คำเสริมน้ำเสียง ภาษาจีน [语气助词]

เรียนภาษาจีนกับครูจู

ครูจู สอนภาษาจีนกลาง

ภาษาจีนครั้งละคำ……. สำหรับผู้เริ่มเรียน

ครั้งนี้เสนอ 语气助词 [yǔqìzhùcí] คำเสริมน้ำเสียง

1. 吗? อ่านว่า….มะ ?
1.1 ไหม , หรือ (ใช้ในประโยคคำถาม)

 • 您是王伟先生吗?
  nínshì wángwěi xiānshēng ma?
  ท่านคือ คุณหวังเหว่ย ใช่ ไหม

1.2 รึ , หรือ (ใช้ในประโยคย้อนถาม แสดงน้ำเสียงซักถาม ตำหนิ ต่อว่า โดยรูปยืนยันแสดงความหมายปฏิเสธ และรุปปฏิเสธ แสดงความหมาย ยืนยัน)

 • 做错了你还敢抵赖吗?(抵赖 [dǐ​lài]​ ปฏิเสธ, to deny )
  zuòcuòle nǐháigǎn dǐlài ma?
  ทำผิดแล้วเธอยังกล้าปฏิเสธ(บิดพลิ้ว) อีก รึ
 • 你还像个男子汉吗? (男子汉 [nán​zǐ​hàn] ลูกผู้ชาย, man)
  nǐ háixiànggè nánzǐhàn ma ?
  เธอยังเหมือนลูกผู้ชายอีก รึ
 • 他这样不是逼我吗? (逼 [bī] บีบบังคับ, force)
  tā zhèyàng bùshì bī wǒ ma ?
  เขาทำแบบนี้ ไม่ใช่บีบบังคับฉันหรอก รึ

2. 呢,?! อ่านว่า …. เนอ
2.1 ล่ะ , เล่า ใช้ในประโยคคำถาม ใช้คู่กับคำปฤจฉาสรรพนาม

 • 你找谁呢?
  nǐ zhǎo shuí ne ?
  คุณหาใครกัน เล่า
 • 他到底上哪儿去了呢?
  tā dàodǐ shàng nǎ’er qùle ne ?
  เขาไปไหนกันแน่ เล่า

2.2 ใช้ในประโยคย้อนถาม ที่ไม่มีคำปฤจฉาสรรพนาม

 • 你们都在这儿,小王呢?
  nǐmen dōu zài zhè’er, xiǎo wáng ne?
  พวกคุณอยู่ที่นี่กันหมด แล้วเสี่ยวหวัง ล่ะ
 • 这本是你的,那本呢?
  zhè běn shì nǐ de, nà běn ne ?
  เล่มนี้เป็นของคุณ แล้วเล่มนั้น ล่ะ

2.3 ใช้ในประโยคคำถามที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือว่าให้เลือกระหว่าง คำยืนยันกับคำปฏิเสธ

 • 你吃米饭还是吃面条呢?
  nǐ chī mǐfàn háishì chī miàntiáo ne ?
  คุณกินข้าว หรือว่า กินบะหมี่ ล่ะ
 • 经理同意不同意呢?
  jīnglǐ tóngyì bù tóngyì ne ?
  ผู้จัดการเห็นด้วย หรือว่า ไม่เห็นด้วย ล่ะ

2.4 ใช้ในประโยคย้อนถาม

 • 一点儿小事,你何必大惊小怪呢? (大惊小怪 [dàjīngxiǎoguài] กระต่ายตื่นตูม)
  yīdiǎn er xiǎoshì, nǐ hébì dàjīngxiǎoguài ne?
  เรื่องเล็กขี้ปะติ๋ว ทำไมเธอต้องทำเป็นกระต่ายตื่นตูม ล่ะ

2.5 แน่ะ , ล่ะ ใช้ในประโยคบอกเล่า ยืนยันความเป็นจริง แสดงน้ำเสียงจูงใจพูดให้เกินความจริงนิดหน่อย

 • 什么,现在就去?可我还没吃饭呢!
  shénme, xiànzài jiù qù? Kě wǒ hái méi chīfàn ne ?
  อะไร ไปตอนนี้หรือ แต่ฉันยังไม่ได้กินข้าวแน่ะ
 • 他真有福气,女朋友漂亮得很呢!
  tā zhēnyǒu fúqi, nǚ péngyǒu piàoliang de hěn ne !
  เขาโชคดีจริงๆ แฟนสาวสวยมากๆเลยล่ะ

