นวัตกรรมเม็ดฟู่ ศาสตร์ชะลอวัย

ศัพท์วัยรุ่นภาษาจีน: ภาษาจีนที่นิยมใช้แชทกัน

ภาษาจีนที่นิยมใช้แชทกัน
 • 043   ==     你是谁
 • 04592  ==     你是我最爱
 • 0451625  ==     你是否依然爱我
 • 0564335  ==     你无聊时想想我
 • 0594184  ==     你我就是一辈子
 • 0748   ==     你去死吧
 • 0837   ==     你别生气
 • 123   ==     木头人
 • 1414   ==    意思意思
 • 184   ==    一辈子
 • 168 == 一路发
 • 2266   ==    零零落落/落东掉西(台语发音)
 • 253 ==  谢谢
 • 286   ==    反应慢,落伍!(电脑淘汰机种)
 • 3166 == 再见
 • 3q ==   thank you ==  三克油
 • 4242 == 是啊是啊
 • 438   ==    死三八!<应用:0438=你是三八>
 • 469   ==    死老猴!(台语发音)<应用:04469=你是死老猴>
 • 56   ==    无聊
 • 528 == 唔易发
 • 530   ==    我想你
 • 55555 == 哭
 • 5201314  ==    我爱你一生一世
 • 729   ==    不来电(七月二十九日晚全台大停电)
 • 7456 ==   气死我了
 • 748 == 去死吧
 • 770   ==    亲亲你
 • 7708801314520   ==     亲亲您抱抱您一生一世我爱您
 • 7799 == 长长久久
 • 848   ==   不是吧
 • 865   ==   别惹我
 • 880   ==   抱抱你
 • 886,88=再见
 • 847=别生气
 • 87   ==    白痴!<应用:0487=你是白痴>
 • 874 ==   =扁人啦~~~
 • 8787 == 鼓掌,吧唧吧唧
 • 88 ==  拜拜
 • 8 ==  不 ; 8懂 == 不懂
 • 9是了 ==   就是了
 • 9413 == 九死一生
 • 9494 == 就是就是
 • 987 == 就不去,就不去
 • 好8好 == 好不好

—————————————

 • bf=boyfriend == 男友 _________
 • bt ==变态 == 论坛中说某BT,则是”变态”的意思;一般是指BT(BitTorrent)下载
 • bg == 报告,当代青年革命的一种形式
 • btw == by the way,顺便说一句
 • bb,北北 == 宝贝,情人,孩子
 • bl == 玻璃 == 不是指一种易碎品,而是同***恋
 • bullshit,shit == 胡说,废话
 • blah-blah == 反复说
 • bbl == be back later 过会回来
 • brb == be right back,马上回来
 • cu == see you,再见;CUL == see you later
 • ccgg == 丑男
 • cool == 酷。例如,《枫浩》很cool ____
 • dl == download,下载
 • dd == 弟弟 _______
 • damn == 靠,他xx的
 • e == 恶心的
 • f2d == faint to death(昏死)的缩写
 • gg == 哥哥 ______
 • g2d == go to die(去死)的缩写
 • gf==girlfriend==女友 __________
 • gay==男同***恋,bl
 • hj==汉奸
 • jjww==唧唧歪歪,指人说话的样子js == 奸商
 • jj == 姐姐。例如,《悠然》是《乐菡》的JJ
 • kick == 扁,例如,我们一起K《小石岛》
 • kao,靠,拷 == 粗口,慎用
 • kl == 恐龙 == 恐龙妹 == 长得难看的mm ,基本上没有回头率的女生
 • kfc == kxxx & fxxx & cxx,要是和某人有仇,就kfc他吧
 • lp == 老婆 _____
 • les == lesbian,女同***恋
 • lm == 流氓
 • lg == 老公 ____
 • lol == laugh out loud,大笑
 • md == 妈的,粗口,特别慎用!
 • msg == bbs上的在线信息功能
 • mj == 马甲 == 指同一个人用不同用户名发言,一般是为了起到混淆视听或给自己
  捧场的目的mpj == 马屁精
 • mm == 妹妹,美眉
 • OIC == oh,I see == 哦,我明白了
 • plmm == 漂亮妹妹 。例如,《__》是个plmm
 • ppmm == 漂亮妹妹 _____________
 • pfpf == 佩服佩服
 • pmp == 拍马屁
 • pk == player kill,砍人,攻击,也可解释为先批后k
 • pp == 片片,即照片。但如果是说“打pp”,那就是kick your ass的意思了
 • ppl == people,人们
 • plz,pls == please,请
 • ps == 两种意思,btw或者photoshop(一种电脑修图软件)
 • qw == 青蛙 == 长得同样对不起大家的gg回答人的补充 2009-08-08 12:58

