้อนรับ(welcome), 受欢迎 [shòuhuānyíng] ได้รับความนิยม(popular/well-received) เช่น 1.非常受欢迎 ได้รับความนิยมสูง 2.这个歌手很受欢迎。 นักร้องคนนี้ได้รับความนิยมมาก, 欢迎光临 [huānyíngguānglín] ยินดีต้อนรับ, 喜欢 [xǐhuan] ชอบ
 • 獾 [huān] ตัวแบดเจอร์(badger)
 • 环 (環) [huán] ล้อมรอบ ⟶ 环境 [huánjìng] สิ่งแวดล้อม, 耳环 [ěrhuán] ตุ้มหู, O型环 [O xínghuán] โอริง
 • 还 (還) [huán]* คืน ⟶ 还价 [huánjià] ต่อรองราคา, 退还 [tuìhuán] คืน(return)
 • 缓 (緩) [huǎn] ช้าๆ ⟶ 缓缓流淌 ไหลไปอย่างช้าๆ (流淌 liútǎng ไหล)
 • 换 (換) [huàn] เปลี่ยน,แลกเปลี่ยน ⟶ 交换 [jiāohuàn] แลกเแลี่ยน, 换衣服 [huànyīfú] เปลี่ยนเสื้อผ้า, 换大一号 [huàn dàyīhào] เปลี่ยนใหญ่ขึ้นอีกไซส์หนี่ง, 换季 [huànjì] เปลี่ยนฤดู, 调换 [diàohuàn] แลกเปลี่ยน/สับเปลี่ยน, 换钱 [huànqián] แลกเงิน, 换代 [huàndài] เปลี่ยนยุค, 换轮胎 [huàn lúntāi] เปลี่ยนยางรถ
 • 宦 [huàn] ขุนนาง, ขันที ⟶ 宦官 [huànguān] ขันที
 • 幻 [huàn] มายา ⟶ 虚幻 [xūhuàn] มายา, 幻灯机 [huàndēngjī] เครื่องฉายสไลด์
 • 患 [huàn] ภัยพิบัติ ⟶ 患难 [huànnàn] ตกทุกข์ได้ยาก, 患难见真情 [huànnàn jiànzhēnqíng] ตกทุกข์ได้ยากพบน้ำใสใจจริง, 患难与共 [huànnàn yǔgòng] ร่วมทุกข์ด้วยกัน
 • 慌 [huāng] กลัว ⟶ 惊慌 [jīnghuāng] ตื่นตระหนก
 • 皇 [huáng] จักรพรรดิ์, กษัตริย์ ⟶ 皇上 [huángshang] ฮ่องเต้/จักรพรรดิ์, 皇帝 [huángdì] ฮ่องเต้, 秦始皇 [Qínshǐhuáng] จิ๋นซีฮ่องเต้
 • 黄 [huáng] สีเหลือง ⟶ 黄色 [huángsè] สีเหลือง, 金黄 [jīnhuáng] สีทอง, 黄豆 [huángdòu] ถั่วเหลือง, 黄瓜 [ huángguā] แตงกวา, 姜黄 [jiānghuáng] ขมิ้น, 蛋黄 [dànhuáng]ไข่แดง, 蟹黄 [xièhuáng] ไข่ปู, 黄昏 [huánghūn] ยามพลบค่ำ, 黄疸 [huángdǎn] โรคดีซ่าน, 黄蜂 [huángfēng] ตัวต่อ
 • 簧 [huáng] ⟶ 弹簧 [tánhuáng] สปริง(spring), 鳄鱼夹 [ èyújiā] คลิปหนีบจระเข้, 弹簧夹 [tánhuángjiā] คลิปหนีบ
 • 皇 [huáng] จักรพรรดิ์, กษัตริย์ ⟶ 皇上 [huángshang] ฮ่องเต้/จักรพรรดิ์, 皇帝 [huángdì] ฮ่องเต้, 秦始皇 [Qínshǐhuáng] จิ๋นซีฮ่องเต้
 • 蝗 [huáng] ตั๊กแตน ⟶ 蝗虫 [huángchóng] ตั๊กแตน(locust)
 • 磺 [huáng] กำมะถัน(sulphur)
 • 凰 [huáng] ⟶ 凤凰 [fènghuáng] หงส์
 • 徨 [huáng] ⟶ 彷徨 [pánghuáng] ลังเล(hesitate)
 • 煌 [huáng] รุ่งโรจน์ ⟶ 敦煌 [dūnhuáng] เมืองตุนหวง(เมืองในมณฑลกานซูของจีน)
 • 徨 [huáng] ⟶ 彷徨 [pánghuáng] ลังเล(hesitate)
 • 晃 [huǎng]* แสงจ้าตา ⟶ 晃眼 [huǎngyǎn] ทำให้ตาพร่า(dazzle)
 • 恍 (怳) [huǎng] ในฉับพลัน(suddenly) ⟶ 恍然 [huǎngrán] ในฉับพลัน, 恍然大悟 [huǎngrándàwù] รู้แจ้งกระจ่างในฉับพลัน
 • 谎 (謊) [huǎng] โกหก(lie) ⟶ 说谎 [shuōhuǎng] พูดโกหก, 谎言 [huǎngyán] คำโกหก
 • 幌 [huǎng] ป้ายโฆษณา(สมัยก่อนนิยมใช้ผ้ามาทำเป็นป้ายโฆษณาหน้าร้าน) ⟶ 幌子 [huǎngzi] ป้ายร้าน
 • 挥 (揮) [huī] โบก, บัญชาการ ⟶ 发挥 [fāhuī] แสดงความสามารถ, 指挥 [zhǐhuī] บัญชาการ, 挥手 [huīshǒu] โบกมือ เช่น 1.他走过时挥着手。 เขาโบกมือขณะเดินผ่าน 2.我挥着手告别。 ฉันโบกมืออำลา
 • 晖 (暉) [huī] แสงอาทิตย์ ⟶ 余晖 [yúhuī] แสงอาทิตย์ยามพลบค่ำ
 • 辉 (輝) [huī] แสงอันรุ่งโรจน์ ⟶ 光辉 [guānghuī] เจิดจรัส/แสงอันรุ่งโรจน์, 落日霞辉 [luòrì xiáhuī] แสงอาทิตย์ตก
 • 灰 [huī] ขี้เถ้า, ท้อแท้ ⟶ 灰心 [huīxīn] ท้อแท้
 • 恢 [huī] ⟶ 恢复 [huīfù] ฟื้นฟู(recover)
 • 徽 [huī] สัญลักษณ์, ตรา ⟶ 安徽省 [Ānhuīshěng] มณฑลอันฮุย, 党徽 [dǎnghuī] สัญลักษณ์พรรค/ตราพรรค, 校徽 [xiàohuī] ตราโรงเรียน, 徽章 [huīzhāng] ตรา, 徽标 [huībiāo] ตรา/โลโก้
 • 回 [huí] กลับ ⟶ 回答 [huídá] ตอบ, 回复 [huífù] ตอบกลับ, 回信 [huíxìn] ตอบจดหมาย, 回去 [huíqu] กลับไป เช่น 我先回去跟太太商量一下。 ผมขอกลับไปปรึกษาภรรยาก่อน, 回来 [huílai] กลับมา เช่น 你什么时候回来 ? เธอจะกลับมาเมื่อไหร่, 回电话 [huídiànhuà] โทรกลับ , 怎么回事 [zěnmehuíshì] เกิดอะไรขึ้น
 • 悔 [huǐ] เสียใจ ⟶ 后悔 [hòuhuǐ] เสียใจ(regret), 忏悔 [chànhuǐ] สำนึกผิด/กลับใจ(repent)
 • 毁 [huǐ] ทำลาย(destroy) ⟶ 毁灭 [huǐmiè] ทำลายพินาศ, 拆毁 [chāihuǐ] รื้อทำลาย, 焚毁 [fénhuǐ] เผาพินาศ
 • 会 (會) [huì]* เป็น,สามารถ,เข้าใจ,จะ ⟶ 会 [huì] เป็น/ได้ เช่น 1.您会说汉语吗 ? คุณพูดภาษาจีนได้ไหม 2.我会说一点儿汉语。 ฉันพูดภาษาจีนได้นิดหน่อย, 会 [huì] จะ เช่น 有时候会头晕。 บางครั้งจะมึนหัว, 一会儿 [yíhuì ér] สักครู่, 会头 [huìtóu] เท้าแชร์, 会同 [huìtóng] ร่วมกัน, 会堂 [huìtáng] ห้องโถง, 会见 [huìjiàn] พบปะ, 会议 [huìyì] การประชุม,
  会议室 [huìyìshì] ห้องประชุม, 会话 [huìhuà] สนทนา, 晚会 [wǎnhuì] งานราตรี,会馆 [huìguǎn] สมาคม, 工会 [gōnghuì] สหภาพแรงงาน
 • 绘 (繪) [huì] วาด ⟶ 绘画 [huìhuà] วาด, 描绘 [miáohuì] พรรณนา
 • 汇 (匯) [huì] บรรจบ ⟶ 汇率 [huìlǜ] อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, 汇票 [huìpiào] ดราฟท์, 汇款 [huì kuǎn] โอนเงิน, 汇费 [huìfèi] ค่าธรรมเนียมโอนเงิน
 • 诲 (誨) [huì] อบรบ,สั่งสอน ⟶ 教诲 [jiàohuì] สั่งสอน(teaching)
 • 惠 [huì] ⟶ 优惠 [yōuhuì] ให้สิทธิพิเศษ
 • 贿 (賄) [huì] สินบน ⟶ 贿款 [huìkuǎn] ติดสินบน, 贿金 [huìjīn] เงินสินบน, 索贿 [suǒhuì] รีดไถสินบน
 • 慧 [huì] ปัญญา ⟶ 智慧 [zhìhuì] สติปัญญา
 • 彗 [huì] ไม้กวาด(broom) ⟶ 彗星 [huìxīng] ดาวหาง(comet)
 • 昏 (昬) [hūn] โพล้เพล้, สลัว ⟶ 昏暗 [hūnàn] สลัว/ไม่สว่าง, 天昏地暗 [tiānhūndìàn] มืดฟ้ามัวดิน,昏迷 [hūnmí] เป็นลม
 • 婚 [hūn] แต่งงาน ⟶ 结婚 [jiéhūn] แต่งงาน(get married), 婚礼 [hūnlǐ] พิธีแต่งงาน(wedding ceremony), 婚姻[hūnyīn] เรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งงาน, 离婚 [líhūn] หย่าร้าง(divorce), 订婚 [dìnghūn] หมั้น(get engaged), 未婚 [wèihūn] โสด
 • 荤 (葷) [hūn] อาหารคาว ⟶ 吃荤 [chīhūn] ทานเนื้อสัตว์(eat meat)
 • 浑 [hún] ⟶ 浑身 [húnshēn] ทั้งตัว(all over body) เช่น 浑身没力气。 ไม่มีแรงไปทั้งตัว
 • 馄 [hún] ⟶ 馄饨 [húntún] เกี้ยว
 • 混 [hún]* ⟶ 混蛋 [húndàn] ไอ้ระยำ
 • 混 [hùn]* ผสม,มั่วๆ ⟶ 混合 [hùnhé] ผสมกัน, 混合泳 [hùnhéyǒng] ว่ายน้ำท่าผสม
 • 晖 (暉) [huī] แสงอาทิตย์
 • 挥 (揮) [huī] โบก ⟶ 挥手 [huīshǒu] โบกมือ
 • 会 [huì] เข้าใจ, รู้, สามารถ, รวมตัว ⟶ 国会 [guóhuì] รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร, 会合 [huìhé] รวมตัวกัน, 开会 [kāihuì] เปิดประชุม, 不会 [bùhuì] ไม่ จะไม่,会议 [huìyì] การประชุม, 会议室 [huìyìshì] ห้องประชุม
 • 贿 (賄) [huì] สินบน ⟶ 贿赂 [huìlù] ติดสินบน(bribe) , 贿款 [huìkuǎn] ติดสินบน, 贿金 [huìjīn] เงินสินบน
 • 活 [huó] ชีวิต ⟶ 生活费 [shēnghuófèi] ค่าครองชีพ, 活该 [huógāi] สมน้ำหน้า, 活泼 [huópō] กระปรี้กระเปร่า มีชีวิตชีวา, 活血 [huóxuè] การกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต, 活动 [huódòng] ออกกำลังกาย, 准备活动 [zhǔnbèihuódòng] วอร์มร่างกาย
 • 火 [huǒ] ไฟ ⟶ 纵火 [zònghuǒ] วางเพลิง(set fire to), 火车 [huǒchē] รถไฟ, 火药 [huǒyào] ดินปืน, 火伤 [huǒshāng] ไฟลวก, 火剪 [huǒjiǎn] จรวด ขีปนาวุธ, 火花塞 [huǒhuāsāi] หัวเทียน(spark plug), 火花塞电线 [huǒhuāsāidiànxiàn] สายหัวเทียน
 • 伙 (夥) [huǒ] เพื่อน ⟶ 伙伴 [huǒbàn] เพื่อนฝูง, 家伙 [jiāhuo] เครื่องใช้/อาวุธ/คน/ปศุสัตว์
 • 货 (貨) [huò] สินค้า,เงินตรา ⟶ 货物 [huòwù] สินค้า(goods), 货币 [huòbì] เงินตรา(currency), 年货 [niánhuò] สินค้าฉลองปีใหม่, 百货 [bǎihuò] สรรพสินค้า, 百货商店 [bǎihuòshāngdiàn] ห้างสรรพสินค้า, 假货 [jiǎhuò] สินค้าปลอม, 冒牌货 [màopáihuò] สินค้าปลอม, A货 สินค้าเกรดA
 • 或 [huò] อาจจะ,หรือ ⟶ 或者 [huòzhě] หรือ(maybe), 或许 [huòxǔ] อาจจะ(perhaps), 或是 [huòshì] หรือ/อาจจะ
 • 惑 [huò] ⟶ 诱惑 [yòuhuò] ยั่วยวน, 困惑 [kùnhuò] สับสน เช่น 感觉困惑 รู้สึกสับสน
 • 霍 [huò] แซ่ฮั่ว, ฉับพลัน ⟶ 霍元甲 [Huò Yuánjiǎ] ฮั่วหยวนเจี่ย(ชื่อนักแสดง)
 • 祸 [huò] ภัย,โชคร้าย ⟶ 病从口入 祸从口出 [bìngcóngkǒurù,huòcóngkǒuchū] โรคเข้าทางปาก ภัยออกจากปาก, 祸事 [huòshì] ภัยพิบัติ, 祸根 [huògēn] รากเหง้าแห่งภัยพิบัติ, 车祸 [chēhuò] อุบัติเหตุทางรถ
 • 豁 [huò]* ⟶ 豁然开朗 [huòránkāilǎng] รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย
 • 获 (獲) [huò] จับกุม,ได้รับ,เก็บเกี่ยว ⟶ 获得 [huòdé] ได้รับ(obtain), 获取 [huòqǔ] ได้รับ, 获胜 [huòshèng] ได้รับชัยชนะ(win victory), 获准 [huòzhǔn] ได้รับอนุญาติ(get permission), 收获 [shōuhuò] เก็บเกี่ยว(harvest), 获奖 [huòjiǎng] ได้รับรางวัล(to win a prize), 查获 [cháhuò] ตรวจยึด

….จะทยอยอัพเดทให้เรื่อยๆ นะครับ

อ่านต่อ…เปิดโลกอักษรจีนเปิดโลกภาษาจีน ตอนที่3 [j-l]