ภาษาจีนน่ารู้ : กรรม ความดี ความชั่ว [因果]

ภาษาจีนที่เกี่ยวกับ กรรม

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ^_^
พบกันอีกเช่นเคยกับสาระน่ารู้จีนๆสไตล์กันเอง
วันนี้จะเสนอคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “กรรม”

 • 善事 [shànshì] กุศลกรรม
 • 因果之律 [yīnguǒzhīlǜ] กฎแห่งกรรม
 • 因果报应 [yīnguǒbàoyìng] กงเกวียนกำเกวียน
 • 无人逃脱因果之律 [wúréntáotuōyīnguǒzhīlǜ] ไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรม
 • 果报 [guǒbào] กรรมตามสนอง
 • 报应 [bàoyìng] กรรมตามสนอง
 • 现世现报 [xiànshìxiànbào] กรรมตามสนองทันตาเห็น/กรรมตามทัน
 • 现世报 [xiànshìbào] กรรมตามสนองทันตาเห็น/กรรมตามทัน
 • 现世报应 [xiànshì bàoyìng] กรรมตามสนองทันตาเห็น/กรรมตามทัน
 • 善 [shàn] ความดี
 • 恶 [è] ความชั่ว
 • 善恶 [shàn’è] ความดีความชั่ว
 • 生死轮回 [shēngsǐ lúnhuí] เวียนว่ายตายเกิด
 • 世 [shì] ชาติภพ

แถมสุภาษิตจีนเกี่ยวกับกรรมค่ะ

 • 种瓜得瓜,种豆得豆。
  [zhòngguādéguā,zhòngdòudédòu] ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว/ทำอะไรย่อมได้อย่างนั้น (ปลูกแตงได้แตง ปลูกถั่วได้ถั่ว)
 • 自作自受。
  [zìzuòzìshòu] กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนอง
 • 善有善报,恶有恶报 。
  [shànyǒushànbào,èyǒuèbào] ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 • 不是不报,时候未到。
  [búshìbúbào,shíhòuwèidào] กรรมนั้นย่อมสนองแน่ เพียงแต่ยังไม่ถึงเวลา
 • 时候一到,立即全报。
  [shíhòuyībào,lìjíquánbào] เมื่อเวลานั้นมาถึง ผลกรรมนั้นย่อมตามทัน
 • 善恶到头终有报,只争来早与来迟。
  [shànèdàotóuzhōngyǒubàozhǐzhēngláizǎoyǔláichí] กรรมดีกรรมชั่วย่อมตามทัน เพียงแค่จะช้าหรือเร็วเท่านั้น
 • 勿以恶小而为之,勿以善小而不为。
  [wùyǐ ‘èxiǎo’érwéizhī,wùyǐshànxiǎo’érbùwéi] อย่าทำชั่วเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย อย่าเว้นการทำความดีเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย
 • 行善不望报, 望报非行善。
  [xíngshànbúwàngbào,wàngbàofēixíngshàn] ทำดีไม่หวังสิ่งตอบแทน หวังสิ่งตอบแทนไม่ใช่การทำดี
 • 吉人天相。
  [jíréntiānxiāng] คนดีฟ้าคุ้มครอง
 • 好人有好报。
  [hǎorén yǒu hǎobào] คนดีย่อมได้กรรมดี

สุดท้ายทำความดีกันไว้เยอะๆค่ะทุกคน ขอให้พระโพธิสัตว์กวนอิมคุ้มครองทุกคนค่ะ
และอย่าลืมจำศัพท์ที่สอนให้ได้ด้วยนะคะ ^_^

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม