ภาษาจีน ชีวิตในวัยเรียน [学生生活]

ชีวิตวัยเรียน ภาษาจีน

老实点,学校违禁的几件事,你做过几件?
ซื่อสัตย์กันหน่อย มีกี่เรื่องที่โรงเรียนห้ามทำ แล้วคุณทำไปกี่เรื่อง

 • 装生病 [zhuāng shēngbìng] แกล้งป่วย
 • 迟到早退 [chídào zǎotuì] เข้าสายออกไว
 • 上课睡觉 [shàngkè shuìjiào] นอนในห้องเรียน
 • 上课吃零食 [shàngkè chī língshí ] กินอาหารในห้องเรียน
 • 翘课 [qiàokè] โดดเรียน
 • 顶撞老师 [dǐngzhuàng lǎoshī] เถียงอาจารย์
 • 上网 [shàngwǎng ] เล่นอินเตอร์เน็ต
 • 被请家长 [bèi qǐngjiāzhǎng] ถูกเชิญผู้ผู้ปกครอง
 • 给老师起外号 [gěilǎoshī qǐwàihào] ตั้งฉายาให้อาจารย์
 • 上课听MP3  [shàngkè tīng MP3 ] ฟังMP3ในห้องเรียน
 • 上课讲话 [shàngkè jiǎnghuà ] คุยกันในห้องเรียน
 • 抄作业 [chāo zuòyè ] ลอกการบ้าน
 • 谈恋爱 [tán liàn’ài ] จีบกันในห้อง
 • 抽烟 [chōuyān] สูบบุหรี่

เครดิต : เรียนภาษาจีนขำๆกับอาจารย์กัวเจิ้ง