สำนวนจีนสามอักษร ตอนที่1

พู่กันจีน และหมึกจีน

สำนวนจีนสามอักษรที่น่าสนใจค่ะ ^____^

 • 帮倒忙 bāngdàománg ยิ่งช่วยยิ่งยุ่ง
 • 绊脚石 bànjiǎoshí ตัวถ่วง
 • 爱面子 àimiànzi รักศักดิ์ศรี รักหน้าตา
 • 合不来 hébulái เข้ากันไม่ได้
 • 耳边风 ěrbiānfēng หูทวนลม
 • 戴绿帽 dàilǜmào ถูกสวมเขา
 • 炒鱿鱼 chǎoyóuyú ถูกไล่ออก โดนไล่ออก
 • 擦屁股 cāpìgu สะสาง ตามล้างตามเช็ดสิ่งที่ทำไม่ดีไว้
 • 开绿灯 kāilǜdēng เปิดไฟเขียว(อุปมาว่า อนุญาตให้ทำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)
 • 走后门 zǒuhòumén ใช้เส้นสาย
 • 开后门 kāihòumén เล่นเส้น ใช้เส้นสาย
 • 舍不得 shěbude อาลัยอาวรณ์ ทิ้งไม่ลง เสียดาย (ตรงข้ามกับ舍得)
 • 铁饭碗 tiěfànwǎn งานที่มั่นคง
 • 铁公鸡 tiěgōngjī คนขี้เหนียว
 • 马后炮 mǎhòupào การกระทำที่ไม่ทันกาล
 • 想不开 xiǎngbùkāi ปลงไม่ตก
 • 咬耳朵 yǎo’ěrduo กระซิบกระซาบ
 • 意味着 yìwèizhe แฝงความหมายว่า
 • 找麻烦 zhǎomáfan ก่อเรื่อง/หาเรื่อง
 • 碰钉子 pèngdīngzi ถูกปฏิเสธ ถูกบอกปัด
 • 两下子 liǎngxiàzi มีความสามารถ เก่ง (真有两下子)
 • 抱佛脚 bàofójiǎo ในยามปกติไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัว พอเวลาจวนตัวก็ทำอย่างรีบร้อน