ศัพท์ภาษาจีน : ช่าง [匠,师,工]

ศัพท์ภาษาจีน ช่าง

ช่างอะไรดีล่ะครับ…แต่ที่แน่ๆคงไม่ใช่

 • 算了吧 [suànleba] ช่างมันเถอะ(算了)
 • 善于奉承 [shànyú fèngchéng] ช่างประจบ
 • 爱说话的 [àishuōhuàde] ช่างพูด
 • 伶牙俐齿 [língyá lìch] ช่างพูด
 • 能说会道 [néngshuōhuìdào] มีความสามารถในการพูด เช่น 她是个能说会道的人。[tā shì gè néngshuōhuìdào de rén] เธอเป็นนักพูด
 • 好问 [hàowèn] ช่างถาม
 • 爱嚼舌头 [àijiáo shétóu] ช่างนินทา
 • 拍马屁 [pāimǎpì] ช่างประจบ

แต่เป็นอาชีพที่เรียกว่าช่างต่างหากล่ะครับ ในภาษาจีนมีการใช้อักษร 匠,师,工 เพื่อสื่อถึงว่าเป็นช่างเหมือนกับภาษาไทยเรา

1.ใช้ตัวอักษร 匠 มาเป็นตัวบอกว่าเป็นช่างอะไร

 • 匠人,工匠  [jiàngrén, gōngjiàng] ช่าง
 • 良工巧匠, 能工巧匠 [liánggōngqiǎojiàng, nénggōngqiǎojiàng] ช่างฝีมือดี
 • 木匠 [mùjiàng] ช่างไม้
 • 水泥匠,水泥工 [shuǐníjiàng, shuǐnígōng] ช่างปูน
 • 石匠 [shíjiàng] ช่างหิน
 • 铁匠 [tiějiàng] ช่างเหล็ก
 • 铜匠 [tóngjiàng] ช่างทองเหลือง
 • 银匠 [yínjiàng] ช่างเงิน
 • 金匠 [jīnjiàng] ช่างทอง
 • 珠宝匠 [zhūbǎojiàng] ช่างเพชรนิลจินดา
 • 瓦匠,瓦工 [wǎjiàng, wǎgōng] ช่างปูกระเบื้องหลังคา
 • 篾匠 [mièjiàng] ช่างจักสาน
 • 皮匠 [píjiàng] ช่างหนัง
 • 修鞋匠, 鞋匠,补鞋匠 [xiūxiéjiàng, xiéjiàng, bǔxiéjiàng] ช่างทำรองเท้า
 • 雕刻匠 [diāokèjiàng] ช่างแกะสลัก
 • 锁匠, 修锁匠 [suǒjiàng, xiūsuǒjiàng] ช่างกุญแจ
 • 钟表匠 [zhōngbiǎojiàng] ช่างซ่อมนาฬิกา
 • 缝衣匠,缝纫工 [fèngyījiàng, féngrèngōng] ช่างเย็บผ้า
 • 成衣匠 [chéngyījiàng] ช่างตัดเสื้อ

2.ใช้ตัวอักษร 师 มาเป็นตัวบอกว่าเป็นช่างอะไร

 • 摄影师 [shèyǐngshī] ช่างภาพ
 • 照相师 [zhàoxiàngshī] ช่างถ่ายภาพ
 • 塑造师, 雕塑家 [sùzàoshī, diāosùjiā] ช่างปั้น
 • 美容师 [měiróngshī] ช่างเสริมสวย
 • 理发师 [lǐfǎshī] ช่างตัดผม
 • 建筑师 [jiànzhúshī] ช่างก่อสร้าง
 • 技师 [jìshī] ช่างเทคนิค
 • 机械师 [jīxièshī] ช่างกล, ช่างเครื่อง
 • 机械工程师 [jīxiè gōngchéngshī] วิศวกรช่างกล
 • 修理师 [xiūlǐshī] ช่างซ่อม
 • 修车技师 [xiūchē jìshī] ช่างซ่อมรถยนต์
 • 摩托车修理师 [mótuōchē xiūlǐshī] ช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
 • 电子技师  [diànzǐ jìshī] ช่างอีเล็กทรอนิคส์
 • 电脑技师  [diànnǎo jìshī] ช่างคอมพิวเตอร์
 • 飞机修理师 [fēijīxiūlǐshī] ช่างซ่อมเครื่องบิน

3.ใช้อักษร 工 มาเป็นตัวบอกว่าเป็นช่างอะไร

 • 修理工 [xiūlǐgōng] ช่างซ่อม
 • 维修工 [wéixiūgōng] ช่างซ่อมบำรุง
 • 机修工 [jīxiūgōng] ช่างเครื่อง
 • 空调修理工, 空调修理师 [kòngtiáoxiūlǐgōng, kòngtiáoxiūlǐshī] ช่างซ่อมแอร์
 • 冰箱修理工 [bīngxiāng xiūlǐgōng] ช่างซ่อมตู้เย็น
 • 电工 [diàngōng] ช่างไฟฟ้า
 • 电镀工 [diàndùgōng] ช่างชุบ
 • 铸工 [zhùgōng] ช่างหลอม
 • 车工 [chēgōng] ช่างกลึง
 • 钳工 [qiángōng] ช่างฟิต
 • 电焊工, 焊接工 [diànhàngōng, hànjiēgōng] ช่างเชื่อม
 • 油漆匠,油漆工 [yóuqījiang, yóuqīgōng] ช่างสี
 • 印刷工 [yìnshuāgōng] ช่างพิมพ์
 • 水管工  [shuǐguǎngōng] ช่างท่อน้ำ, ช่างประปา
 • 技术工人 [jìshùgōngrén] ช่างฝีมือ, ช่างเทคนิค
 • 工兵 [gōngbīng] ทหารช่าง
 • 工具 [gōngjù] เครื่องมือช่าง
 • 隧道工 [suìdàogōng] ช่างท่อระบายน้ำ
 • 金属工 [jīnshǔgōng] ช่างโลหะ
 • 砌砖工 [qì​zhuān​gōng] ช่างก่ออิฐ
 • 铺地板工 [pūdìbǎngōng] ช่างปูพื้น
 • 玻璃工 [bōlígōng] ช่างติดตั้งกระจก
 • 窗框工 [chuāngkuānggōng] ช่างติดตั้งหน้าต่าง

คำอื่นๆ

 • 裁缝 [cáiféng] ช่างตัดเสื้อ
 • 师傅 [shīfu] นายช่าง
 • 木工师傅 [mùgōng shīfu] นายช่างไม้
 • 技术员, 技师  [jì​shù​yuán,jì​shī]​  ช่างเทคนิค (technician)

อ่านเพิ่มเติม

 1. ศัพท์ภาษาจีน: อาชีพ[职业]
 2. ศัพท์ภาษาจีน: ศัพท์ช่าง,อุปกรณ์ช่าง