ประโยคภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน [汉语初级]

พูดภาษาจีนพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

ประโยคภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน

 1. 你好! [nǐ hǎo] ! สวัสดี
 2. 今天天气很好 [jīntiān tiānqì hěn hǎo] วันนี้อากาศดีมาก
 3. 早上好 [zǎo shàng hǎo] สวัสดีตอนเช้า
 4. 晚上好 [wǎn shàng hǎo] สวัสดีตอนเย็น
 5. 晚安 [wǎn ān] ราตรีสวัสดิ์
 6. 再见 [zài jiàn]  ลาก่อน
 7. 好梦 [hǎo mèng] ฝันดีนะ
 8. 祝你好运 [zhù nǐ hǎoyùn] ขอให้คุณโชคดี
 9. 你好吗? [nǐ hǎo ma ?] คุณสบายดีมั๊ย?
 10. 我很好 [wǒ hěn hǎo] ฉันสบายดี
 11. 今天怎么样  [jīntiān zěnme yàng] วันนี้เป็นไงบ้าง
 12. 你吃了吗? [nǐ chī le ma ?] คุณทานข้าวหรือยัง?
 13. 你吃饭了吗? [nǐ chīfànle ma?] คุณทานข้าวแล้วหรือยัง?
 14. 吃了 [chī le]  กินแล้ว
 15. 我饿了。[wǒ è le] ฉันหิวแล้ว
 16. 你呢 [nǐ ne] แล้วคุณล่ะ
 17. 吃饱了吗?[chī bǎole ma?]  กินอิ่มหรือยัง?
 18. 你喜欢吃什么? [nǐ xǐhuan chī shénme?] คุณชอบทานอะไร?
 19. 欢迎 [huān yíng] ยินดีต้อนรับ
 20. 我很高兴认识你 [wǒ hěn gāoxìng rènshi nǐ] ยินดีที่ได้รู้จัก
 21. 你叫什么名字? [nǐ jiào shénme míngzì?] คุณชื่ออะไร
 22. 我叫 [Name], 你呢? [wǒ jiào [Name], nǐ ne ?] ฉันชื่อ [Name] แล้วคุณล่ะ?
 23. 怎么称呼? [zěn me chēng hū ?]  คุณชื่ออะไร
 24. 请问您贵姓? [qǐng wèn nín guì xìng ?]  ฉันขอถามนามสกุลคุณได้ไหม?
 25. 你做什么样的工作? [nǐ zuò shén me yàng de gōng zuò ?] คุณทำงานแบบไหน?
 26. 你干什么? [nǐ gànshénme?] คุณทำอะไร?
 27. 累不累 [lèi bù lèi]  เหนื่อยไหม
 28. 我累死了 [wǒ lèi sǐ le] ฉันเหนื่อยจะตายแล้ว
 29. 其实我很累 [qíshí wǒ hěn lèi] ที่จริงฉันเหนื่อยมาก
 30. 我该怎么办?[wǒgāi zěnme bàn?]  ฉันควรทำอย่างไร?
 31. 我不干了 [wǒ bù gān le] ฉันไม่ทำแล้ว
 32. 你习惯了吗? [nǐ xíguànle ma?]  คุณชินแล้วหรือยัง?
 33. 你家在哪里? [nǐ jiā zài nǎlǐ?]  บ้านคุณอยู่ที่ไหน?
 34. 你会讲中文吗? [nǐ huì jiǎng zhōngwén ma?] คุณพูดภาษาจีนได้ไหม? (ภ.พูด)
 35. 你会说中文吗? [nǐ huì shuō zhōngwén ma?] คุณพูดภาษาจีนได้ไหม?
 36. 我不会说中文 [wǒ bù huì shuō zhōng wén] ฉันพูดภาษาจีนไม่ได้
 37. 中文太难 [zhōngwén tài nán] ภาษาจีนยากมาก
 38. 中文不难 [zhōngwén bù nán] ภาษาจีนไม่ยากเท่าไหร่
 39. 我会说一点中文 [wǒ huì shuō yī diǎn zhōng wén] ฉันพูดภาษาจีนได้นิดหน่อย
 40. 我也是这样。[wǒ yěshì zhèyàng]  ฉันก็เหมือนกัน
 41. 你会说英语吗? [nǐ huì shuō yīng yǔ ma ?]  คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?
 42. 请说慢一点 [qǐng shuō màn yī diǎn] รบกวนพูดช้าๆหน่อย
 43. 请写下来 [qǐng xiě xià lái] รบกวนเขียนให้หน่อย
 44. 请你再说一遍好吗? [qǐng nǐ zài shuō yī biàn hǎo ma ?] รบกวนพูดอีกครั้งได้ไหม?
 45. 你家有几口人 / 我家有几个人? [nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén? / wǒjiā yǒu jǐ gèrén]  บ้านคุณมีกี่คน?
 46. 我家有四个人。[wǒ jiā yǒu sì ge rén]  บ้านฉันมี4คน
 47. 你有兄弟姐妹吗? [nǐ yǒu xiōngdì jiěmèi ma?] คุณมีพี่น้องไหม?
 48. 谢谢 [xiè xie] ขอบคุณ
 49. 不客气 [bù kè qì] ไม่ต้องเกรจใจ
 50. 请问 [qǐng wèn] ขอถามหน่อย?
 51. 你可以帮我妈? [nǐ kěyǐ bāng wǒ mā?] คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม
 52. 你多大?[nǐ duōdà?] คุณอายุเท่าไหร่?
 53. 抱歉 [bào qiàn] ขอโทษ
 54. 对不起 [duì bù qǐ] กล่าวขอโทษเมื่อกระทำผิดจริงๆ
 55. 没关系 [méi guān xì] ไม่เป็นไร
 56. 不好意思 [bù hǎo yì si] กล่าวขอโทษเมื่อกระทำผิด, ขอความช่วยเหลือ
 57. 请原谅  [qǐng yuánliàng] ขอโปรดให้อภัย
 58. 我想哭 [wǒ xiǎng kū] ฉันอยากร้องไห้
 59. 回头见 [huí tóu jiàn] แล้วพบกันใหม่
 60. 祝您有个美好的一天! [zhù nín yǒu gè měi hǎo de yī tiān ! ขอให้เป็นวันที่ดี!
 61. 周末愉快 [zhōu mò yú kuài]  ขอให้สนุกกับวันหยุด
 62. 保持联系 [bǎo chí lián xì]  ติดต่อกัน
 63. 一路顺风 [yí lù shùn fēng] ขอให้เดินทางปลอดภัย
 64. 我们走吧. [wǒmen zǒu ba] พวกเราไปกันเถอะ
 65. 你可以跟我们去 [nǐ kěyǐ gēn wǒmen qù] คุณสามารถไปพร้อมกับพวกเราได้
 66. 慢走 [màn zǒu] ค่อยๆเดิน, ระวังด้วย
 67. 小心点  [xiǎoxīn diǎn] ระมัดระวังหน่อย
 68. 我明白了 [wǒ míngbáile] ฉันเข้าใจแล้ว
 69. 我不明白 [wǒ bù míng bái] ฉันไม่เข้าใจ
 70. 我不知道 [wǒ bù zhī dào] ฉันไม่รู้
 71. 我知道 [wǒ zhī dào] ฉันรู้
 72. 怪不得 [guàibùdé] มิน่าล่ะ
 73. 你是哪儿国人?[nǐ shì nǎ’er guórén?] คุณเป็นคนชาติไหน?
 74. .我是泰国人. [wǒ shì tàiguó rén] ฉันเป็นคนไทย
 75. 入口 [rù kǒu] ทางเข้า
 76. 出口 ]chū kǒu] ทางออก
 77. 紧急出口 [jǐn jí chū kǒu] ทางออกฉุกเฉิน
 78. 推 [tuī] พลัก
 79. 拉 [lā] ดึง
 80. 厕所 [cè suǒ]  ห้องน้ำ
 81. 请问,厕所在哪里? [qǐng wèn , cèsuǒ zài nǎ lǐ ?] ขอโทษค่ะ/ครับ, ห้องน้ำอยู่ไหนคะ/ครับ?
 82. 空的 [kōng de] ว่าง
 83. 禁止吸烟 [jìn zhǐ xī yān] ห้ามสูบบุหรี่
 84. 打折 [dǎ zhé] ส่วนลด
 85. 促销 [cù xiāo] ราคาโปรโมชั่น
 86. 买一送一 [mǎi yī sòng yī] ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
 87. 好了吗 [hǎole ma] ดีหรือยัง ,เสร็จหรือยัง
 88. 对 [duì] ใช่
 89. 不 [bù] ไม่
 90. 不对 [bùduì] ไม่ถูกต้อง
 91. 对不对 [duìbùduì] ใช่หรือไม่, ถูกหรือไม่ถูกต้อง
 92. 不是 [bùshì] ไม่ใช่
 93. 我不是中国人。 [wǒ bùshì zhōngguó rén] ฉันไม่ใช่คนจีน
 94. 你是曼谷人吗? [nǐ shì màngǔ rén ma] คุณเป็นคนกรุงเทพใช่ไหม?
 95. 也许吧 [yě xǔ ba] อาจจะ
 96. 你要买什么? [nǐ yāomǎi shénme?] คุณต้องการซื้ออะไร
 97. 多少? [duō shǎo ?] เท่าไหร่? (ราคา)
 98. 太贵了 [tài guì le] แพงเกินไปแล้ว
 99. 便宜点 [pián yi diǎn] ลดราคาหน่อยได้ไหม
 100. 你是本地人吗? [nǐ shì běn dì rén ma ?] คุณเป็นคนในพื้นที่หรือเป่า?
 101. 我从…来 [wǒ cóng … lái] ฉันมาจาก…
 102. 你经常来这吗? [nǐ jīng cháng lái zhè ma] คุณมาที่นี่บ่อยไหม?
 103. 我会想念你的 [wǒ huì xiǎng niàn nǐ de] ฉันคงคิดถึงคุณ
 104. 我想你 [wǒxiǎngnǐ] ฉันคิดถึงเธอ
 105. 你怎么认为? [nǐ zěnme rènwéi?] คุณคิดว่าอย่างไร
 106. 我爱你 [wǒ ài nǐ] ฉันรักเธอ
 107. 你很可爱  [nǐ hěn kě’ài] คุณน่ารักจัง
 108. 你的电话号码是多少?[nǐ de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo?] เบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไร?
 109. 你有女朋友了吗? [nǐ yǒu nǚ péngyǒule ma?] คุณมีแฟน(หญิง)หรือยัง?
 110. 你结婚了吗? [nǐ jiéhūnle ma?] คุณแต่งงานแล้วหรือยัง?
 111. 我结婚了 [wǒ jiéhūn le] ฉันแต่งงานแล้ว
 112. 真可惜! [zhēn kěxí!]  เสียดาย จริงๆ
 113. 他很帅 [tā hěn shuài] เขาหล่อมาก
 114. 真的吗? [zhēn de ma?] จริงๆเหรอ?
 115. 谁告诉你的 [shuí gàosu nǐ de] ใครบอกคุณกัน
 116. 别管我 [bié guǎn wǒ] อย่ามายุ่งกับฉัน
 117. 没问题 [méi wèntí] ไม่มีปัญหา
 118. 救命啊! [jiù mìng a] ช่วยฉันด้วย!
 119. 停下 [tíng xià] หยุด
 120. 生日快乐 [shēng rì kuài lè] สุขสันต์วันเกิด
 121. 恭喜 [gōng xǐ] แสดงความยินดีด้วย
 122. 我们去图书馆巴。 [wǒmen qù túshū guǎn ba] พวกเราไปห้องสมุดกันเถอะ
 123. 这个用中文怎么说? [zhè gè yòng zhōng wén zěn me shuō] อันนี้ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร?
 124. 这个字怎么发声? [zhège zì zěnme fā shēng?] อักษรตัวนี้ออกเสียงอย่างไร?
 125. 什么意思? [shén me yì si]  หมายความว่าอย่างไร?
 126. 这句话是什么意思? [zhè jù huà shì shénme yìsi?] คำพูดประโยคนี้หมายความว่าอย่างไร?
