สกลุเงินดิจิทัล บิทคอยน์ ภาษาจีน (数字货币)

สกุลเงินดิจิทัจ ภาษาจีน

สกลุเงินดิจิทัล

 • 数字货币 [shùzì huòbì] สกลุเงินดิจิทัล
 • 交易所 [jiāo yì suǒ] แลกเปลี่ยน / แลกเปลี่ยนหุ้น (exchange / stock exchange)
 • 交易所买卖基金 [jiāo yì suǒ mǎi mài jī jīn] ซื้อขายแลกเปลี่ยนกองทุน (exchange traded funds)
 • 数字通证 [shùzì tōngzhèng] โทเค็นดิจิทัล (digital token)
 • 区块链 [qū kuài liàn] บล็อกเชน (blockchain)
 • 加密 [jiā mì] การเข้ารหัส (encryption)
 • 区块链技术 [qū kuài liàn jì shù] เทคโนโลยีบล็อคเชน (blockchain technology)
 • 电子现金系统 [diàn zǐ xiàn jīn xì tǒng] (ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์) electronic payment system
 • 打包奖励 [dǎ bāo jiǎng lì] block reward
 • 加密货币 [jiāmì huòbì] คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)
 • 比特币 [bǐ tè bì] บิทคอยน์ (bitcoin)
 • 以太币 [yǐ tài bì] อีเธอร์ (ether)
 • 莱特币 [lái tè bì]ไลท์คอยน์ (litecoin)
 • 以太坊 [yǐ tài fāng] อีเธอร์เรียม (Ethereum)
 • 钱包 [qián bāo] กระเป๋าสตางค์ (wallet)
 • 价格 [jiàgé] ราคา