ศัพท์ภาษาจีน : เคเบิ้ลไทร์ [扎带]

เคเบิ้ลไทร์ ภาษาจีน

เคเบิ้ลไทร์ [扎带][/caption]สารพัดชื่อของเคเบิ้ลไทร์ (หนวดกุ้ง, สายรูด) คุณรู้จักไหม

  • 扎带 [zhādài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties
  • 尼龙扎带 [nílóng zhādài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties
  • 扎线带 [zāxiàndài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties
  • 束线带 [shùxiàndài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties
  • 尼龙束带 [nílóng shùdài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties