บันทึกภาษาจีน : อ่านไปบ่นไป ตอนที่1

บันทึกภาษาจีน

บันทึกภาษาจีน หรือ บันทึกรักภาษาจีน ก็คงไม่ผิด เพราะการเรียนรู้ภาษาใดๆ ให้ได้ดีก็ต้องเริ่มต้นจากความรัก บางครั้งเราไม่อาจใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เหตุผลหนึ่งก็คือความรู้ของเรายังน้อยเกินไป(อินพุทน้อยเกินไป) ดังนั้นจึงไม่มีเอ้าท์พุทออกมา วิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คืออ่านทุกวันอ่านบ่อยๆ ฝึกจำทุกวัน จำบ่อยๆ เดี๋ยวมันก็ซึมซับเข้าไปได้เองเหมือนกับต้นไม้ที่ค่อยๆเติบโตโดยที่เราไม่เห็นการเจริญเติบโตของมัน แต่จะออกดอกออกผลเมื่อผ่านไปนานวันเข้า เมื่อกล่าวถึงไวยากรณ์ภาษาจีนบางครั้งยิ่งอ่านก็ยิ่งสับสน(โดยเฉพาะตัวผมเอง) แต่การอ่านหรือฟังมากๆ สามารถช่วยได้ เพราะเราจะรู้ว่าประโยคแบบไหนที่เขาพูดกัน ประโยคแบบไหนที่มันดูแปลกๆห้วนๆ เพราะไม่เคยได้อ่านหรือได้ยินมาก่อน หลักสำคัญอย่างหนึ่งในการเรียนภาษาจีนก็คือต้องจำตัวอักษรจีนและวิธีเขียนให้แม่น ในขณะที่จดจำคำศัพท์ก็จำตัวอักษรจีนควบคู่ไปพร้อมกัน เมื่อเราแม่นในอักษรจีนแล้ว การเรียนรู้ภาษาจีนของเราก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และสิ่งสุดท้ายก็คือเสียง การเขียนคำอ่านด้วยภาษาไทยที่พบเห็นได้บ่อย หลายๆ คำจะเขียนไม่ตรงกับการออกเสียงจริง ถ้าเราจำเสียงนั้นไปพูดภาษาจีนล่ะก็ จะได้สำเนียงภาษาจีนที่ไม่ชัดไปด้วย เหมือนกับคนที่พูดภาษาไทยไม่ชัด เช่น กิน พูดเป็น กิง , บ้าน พูดเป็น บ้าง เป็นต้น

 • 惯例  [guànlì] ประเพณีนิยม/ความเคยชิน --> 按惯例 [ànguànlì] ตามกฎระเบียบ/ตามความเคยชิน
 • 常理 [cháng​lǐ] เหตุผลทั่วๆไป --> 按常理 ยึดตามเหตุผลทั่วไป / 不按常理 ไม่ยึดตามเหตุผลทั่วไป
 • 年龄 [nián​líng] อายุ --> 按真实年龄 ตามอายุจริง
 • 不利 [bùlì] เป็นโทษ(ไม่เป็นผลดี)/ไม่ราบรื่น --> 1.对身体健康不利 เป็นโทษต่อสุขภาพร่างกาย 2. 饭后马上喝茶对身体健康不利 ดื่มชาทันทีหลังทานอาหาร เป็นโทษต่อสุขภาพร่างกาย
 • 福利 [fúlì] สวัสดิการ --> 职工福利金 เงินสวัสดิการพนักงาน
 • 鼓励 [gǔlì] ให้กำลังใจ --> 妈妈常常鼓励我,让我对自己有信心。 แม่ให้ให้กำลังใจฉันอยู่เสมอ ให้ฉันมีความมั่นใจในตนเอง
 • 考察  [kǎochá] ไปดูงาน --> 出国考察 ไปดูงานต่างประเทศ
 • 反正 [fǎnzhèng] อย่างไรเสีย --> 这部电脑反正不是我的 คอมพิวเตอร์เครื่องนี้อย่างไรเสียก็ไม่ใช่ของฉัน
 • 家族 [jiā​zú]  วงศ์ตระกูล --> 家族辈份 ลำดับรุ่นวงศ์ตระกูล
 • 还是 [háishi]  ยังคง  --> 还是你好 ยังคงเป็นคุณที่ดีกว่า
 • 灰心 [huīxīn] ท้อแท้ใจ --> 请不要灰心呀! อย่าท้อแท้ใจไปเลย
 • 赶紧 [gǎn​jǐn] รีบ --> 你应该赶紧去看看医生。 เธอควรจะรีบไปหาหมอ
 • 看不惯 [kànbuguàn]  ไม่ชอบ/ไม่อาจทนดู/รับไม่ได้ --> 1. 看不惯别人 ไม่อาจทนดูคนอื่น 2.为什么我总看不惯别人。 ทำไมฉันมักจะไม่อาจทนดูคนอื่นได้
 • 公家 [gōng​jiā​] ของหลวง/ของรัฐบาล --> 他们乱花公家的钱。  พวกเขาใช้เงินหลวงอย่างสรุ่ยสุร่าย
 • 认错 [rèncuò] ยอมรับผิด --> 如果女朋友不认错,我还坚持她有错,那就是我的错。 ถ้าหากแฟนไม่รับผิด ฉันยังยืนยันว่าเขาผิด นั่นก็คือฉันผิด
 • 不错  [búcuò] ถูกต้อง/ดี/ไม่เลว   --> 日子过得不错 วันเวลาผ่านไปอย่างไม่ลำบาก
 • 日子 [rìzi]  วันเวลา --> 1.日子过得好 วันเวลาผ่านไปได้ด้วยดี  2.日子过得好快 วันเวลาผ่านไปอย่างสุขสบาย
 • 艰难 [jiānnán] ยากลำบาก --> 日子过得很艰难  วันเวลาผ่านไปอย่างยากลำบาก
 • 千万 [qiānwàn]  จงอย่า…เด็ดขาด/10ล้าน --> 所以说嘛 [suǒyǐ shuōma] จะว่าไป --> 所以说嘛有钱千万别存家里! จะว่าไปมีเงินทางที่ดีอย่าเก็บไว้ในบ้าน
 • 献花 [xiànhuā] มอบดอกไม้ --> 母亲节献花给妈妈 มอบดอกไม้ให้แม่ในวันแม่
 • 名牌 [míngpái]  ตราสินค้าที่มีชื่อเสียง --> 1.名牌大学 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 2.蓝甘杏大学是泰国名牌大学 [Lángānxìngdàxué shì tàiguómíngpáidàxué] มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย
 • 设计师 [shèjìshī] นักออกแบบ (designer) --> 他是名牌设计师。 เขาเป็นนักออกแบบที่มีชื่อเสียง
 • 怨恨 [yuànhèn] โกรธแค้น --> 我怨恨你! ฉันโกรธแค้นเธอ
 • 报告 [bàogào] รายงาน --> 1.这份报告 รายงานฉบับนี้  2.谁能帮我解释这份报告单?ใครที่สามารถช่วยฉันอธิบายใบรายงานฉบับนี้ได้
 • 早 [zǎo]  เช้า/แต่เนิ่นๆ/นานมาแล้ว --> 1.怎么不早说。 ทำไมไม่บอกเร็วกว่านี้  2.这事我早就知道了。 เรื่องนี้ฉันรู้มานานแล้ว
 • 吃香 [chī​xiāng​] ได้รับความนิยมมาก (very popular) --> 1.最吃香的职业 อาชีพที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 2. 最吃香的专业  สาขาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
 • 要钱 [yào​qián] ทวนเงิน/ขอเงิน --> ​1.去跟…要钱 ไปทวนเงินกับ… 2.向….要钱 ขอเงินกับ…  3.乞丐老人向学生要钱。ขอทานขอเงินกับนักเรียน
 • 应届 [yīng​jiè] ปีนี้ --> 1.应届毕业生 นักศึกษาที่จบปีนี้  2.应届大学毕业生 นักศึกษามหาวิทยาลัยที่จบปีนี้
 • 终日 [zhōngrì] ตลอดวัน (the whole day) --> 1.我终日忙碌 。ฉันยุ่งตลอดทั้งวัน 2.雨终日不停。ฝนตกลงมาตลอดทั้งวันไม่หยุด
 • 终年 [zhōngnián] ตลอดปี/สิ้นอายุไข --> 1.西部终年干旱少雨不利于耕作。 ทุกภาคแห้งแล้งตลอดปี มีฝนเล็กน้อยไม่เอื้อต่อการทำการเกษตร  2.他于2013年去世,终年90岁。 เขาตายในปี 2013 สิ้นอายุขัยเมื่อ90ปี
 • 终生 [zhōngshēng] ตลอดชีวิต(one’s whole life) --> 我们要终生学习! พวกเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • 打扫 [dǎsǎo] เก็บกวาด --> 1.打扫得干干净净 เก็บกวาดจนสะอาดสะอ้าน 2.同学们把校园打扫得干干净净。 นักเรียนเก็บกวาดโรงเรียนจนสะอาดสะอ้าน
 • 忙碌 [mánglù] ยุ่ง (be busy) --> 我最近很忙碌。 ช่วงนี้ฉันยุ่งมาก