2.6 น่ะ ใช้หยุดพักเสียง ในประโยคบอกเล่าเพื่อยกตัวอย่าง

 • 他们个个都事业有成,而我呢,一事无成。
  tāmen gè gè dōu shìyè yǒu chéng, ér wǒ ne, yīshìwúchéng
  พวกเขาทุกคนประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ส่วนฉันน่ะ ยังทำอะไรไม่สำเร็จสักเรื่องเลย

3. 吧 。!? อ่านว่า…ป่ะ

3.1 เถอะ , ก็แล้วกัน , เลย ใช้ในประโยคบอกเล่า แสดงน้ำเสียงเกลี้ยกล่อม ตกลง ขอร้อง ยกตัวอย่าง

 • 咱们回家吧!
  zánmen huí jiā ba !
  พวกเรากลับบ้านกันเถอะ (เกลี้ยกล่อม)
 • 行,就这么办吧!
  xíng, jiù zhème bàn ba !
  ได้ ทำตามนี้ก็แล้วกัน ( ตกลง )
 • 老朋友了,你就别这么客气了吧!
  lǎo péngyǒule, nǐ jiù bié zhème kèqìle ba !
  เป็นเพื่อนเก่ากัน เธออย่าได้เกรงใจขนาดนี้ เลย ( ขอร้อง )
 • 现在物价猛涨,就说大米吧,一公斤涨了好几铢!
  xiànzài wùjià měng zhǎng, jiù shuō dàmǐ ba, yī gōngjīn zhǎngle hǎojǐ zhū !
  ตอนนี้ราคาสินค้าพุ่งพรวดพราด ยกตัวอย่างเช่นข้าวสาร ขึ้นไปกิโลละหลายบาททีเดียว

3.2 มั้ง , กระมัง แสดงน้ำเสียงคาดเดา

 • 咱们俩在哪儿见过吧?
  zánmen liǎ zài nǎ’er jiànguò ba?
  พวกเราสองคน เคยเจอกันที่ไหนมาก่อน มั้ง
 • 我记不太清楚了,好像是星期二上午吧。
  wǒ jì bù tài qīngchule, hǎoxiàng shì xīngqí’èr shàngwǔ ba。
  ฉันจำไม่ค่อยได้แล้ว ดูเหมือนว่าเป็นเช้าวันอังคาร กระมัง

3.3 แสดงน้ำสียง ลำบากใจ กับทางเลือกทั้งสองอย่าง ต้องใช้ซ้ำ

 • 去吧,没有时间;不去吧,他一定会生气。
  qù ba, méiyǒu shíjiān; bù qù ba, tā yīdìng huì shēngqì.
  จะไป ก็ไม่มีเวลา จะไม่ไป เขาก็คงโกรธเอาแน่ๆ (ไปรึ ก็ไม่มีเวลา จะไม่ไปรึเ ขาก็โกรธแน่ๆ)

4. 呗 !อ่านว่า…. เปย

4.1 ไง , นะสิ แสดงน้ำเสียงว่า ไม่ต้องพูดก็ชัดเจนอยู่แล้ว

 • 那头猪怎么躺在那里一动不动?
  nà tóu zhū zěnme tǎng zài nàlǐ yī dòngbùdòng?
  ทำไมหมูตัวนั้น นอนอยู่ที่นั่นไม่ขยับเลย
 • 准是死了呗!
  zhǔn shì sǐle bei!
  มันตายแล้ว ไง /นะสิ--> สิ แสดงน้ำเสียง จำใจ จำยอม
 • 你不愿意去就不去呗,干嘛生那么大气!
  nǐ bù yuànyì qùjiù bù qù bei, gàn ma shēng nàme dàqì !
  คุณไม่ยอมไป ก็อย่าไป สิ ทำไมโกรธขนาดนั้น
 • 来就来呗,还带什么礼物,您太客气了!
  lái jiù lái bei, hái dài shénme lǐwù, nín tài kèqìle !
  มาก็มา สิ ยังเอาของขวัญอะไรมาอีก ท่านเกรงใจเกินไปแล้ว

 

One thought on “คำเสริมน้ำเสียง ภาษาจีน [语气助词]

 1. nana says:

  อยากได้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเครื่อวจักรค่ะ ของคุณนะค่ะ

Comments are closed.