ศัพท์ภาษาจีน : ศัพท์อีเล็กทรอนิคส์ [电子] ตอนที่1

ศัพท์อีเล็กทรอนิคส์ 电子

ศัพท์อีเล็กทรอนิคส์ [电子]

อุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์
อุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์
 • 电子 [diànzǐ] อีเล็กทรอนิคส์
 • 电子工程师 [diànzǐ gōngchéngshī]  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (electrical engineering)
 • 电气 [diànqì] ไฟฟ้า
 • 电气工程师 [diànqì gōngchéngshī] วิศวกรรมไฟฟ้า (electrical engineer)
 • 技师 [jìshī] ช่างเทคนิค (technician)
 • 技术 [jìshù] เทคนิค, เทคโนโลยี
 • 电路 [diànlù] วงจรไฟฟ้า (electric circuit)
 • 芯片 [xīnpiàn] ชิป (chip)
 • 二极管 [èrjíguǎn] ไดโอด (diode)
 • 半导体 [bàndǎotǐ] สารกึ่งตัวนำ/เซมิคอนดักเตอร์ (semiconductor)
 • 晶体管 [jīngtǐguǎn] ทรานซิสเตอร์ (transistor)
 • 电阻器 [diànzǔqì] ตัวต้านทาน (resistor)
 • 电容器 [diànróngqì] ตัวเก็บประจุ/คาปาซิสเตอร์ (capacitor)
 • 集成电路/积体电路 [jíchéngdiànlù / jītǐdiànlù] วงจรรวม/ไอซี (integrated circuit-IC)
 • 电路板 [diànlùbǎn] แผงวงจร
 • 打印电路板 [dǎyìn diànlù bǎn]  บอร์ดแผงวงจร/PCB电路板 (print circuit board)
 • 氧化物 [yǎnghuàwù] ออกไซด์ (oxide)
 • 金属氧化物半导体晶体管 [jīnshǔyǎnghuàwùbàn dǎotǐ jīngtǐguǎn] มอสเฟต (metal oxide semiconductor transistor / MOSFET)
 • 电子管 [diànzǐguǎn] หลอดสุญญากาศ (Vacuum tube)
 • 电子管扩音机 [diànzǐguǎn kuòyīnjī]  แอมป์หลอด
 • 晶体管扩音机 [jīngtǐguǎn kuòyīnjī] แอมป์ทรานซิสเตอร์
 • 烙铁 [làotie] หัวแร้งบัดกรี (soldering iron)
 • 电烙铁 [diànlàotie] หัวแรงไฟฟ้า/electric iron
 • 银焊,银条,银丝,银线  [yínhàn, yíntiáo, yínsī, yínxiàn] ตะกั่วบัดกรี