นวัตกรรมเม็ดฟู่ ศาสตร์ชะลอวัย

เกร็ดความรู้ภาษาจีนเรื่องการใช้ “多么 duōme”

ขยันเรียนภาษาจีน

เกร็ดความรู้ภาษาจีนเรื่องการใช้ “多么 duōme” ค่ะ

1) ใช้ในประโยคอุทาน แสดงถึงระดับที่สูงหรือมาก => ….ยิ่งนัก,….เป็นอย่างมาก,…เป็นอย่างยิ่ง เช่น

 • 她是多么好的老师啊! tā shì duōme hǎo de lǎoshī a หล่อนช่างเป็นครูที่ดียิ่งนัก!
 • 景色多么漂亮啊! jǐngsè duōme piàoliang a ทัศนียภาพช่างงดงามยิ่งนัก!
 • 那个姑娘多么可爱啊! nàgè gūniang duōme kě’ài a หญิงสาวผู้นั้นน่ารักยิ่งนัก!

2) ใช้ในประโยคเชิงซ้อนที่มีความสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไข มักใช้คู่กับ 不管(ไม่ว่า),无论 (ไม่ว่า) => …..เพียงใด,…..แค่ไหน เช่น

 • 无论你多么聪明,也不可能什么都知道!
  wúlùn nǐ duōme cōngmíng, yě bù kěnéng shénme dōu zhīdào
  ไม่ว่าคุณจะฉลาดแค่ไหน คุณก็ไม่สามารถรู้ทุกเรื่อง !!!

3) ใช้ในประโยคคำถาม ใช้ถามระดับหรือปริมาณ => ….แค่ไหน,….เท่าไหร่ เช่น

 • 你家离学校多么远? nǐ jiā lí xuéxiào duōme yuǎn บ้านของคุณไกลจากโรงเรียนแค่ไหน?
 • 从这里到教堂多么远? cóng zhèlǐ dào jiàotáng duōme yuǎn จากที่นี่ไปโบสถ์ไกลแค่ไหน?
 • 这件事到底有多么重要啊? zhè jiàn shì dàodǐ yǒu duōme zhòngyào a เรื่องนี้มันสำคัญแค่ไหนกันเชียว?

หมายเหตุ: 多么 duōme สามารถใช้เป็น 多 duō เฉยๆก็ได้ค่ะ เช่น

 • 有多么远? yǒu duōme yuǎn => 有多远? yǒu duō yuǎn
 • 多么漂亮啊 duōme piàoliang a => 多漂亮啊 ! duō piàoliang a
 • 多么幸福啊 duōme xìngfú a => 多幸福啊! duō xìngfú a

 

Online Marketing
ออนไลน์คือทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก สมัครวันนี้เรียนฟรี รับจำนวนจำกัด คลิ๊กเลย!