นวัตกรรมเม็ดฟู่ ศาสตร์ชะลอวัย

ปุจฉาสรรพนามในภาษาจีนค่ะ

คิดตั้งคำถามในภาษาจีน

เวลาต้องการถาม ใคร อะไร ผู้ใด สิ่งใด อัน ไหน ในภาษาจีน

1) 谁 shuí ใคร? (ใช้ถามหาคน) เช่น

 • 他是谁?
  Tā shì shuí?
  เขาเป็นใคร?
 • 桌子上的书是谁的?
  Zhuōzi shàng de shū shì shuí de.
  หนังสือที่อยู่บนโต๊ะเป็นของใคร?

2) 几 jǐ กี่? (ใช้ถามจำนวนที่คาดว่าไม่เกินสิบ /ใช้ถามเวลา) เช่น

 • 你有几个儿子?
  Nǐ yǒu jǐ gè er zi?
  คุณมีลูกชายกี่คน?
 • 你早上几点起床?
  Nǐ zǎoshang jǐ diǎn qǐchuáng
  ตอนเช้าคุณตื่นกี่โมง?

3) 什么 shénme อะไร? เช่น

 • 这是什么书?
  Zhè shì shénme shū?
  นี่คือหนังสืออะไร?
 • 你正在找什么?
  Nǐ zhèngzài zhǎo shénme?
  คุณกำลังหาอะไร?
 • 你最爱吃什么?
  Nǐ zuì ài chī shénme
  คุณชอบกินอาหารอะไรมากที่สุด?

4) 怎么 zěnme อย่างไร?/ยังไง? เช่น

 • 你知道吗这个汉字怎么写?
  Nǐ zhīdào ma zhège hànzì zěnme xiě?
  เธอรู้ไหมว่า อักษรจีนตัวนี้เขียนยังไง?
 • 这个词怎么念?
  Zhège cí zěnme niàn?
  คำนี้อ่านยังไง?

5) 哪/哪儿/哪里 nǎ /nǎr/ nǎlǐ ไหน? ที่ไหน? เช่น

 • 你最喜欢哪一种颜色?
  Nǐ zuì xǐhuān nǎ yī zhǒng yánsè?
  คุณชอบสีไหนมากที่สุด?
 • 你想吃哪一个苹果?
  Nǐ xiǎng chī nǎ yīgè píngguǒ?
  คุณอยากกินแอปเปิ้ลลูกไหน?
 • 你是哪里人?
  Nǐ shì nǎlǐ rén?
  คุณเป็นคนที่ไหน?
 • 你是哪国人?
  Nǐ shì nǎ guórén?
  คุณเป็นคนประเทศไหน?
 • 他在哪儿工作?
  Tā zài nǎr gōngzuò?
  เขาทำงานที่ไหน?

6) 怎样/怎么样 zěnme /zěnme yàng เป็นอย่างไร?/ เป็นยังไง? เช่น

 • 听说你不舒服,现在怎么样?
  Tīng shuō nǐ bú shūfú, xiànzài zěnme yàng?
  ได้ยินว่าเธอไม่สบาย ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง?
 • 今天天气怎么样?
  Jīntiān tiānqì zěnme yàng
  วันนี้อากาศเป็นอย่างไร?

7) 什么时候 shénme shíhòu เมื่อไหร่? เช่น

 • 我们什么时候出发?
  Wǒmen shénme shíhòu chūfā?
  พวกเราจะออกเดินทางเมื่อไหร่?

8) 多少 duōshǎo เท่าไหร่? เช่น

 • 你的电话号码是多少?
  Nǐ de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo?
  หมายเลขโทรศัพท์ของคุณคือหมายเลขอะไร?
 • 这个多少钱?
  Zhège duōshǎo qián?
  อันนี้ราคาเท่าไหร่?
 • 苹果一斤多少钱?
  píngguŏ yì jīn duō shăo qián?
  แอปเปิ้ลครึ่งกิโลราคาเท่าไหร่?

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Online Marketing
ออนไลน์คือทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก สมัครวันนี้เรียนฟรี รับจำนวนจำกัด คลิ๊กเลย!