—————————————

 • R == are == 是
 • ry == 人妖
 • rpwt == 人品问题的缩写,用来解析任何用常理回答不了的问题。
 • ssgg,sg == 摔锅 == 帅哥,例如,《阳阳风格》是摔锅
 • sl == 色狼
 • sm == sadism & masochism的缩写,***或指(被)虐待狂
 • sb == 傻×,粗口慎用
 • sorry ass == 可怜的家伙,鄙视的意思
 • so so == 一般 ______
 • sigh == 叹息 ________zip it == 闭嘴 ______
 • slap == 打耳光
 • TEcm == 《贪儿》聪明
 • TLA == thanks in advance == 先谢谢你
 • ttyl == talk to you later,再见,下次回头再谈
 • tnnd == 他奶奶的,粗口,特别慎用!
 • tmd == , *** ,粗口,特别慎用!
 • U == you == 你
 • UR == your == 你的
 • WB == welcome back == 欢迎你回来
 • wk == 我靠
 • x,xxx == 儿童不宜,但在joke比较受欢迎的
 • xdjm == 兄弟姐妹 _____________
 • Y == why == 为什么
 • zt == 猪头 ______
 • toooooooooooooold == 你的转贴被人侮辱了:(
 • 出列 == 开视频,例如,请《坏儿》出列

—————————————

 • AKS   ==    会气死!(台语)
 • ATOS   ==    会吐死
 • BMW   ==    长舌妇/大嘴吧(Big Mouth Wowan)
 • BPP   ==    白泡泡(台语:皮肤很白)
 • CD   ==    死猪
 • CDD   ==    水当当
 • CBA   ==    酷必啦!
 • CKK   ==    死跷翘
 • FDD   ==    肥嘟嘟
 • GND   ==    很英俊(台语发音)
 • KTV   ==    K你一顿、T你一脚、再比一个V字形的胜利手势
 • KTE   ==    口蹄疫
 • LKK   ==    老扣扣
 • LOA   ==    老芋仔
 • MGG   ==    丑毙了!(台语发音:丑吱吱)
 • OBS   ==    欧巴桑
 • OGS   ==    欧吉桑
 • OKE   ==    我可以
 • OIC   ==    喔,我了解了。(Oh,Isee)
 • PDG   ==    皮在养(台语发音)
 • PMP   ==    拍马屁
 • RUOK   ==    Are you Ok?
 • SDD   ==    水当当
 • SPP   ==    耸毙了!
 • SBB   ==    三八八
 • SYY   ==    爽歪歪
 • TMD   ==    他妈的
 • TPL   ==    土芭乐
 • UKLM   ==    幼齿辣妹
 • GGYY   ==    鸡鸡歪歪罗

—————————————

 • 2U   ==    To you
 • 4U   ==    For you
 • AV8D   ==    Everybody
 • SPK2U   ==    Speak to you
 • 3Q   ==    Thank you<可以回No Q表示”不客气”>
 • 9Home   ==    Go home

—————————————

 • 酱   ==    这样
 • 酿   ==    那样
 • 美眉   ==    漂亮小妞
 • 加蛋   ==    在这里等(台语发音)

—————————————

 • 贤慧   ==    闲闲在家什么都不会
 • 可爱   ==    可怜没人爱
 • 奸情   ==    坚定不移的友情
 • 随和   ==    随便说说就一言不合
 • 不错   ==    长的那么丑不是她的错
 • 天使   ==    天哪!让我去死一死吧!
 • 天才   ==    天上掉下来的蠢才
 • 动人   ==    动不动就要男人
 • 美女   ==    喔!发霉的女生
 • 蛋白质   ==    笨蛋、白痴加神经质

——————————————-

 • 粉丝   ==    歌迷(Fens)…
 • 好野人   ==    有钱人
 • MorningCall   ==    模拟考
 • 烧饼   ==    很骚的女生
 • 油条   ==    很花的男生
 • 小雨衣   ==    保险套
 • 苹果面包   ==    卫生棉
 • 火车   ==    比机车更机车
 • 了改   ==    了解
 • 米苔目   ==    超级不识相
 • 蕃茄炒蛋   ==    他妈的混蛋
 • 陈水   ==    欠扁
 • 种草莓   ==    留下吻痕
 • 请你穿HANGTAN   ==    踹你两脚
 • 小笼包   ==    装可爱
 • 哈姆雷特   ==    太高深了
 • 甘乃迪   ==    好像猪(台语发音)
 • 柯林顿   ==    K一顿
 • 三个灯加一个灯   ==    登登登…登。(好戏要登场了)

—————————————

 • 红豆泥   ==    真的吗?
 • 扛八袋   ==    加油罗!
 • 大丈夫   ==    没关系!
 • 卡哇依/卡哇伊   ==    很可爱!(卡哇伊是日语发音的中文注称。)
 • 欧伊希   ==    很好吃!

—————————————

 • (*_*)!   ==    紧张
 • ^_^   ==    微笑
 • -_-   ==    没什么反应
 • >_<   ==    想哭
 • *_^   ==    眨眨眼
 • @_@   ==    头昏眼花

 

Online Marketing
ออนไลน์คือทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก สมัครวันนี้เรียนฟรี รับจำนวนจำกัด คลิ๊กเลย!