ภาษาจีน บ้านเกิด (家乡)

ภาษาจีน บ้านเกิด
 • 家乡 [jiāxiāng] บ้านเกิด
 • 乡下 [xiāngxia] ชนบท
 • 老家 [lăojiā] บ้านเกิด
 • 乡村 [xiāng cūn] หมู่บ้านชนบท
 • 农村 [nóng cūn] ชนบท
 • 田园 [tián yuán] ชนบท
 • 村庄 [cūn​zhuāng] หมู่บ้าน
 • 菜园 [càiyuán] แปลงผัก
 • 农民 [nóng mín[ชาวนา
 • 田地 [tián dì] ที่นา
 • 稻田 / 水田  [dào tián / shuǐ tián] นาข้าว
 • 农田 [nóng tián] พื้นที่เพาะปลูก
 • 农用机械 [nóngyòng jīxiè] เครื่องจักรกลการเกษตร
 • 插秧机 [chāyāng jī]  เครื่องปลูกข้าว
 • 梯田 [tī tián] นาขั้นบันได
 • 田埂 [tián gěng] คันนา
 • 农业 [nóng yè] การเกษตร
 • 拖拉机 [tuō​lā​jī] รถไถ
 • 耕田 [gēng tián] ไถนา
 • 犁 [lí] คันไถ
 • 犁耙 [lí bà] คราด
 • 插秧 [chā yāng] ดำนา
 • 田螺 [tián luó] หอยโข่ง
 • 蚯蚓 [qiūyǐn] ไส้เดือน
 • 肥料 [féiliào] ปุ๋ย
 • 蚁丘 [yǐ qiū] จอมปลวก
 • 除草剂 [chúcǎo jì] ยาฆ่าหญ้า
 • 水渠 [shuǐ qú] คลองส่งน้ำ
 • 水坝 [shuǐbà] เขื่อน
 • 灌溉渠 [guàn​gài​qú] คลองชลประทาน
 • 谷仓 [gǔ cāng] ยุ้งข้าว
 • 农仓 [nóng cāng] ยุ้งฉาง
 • 井 [jǐng] บ่อน้ำ
 • 池塘 [chí​táng] สระน้ำ
 • 水池 [shuǐchí] แอ่งน้ำ
 • 潭 [tán] สระน้ำลึก
 • 挖土机 [wā​tǔ​jī] รถขุดดิน
 • 桥 [qiáo] สะพาน
 • 鸡舍 [jīshè] เล้าไก่
 • 鸭舍 [yāshè] เล้าเป็ด
 • 牛车 [niúchē] เกวียน
 • 牛棚 [niú péng] คอกวัว
 • 水牛棚 [shuǐniú péng] คอกควาย
 • 瓜棚架 [guā péngjià] นั่งร้านแตง
 • 稻草 [dào cǎo] ฟางข้าว
 • 稻草人 [dào cǎo rén] หุ่นไล่กา
 • 小屋 / 茅屋 [xiǎo wū/máo wū]  กระท่อม
 • 风车 [fēng chē] กังหัน
 • 河 [hé] แม่น้ำ
 • 湖 [hú] ทะเลสาบ
 • 小河 [xiǎohé] คลอง
 • 山坡 [shān pō] เนินเขา
 • 山崖 [shān yá] หน้าผา
 • 风景 [fēngjǐng] ทิวทัศน์
 • 森林 [sēnlín] ป่าไม้

อ่านต่อ การเกษตร [农业]