สุขสันต์วันคริสต์มาส ภาษาจีน [圣诞节快乐!]

วันคริสต์มาส ภาษาจีน

ด้วยความรักอย่างหาที่เปรียบมิได้บนผืนแผ่นดินโลก มนุษย์ที่เต็มไปด้วยความบาป ความมืด  แต่กระนั้นพระเจ้าก็ยังทรงรักเรา ยอมแม้กระทั่งส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาบนโลกมนุษย์ เพื่อตายแทนคนบาปอย่างพวกเรา คนๆ นั้นมีพระนามว่า “เยซู” เพื่อให้เราทุกคนที่เชื่อและหลงหายไปในโลก ได้รับความรอด (ด้านจิตวิญญาณ)  และวันๆ นั้น ก็คือวันประสูติของพระเยซูคริสตเจ้า  ซึ่งก็คือวันคริสต์มาส นั่นเอง ที่ชาวโลกต่างชื่นชมยินดี เฉลิมฉลองถึงวันประสูติของพระองค์ …โอ้พระเยซู โอ้พระเยซู โอ้พระเยซู

约翰福音3:16
Yuēhàn fúyīn 3:16
พระคัมภีร์ ยอห์น บทที่3 ข้อที่16

神爱世人,甚至将他的独生子赐给我们,叫一切信他的,不至灭亡,反得永生。
Shén ài shìrén, shènzhì jiāng tā de dúshēngzǐ cì gěi wǒmen, jiào yīqiè xìn tā de, bù zhì mièwáng, fǎn dé yǒngshēng.
เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์.

John 3:16

For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

 

ศัพท์ภาษาจีน วันคริสต์มาส

 • 圣诞快乐 [shèng dàn kuài lè] สุขสันต์วันคริสต์มาส
 • 圣诞节 [shèng dàn jié] วันคริสต์มาส
 • 庆祝圣诞节 [qìng zhù sheng dàn jié] เฉลิมฉลองวันคริสต์มาส
 • 圣诞卡 [shèng dàn kǎ] การ์ดวันคริสต์มาส
 • 圣诞歌曲 [shèng dàn gē qǔ] เพลงคริสต์มาส
 • 铃儿响叮当 [líng er xiǎng dīngdāng] เพลงจิงเกอเบล
 • 耶稣基督 [yēsūjīdū] พระเยซูคริสต์
 • 天使 [tiān shǐ] ฑูตสวรรค์
 • 基督教徒 [jī dū jiào tú] คริสต์เตียน
 • 报佳音 [bào jiā yīn] ประกาศข่าวดีตามบ้านในวันคริสต์มาส
 • 圣诞夜 [shèngdànyè] คริสต์มาสอีฟ
 • 圣诞前夕 [shèng dàn qián xī ] คริสต์มาสอีฟ
 • 圣诞老人 [shèngdànlǎorén] ซานตาคลอส
 • 圣诞帽  [shèng dàn mào] หมวกคริสต์มาส
 • 圣诞树 [shèngdànshù] ต้นคริสต์มาส
 • 圣诞袜 [shèngdànwà] ถุงเท้าคริสต์มาส
 • 驯鹿 [xùnlù] กวางเรนเดียร์
 • 雪橇 [xuě qiāo] ลากเลื่อนหิมะ
 • 花环 [huāhuán] พวงดอกไม้
 • 雪人 [xuěrén] ตุ๊กตาหิมะ
 • 蜡烛 [làzhú] เทียน
 • 烟囱 [yāncōng] ปล่องไฟ
 • 壁炉 [bìlú] เตาผิง
 • 礼物 [lǐwù] ของขวัญ
 • 圣诞派对 [shèng dàn pài duì] ปาร์ตี้วันคริสต์มาส
 • 拐杖糖 [guǎi zhàng tang] ลูกกวาดไม้เท้า