ใครที่ชอบคำศัพท์ลักษณะแบบนี้ ขอเสียงหน่อยครับ จะได้ทำออกมาเรื่อยๆ

6 thoughts on “บันทึกภาษาจีน : อ่านไปบ่นไป ตอนที่1

 1. เป็ด says:

  ขอบคุณมากครับ ผมกราบขอบพระคุณในความตั้งใจของท่าน ผมพยายามท่องจำคำศัพท์ทุกคำในเวปนี้แม้จะเป็นไปด้วยความยากลำบากเพระาผมไม่มีความรู้พื้นฐานทางภาษาจีนเลย แต่ผมรู้อย่างเดียวว่าผมรักภาษาจีนเหมือนเจ้าของเวปนี้ ผมไม่รู้จะขอบคุณท่านอย่างไร ท่านคือสุดยอดไอดอลของผมในใจจริงๆ ผมขอกราบงามๆทีเถิด

  • 刘必意 says:

   ขอบคุณในคำชมครับ ผมก็เหมือนกับคุณแหละครับที่ต้องใช้ความพยายามในการเรียน แต่เชื่อเถอะครับว่าความพยายามนั้นจะไม่สูญเปล่าหากคุณมีใจรักที่จะเรียน สักวันหนึ่งสิ่งที่คุณตั้งใจทำก็จะงอกงามเจริญเติมโตในตัวคุณอย่างแน่นอนครับ

 2. ่Jijii says:

  ไม่รู้ว่าเจ้าของเวปนี้หน้าตาเป็นเช่นไร แต่ใจของคุณหล่อมาก … ขอบคุณมากจริงๆนะคะ ความมุ่งมั่นเพื่อผู้อื่นของคุณชั่งยิ่งใหญ่ ฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ความรู้มากมายจากเวปของคุณตั้งแต่ตอนปีหนึ่ง ตอนนี้อยู่ปีสามแล้วค่ะ รู้สึกว่าน่าจะเจอเวปนี้ให้เร็วกว่านี้ด้วยซ้ำ /// 谢谢您 :))

 3. jeab says:

  ขอบคุณครับ ทำต่อเรื่อยๆนะครับ จะติดตาม

 4. milton says:

  ทำได้ดีมาก มีประโยชน์มาก ขอบคุณมากครับ

Comments are closed.