ศัพท์ภาษาจีนเช้านี้:ศัพท์ที่น่าสนใจ ตอนที่3

  • 生活质量 [shēng huó zhì liàng] คุณภาพชีวิต
  • 饮食与健康 [yǐn shí yǔ jiàn kāng] การกินอยู่และสุขภาพ
  • 吃素 [chī sù] กินมังสวิรัติ
  • 节食 [jié shí] อดอาหาร
  • 工作 [gōng zuò] ทำงาน
  • 行业职业 [háng yè zhí yè] อาชีพ (行业 อุตสาหกรรม, ธุรกิจ)
  • 办公方式 [bàn gōng fāng shì] รูปแบบงาน
  • 自由职业 [zì yóu zhí yè] งานอิสระ
  • 工作交接 [gōng zuò jiāo jiē] การเปลี่ยนเวร
  • 例会 [lì huì] การประชุมประจำ
  • 集体研讨 [jí tǐ yán tǎo] ปรึกษาพิจารณาร่วมกัน
  • 打电话约会 [dǎ diàn huà yuē huì] การโทรนัดล่วงหน้า
  • 出差 [chū chāi] ออกทำงานนอกสถานที่
  • 行程安排 [xíng chéng ān pái] จัดตารางงาน (行程 การเดินทาง)
  • 产品展示会 [chǎn pǐn zhǎn shì huì] การจัดแสดงสินค้า (产品 ผลิตภัณฑ์, 展示会 งานแสดงสินค้า)
  • 上下班 [shàng xià bān] การเข้างานเลิกงาน
  • 加班 [jiā bān] ทำโอที
  • 出勤 [chū qín] เข้าเวร
  • 休假与请假 [xiū jiǎ yǔ qǐng jiǎ] วัดหยุดและการลาป่วย (休假 ลาพัก, 与 และ, 请假 ขอลา)
  • 午睡 [wǔ shuì] นอนกลางวัน
  • 求职面试 [qiú zhí miàn shì] สัมสัมภาษณ์เข้างาน (求职 หางาน, 面试 สอบสัมภาษณ์)
  • 就业 [jiù yè] สมัครงาน
  • 下岗 [xià gāng] ตกงาน (ทหารเลิกเฝ้ายาม)
  • 晋升  [jìn shēng] เลื่อนขั้น
  • 辞职 [cí zhí] ลาออก
  • 跳槽  [tiào cáo] โยกย้ายงาน
  • 奖金 [jiǎng jīn] โบนัส
  • 工资 [gōng zī] เงินเดือน

 • 个人所得税 [gè rén suǒ de shuì] ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล
 • 退休与养老制度 [tuì xiū yǔ yǎng lǎo zhì dù] ระบบบำเหน็จบำนาญ
 • 工作情绪 [gōng zuò qíng xù] ช่วงอารมณ์ของการทำงาน (情绪 อารมณ์)
 • 负担与压力 [fù dān yǔ yā lì] ความรับผิดชอบและแรงกดดัน
 • 职业规划 [zhí yè guī huá] แผนการทำงาน (规划 แผนการ)
 • 人才观念 [rén cái guān niàn] แนวความคิดของบุคคลที่มีความสามารถ
 • 其它日常活动 [qí tā rì cháng huó dòng] กิจกรรมประจำวัน
 • 理财 [lǐ cái] การบริหารเงิน
 • 银行 [yín háng] ธนาคาร
 • 货币 [huò bì] เงินตรา
 • 存/取钱 [cún / qǔ qián] ฝากถอนเงิน
 • 兑换 [duì huàn] แลกเปลี่ยน
 • 交费 [jiāo fèi] เงินสมทบ
 • 汇款  [huì kuǎn] โอนเงิน
 • 刷信用卡 [shuā xìn yòng kǎ] รูดบัตรเครดิต
 • 挂失 [guà shī] หาย แจ้งยกเลิก
 • 网络 [wǎng luò] โครงข่าย
 • 电脑简单操作 [diàn nǎo jiǎn dān cāo zuò] การใช้คอมขั้นพิ้นฐาน (电脑 คอมพิวเตอร์, 简单 ง่ายๆ, 操作 เดินเครื่อง ควบคุมเครื่อง)
 • 申请宽带上网 [shēn qǐng kuān dài shàng wǎng] การสมัครขอสายอืนเตอร์เน็ต (宽带 บรอดแบนด์)
 • 应急 [yìng jí] ฉุกเฉิน
 • 迷路 [mí lù] หลงทาง
 • 物品遗失 [wù pǐn yí shī] ของหาย (物品 ของ, 遗失 สูญหาย)
