ศัพท์ภาษาจีนที่ยืมคำมาจากภาษาอื่น ตอนที่2 [象声词]

ภาษาจีนที่ยืมคำมาจากภาษาอื่น
 • penicillin 盘尼西林
 • pie 派
 • card 卡片
 • neon 霓虹灯
 • nylon 尼龙
 • tyre (轮)胎
 • hula 呼啦圈
 • cartoon卡通
 • smart 时髦
 • bungee 蹦极
 • marathon 马拉松
 • motor 马达
 • pudding 布丁
 • pizza 比萨饼
 • chocolate 巧克力
 • salad 沙拉
 • hamburger 汉堡包
 • sandwich 三明治
 • Internet 因特网
 • ballet 芭蕾舞
 • Cast 卡司
 • ice cream 冰激凌
 • clone 克隆技术
 • radar 雷达
 • tittup 踢踏舞
 • asprin 阿司匹林
 • vitamin 维他命
 • beer 啤酒
 • coffee 咖啡
 • sofa 沙发
 • poker 扑克牌
 • angel 安琪儿
 • show 秀
 • jeep 吉普车
 • engine 引擎
 • romantic 罗曼蒂克
 • logic 逻辑
 • humor 幽默
 • model 模特
 • Romantic 罗曼蒂克
 • salon 沙龙
 • hysteria 歇斯底里
 • jazz 爵士乐
 • guitar 吉他
 • cool 酷
 • mike 麦克风
 • party 派对
 • shock 休克
 • fan 粉丝
 • bus 巴士
 • taxi 的士
 • mini 迷你
 • hotdog 热狗
 • Coke 可乐
 • Sprite 雪碧
 • copy 拷贝
 • sauna 桑拿
 • gene 基因
 • blog 博客
 • boycott 杯葛
 • toast 吐司
 • mosaic 马赛克
 • shampoo 香波
 • AIDS 艾滋病
 • milk shake 奶昔
 • hacker 黑客
 • mummy 妈咪
 • mummy 木乃伊
 • bowling 保龄球
 • golf 高尔夫
 • bar 酒吧
 • carnival 嘉年华
 • a jar of beer 扎啤
 • lemon 柠檬
 • disco 迪斯科
 • OPEC 欧佩克
 • TOEFL 托福
 • IELTS 雅思
 • bikini 比基尼
 • karting 卡丁车
 • Viagra 伟哥
 • T-shirt T恤衫
 • cheese 起司
 • Montage 蒙太奇
 • curry 咖喱
 • yog(h)urt 优格
 • cookie 曲奇
 • geometry 几何
 • club 俱乐部
 • system 系统
 • marathon 马拉松
 • fascist 法西斯
 • Nazi  纳粹
 • waterloo 滑铁卢
 • Snooker  斯诺克
 • puff 泡芙
 • Beatles 披头士
 • cigar 雪茄
 • jack (皮)夹克
 • heroin 海洛因
 • modern 摩登
 • laser 镭射
 • talk show 脱口秀
 • caffeine 咖啡因
 • nicotine 尼古丁
 • cocaine 可卡因
 • TNT 梯恩梯
 • koala 考拉
 • yo-yo 悠悠球
 • carbine 卡宾枪
 • utopia 乌托邦
 • UFO 幽浮
 • dozen(一)打
 • ton 吨
 • morphine 吗啡
 • sax(phone) 萨克斯
 • brandy 白兰地
 • tank 坦克
 • Domino 多米诺(骨牌)
 • sonar 声纳
 • bandage 绷带
 • vaseline 凡士林
 • barret 贝雷帽
 • soda 苏打
 • waltz 华尔兹
 • mango 芒果
 • DDVP 敌敌畏
 • DDT 滴滴涕
 • valve 阀
 • tips 贴士
 • rifle 来复枪
 • cannon 加农炮
 • quinine 奎宁
 • tractor 拖拉机
 • totem 图腾
 • dahlia 大丽花
 • don 吨
 • meter 米
 • gram 克
 • trust 托拉斯
 • syndicate 辛迪加
 • pump 泵
 • karat 开
 • mile 迈
 • hormone 荷尔蒙
 • whisky 威士忌
 • Olympics 奥林匹克
 • ammonia 氨
 • topology 拓扑学

อ้างอิงข้อมูลจาก : ดร.จุรี สุชนวนิช สาขาวิชาภาษาจีน

อ่านเพิ่มเติม คำเลียนเสียงในภาษาจีน [象声词]