 127. 叫警察 [jiào jǐng chá] เรียกตำรวจ
 128. 糟糕了 [zāogāole] แย่แล้ว
 129. 好搞笑 [hǎo gǎo xiào] ตลกมาก
 130. 等一下 [děng yī xià] รอสักครู่
 131. 别走 [bié zǒu] อย่าเพิ่งไป
 132. 我找不到 [wǒ zhǎo bù dào] ฉันหาไม่เจอ
 133. 结账,谢谢  [jié zhàng , xiè xie] เก็บเงินด้วย ขอบคุณ
 134. 我要… [wǒ yào] ฉันต้องการ…
 135. 一瓶啤酒 [yī píng pí jiǔ] เบียร์1ขวด
 136. 一杯咖啡 [yī bēi kā fēi] กาแฟน1แก้ว
 137. 一瓶水 [yī píng shuǐ] น้ำ1แก้ว
 138. 现在几点了? [xiànzài jǐ diǎnle?]  ตอนนี้กี่โมงแล้ว
 139. 现在下午一点。[xiànzài xiàwǔ yīdiǎn]  ตอนนี้บ่ายโมงตรง
 140. 什么时候?[shénme shíhou?] เมื่อไหร่? (ช่วงเวลา)
 141. 明天可以吗? [míngtiān kěyǐ ma?] พรุ่งนี้ได้ไหม?
 142. 你几点上课? [Nǐ jǐ diǎn shàngkè?] เธอเข้าเรียนกี่โมง
 143. 什么时候上课 [shénme shíhòu shàngkè]  เข้าเรียนเวลาไหน
 144. 我不想上课. [wǒ bùxiǎng shàngkè] ฉันไม่อยากเข้าเรียน
 145. 你一星期上几次课 [nǐ yī xīngqí shàng jǐ cì kè] สัปดาห์หนึ่งคุณเรียนกี่ครั้ง
  一个星期两次 [yīgè xīngqí liǎng cì] เรียนสัปดาห์ละ2ครั้ง
 146. 下课了 [xiàkè le] เลิกเรียนแล้ว
 147. 学中文很有意思 [xué zhōngwén hěn yǒuyìsi] เรียนภาษาจีนสนุกมาก
 148. 那本书很有意思 [nà běn shū hěn yǒuyìsi] หนังสือเล่มนั้นน่าสนใจมาก
 149. 等一下 [děng yīxià] รอหน่อย
 150. 麻烦你了[máfan nǐle]  ต้องรบกวนคุณแล้ว
 151. 我回来了 [wǒ huíláile] ฉันกลับมาแล้ว
 152. 我赶时间 [wǒ gǎn shíjiān] ฉันกำลังรีบ (赶 [gǎn] รีบ)
 153. 你赶不赶时间?[nǐ gǎn bu gǎn shíjiān?] คุณรีบหรือเปล่า?
 154. 我要赶车 [wǒ yào gǎnchē] ฉันต้องรีบไปขึ้นรถ
 155. 没时间了 [méi shíjiānle] ไม่มีเวลาแล้ว
 156. 快点吧 [kuài diǎn ba] เร็วๆหน่อย
 157. 车来了 [chē láile] รถมาแล้ว
 158. 怎么回事?[zěnme huí shì?]  เกิดอะไรขึ้น
 159. 你有钱吗? [nǐ yǒu qián ma?]  คุณมีเงินไหม?
 160. 你怎么办?[nǐ zěnme bàn] คุณจะทำอย่างไร?
 161. 我不同意 [wǒ bù tóngyì] ฉันไม่เห็นด้วย
 162. 当然 [dāngrán] แน่นอน
 163. 你确定吗?  [nǐ quèdìng ma?] คุณน่ใจไหม?
 164. 你有什么事? [nǐ yǒu shé me shì?]  คุณมีธุระอะไร?
 165. 你会开车吗? [nǐ huì kāichē ma?] คุณขับรถเป็นไหม
 166. 这里是什么地方? [zhèlǐ shì shénme dìfāng?] ที่นี่คือที่ไหน?
 167. 对不起,我迟到了 [duì bu qǐ, wǒ chídào le] ขอโทษ ที่ฉันมาสาย
 168. 抱歉我迟到了 [bàoqiàn wǒ chídàole] ขอโทษ ที่ฉันมาสาย
 169. 他很生气 [tā hěn shēngqì] เขาโกรธมากแล้ว
 170. 冷静点 / 冷静下来 / 保持冷静 [lěngjìng diǎn/ lěngjìng xiàlái/ bǎochí lěngjìng] ใจเย็นๆ