 • 财物被盗/被抢 [cái wù bèi dào / bèi qiǎng] ของถูกขโมย (财物 ทรัพย์สิน, 被盗 ถูกขโมย)
 • 意外事故 [yì wài shì gù] เกิดเหตุไม่คาดฝัน (意外 เกินความคาดหมาย)
 • 求救 [qiú jiù] ขอร้อง
 • 求助 [qiú zhù] ขอความ ช่วยเหลือ
 • 常识 [cháng shí] ความรู้ทั่วไป
 • 时尚 [shí shàng] แฟชั่น
 • 时尚美容 [shí shàng měi róng] แฟชั่นความสวยความงาม
 • 理发 [lǐ fā] ตัดผม
 • 美容 [měi róng] เสริมสวย
 • 就医 [jiù yī] ได้รักษาตัว
 • 就诊 [jiù zhěn] รักษาเยียวยา
 • 治疗[zhì liáo] การรักษา
 • 急诊 [jí zhěn] ไอซียู
 • 交费取药 [jiāo fèi qǔ yào] จ่ายค่ารักษาและรับยา
 • 医疗机构 [yī liáo jī gōu] สถาบันการแพทย์
 • 医院 [yī yuàn] โรงพยาบาล
 • 诊所 [zhěn suǒ] คลินิก
 • 医疗设施 [yī liáo shè shī] สิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ (设施 สิ่งอำนวยความสะดวก)
 • 医疗制度 [yī liáo zhì dù] ระบบการแพทย์ (制度 ระบบ)
 • 防疫接种 [fáng yì jiē zhòng] การฉีดวัคซีน (防疫 ป้องกันโรคระบาด, 接种 ปลูกฝี )
 • 定期体检 [dìng qī tǐ jiǎn] นัดตรวจสุขภาพ (定期 นัด, 体检 ตรวจสุขภาพ)
 • 医疗保险 [yī liáo bǎo xiǎn] ประกันสุขภาพ (医疗 การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ, 保险 ประกันชีวิต)
 • 校医 [xiào yī] โรงเรียนแพทย์
 • 中医 [zhōng yī] แพทย์แผนจีน
 • 中草药 [zhōng cǎo yào] ยาจีน
 • 西药 [xī yào] ยาแผนปัจจุบัน
 • 针灸 [zhēn jiǔ] ฝังเข็ม
 • 风俗习惯 [fēng sú xí guàn] วัฒนธรรมประเพณี (习惯 ความเคยชิน)
 • 节庆习俗 [jié qìng xí sú] ประเพณี
 • 传统节日 [chuán tǒng jié rì] เทศกาล
 • 春节 [chūn jié] ตรุษจีน
 • 除夕 [chú xī] วันส่งท้ายปีเก่า
 • 元宵 [yuán xiāo] เทศกาลโคมไฟ
 • 中秋 [zhōng qiū] ไหว้พระจันทร์
 • 清明 [qīng míng] เช้งเม้ง
 • 端午 [duān wǔ] เทศกาลเรือมังกร
 • 重阳 [chóng yáng] เทศกาลฉงหยาง
 • 法定节假日 [fǎ dìng jié jiǎ rì] วันหยุดแห่งชาติ (法定 ตามที่กฎหมายกำหนด)
 • 元旦 [yuán dàn] วันปีใหม่
 • 妇女节 [fù nǚ jié] วันสตรี
 • 劳动节 [láo dòng jié] วันแรงงาน
 • 儿童节 [ér tóng jié] วันเด็ก
 • 教师节 [jiào shī jié] วันครู
 • 国庆节 [guó qìng jié] วันชาติจีน
 • 周末 [zhōu mò] วันหยุดเสาร์อาทิตย์
 • 度假 [dù jiǎ]  ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด
 • 过节习俗 [guò jié xí sú] ฉลองเทศกาล
 • 年夜饭 [nián yè fàn] กินอาหารข้ามคืนต้อนรับปีใหม่
 • 拜年 [bài nián] ฉลองปีใหม่
 • 压岁钱/红包 [yā suì qián / hóng bāo] อั่งเปา
 • 春联 [chūn lián] คำอวยพรที่ติดหน้าประตู
 • 年画 [nián huà] ภาพวาดศิลิมงคล
 • 窗花 [chuāng huā] กระดาษแก้วตัดประดับหน้าต่าง
 • 爆竹 [bào zhú] ประทัด
 • 庙会 [miào huì] งานวัด