ภาษาจีนวันละคำ : มืดตึดตื๋อ [黑洞洞]

มืด ภาษาจีน

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ
วันนี้จะเสนอคำว่า

 • 黑洞洞 อ่านว่า เฮยตงตง,hēidōngdōng = มืดตึดตื๋อ
 • 洞 dòng หลุม, อุโมง, รู

例句:

 • 我在黑洞洞的屋里摸索著寻找电灯开关。
  Wǒ zài hēidòngdòng de wū li mōsuǒzhe xúnzhǎo diàndēng kāiguān.
  ฉันอยู่ในห้องมืดมากๆ คลำหาสวิทต์ไฟ
 • 外面黑洞洞的,什么也看不清。
  Wàimiàn hēidòngdòng de, shénme yě kàn bù qīng.
  ข้างนอกมืดมาก อะไรก็มองไม่เห็น

เพิ่มเติมจากประโยคค่ะ

 • 摸索 mōsuǒ คลำหา
 • 电灯 diàndēng  หลอดไฟ
 • 电灯开关 diàndēngkāiguān สวิทซ์ไฟฟ้า
 • 外面 wàimiàn ข้างนอก
 • 看不清 kànbùqīng มองเห็นอะไรไม่ชัดเจน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม