ศัพท์ภาษาจีน : ผลไม้ (水果)

ผลไม้ 水果

ผลไม้ (水果) ต่างๆในภาษาจีน

สารบัญ :
ศัพท์ผลไม้ภาษาจีน
บทสนทานภาษาจีน

ศัพท์ผลไม้

 • 水果市场 [shuǐguǒ shìchǎng]  ตลาดผลไม้
 • 水果 [shuǐguǒ] ผลไม้
 • 瓜 [guā] แตง
 • 西瓜 [xīguā] แตงโม
 • 蛋焦 [dàn jiāo] กล้วยไข่
 • 粉焦 [fěn jiāo] กล้วยน้ำว้า
 • 香蕉 [xiāng jiāo] กล้วยหอม
 • 奇异果 [qíyìguǒ] กีวี
 • 猕猴桃 [míhóutáo]  กีวี่
 • 火龙果 [huǒ lóng guǒ] แก้วมังกร
 • 波罗蜜 [bō luó mì] ขนุน
 • 红毛丹 [hóng máo dān] เงาะ
 • 樱桃 [yīng táo] เชอร์รี่
 • 甜瓜 [tián guā] แตงไทย
 • 西瓜 [xī guā] แตงโม
 • 石榴 [shí liú] ทับทิม
 • 榴莲 [liú lián] ทุเรียน
 • 番荔枝 [fān lì zhī] น้อยหน่า
 • 番石榴 [fān shí liú] ฝรั่ง
 • 红枣 [hóng zǎo] พุทราแดง
 • 酸豆,罗望子 [suān dòu, luó wàng zi] มะขาม
 • 柠檬 [níng méng] มะนาว
 • 椰子 [yé zi] มะพร้าว
 • 青椰 [qīng yé] มะพร้าวอ่อน
 • 杨桃 [yáng táo] มะเฟือง
 • 芒果 [máng guǒ] มะม่วง
 • 木瓜 [mù guā] มะละกอ

 • 山竹 [[shān zhú] มังคุด
 • 人心果 [rén xīn guǒ] ละมุด
 • 龙眼 [lóng yǎn] ลำไย
 • 荔枝 [lì zhī] ลิ้นจี่
 • 桃子 [táo zi] ลูกท้อ
 • 柿子 [shì zi] ลูกพลับ
 • 草莓 [cǎo méi] สตรอเบอรี่
 • 橘子 [jú zi] ส้ม
 • 橙子 [chéngzi] ส้มเช้ง
 • 柚子 [yòu zi] ส้มโอ
 • 菠萝,凤梨[bō luó, fèng lí] สัปปะรด
 • 梨 [lí] สาลี่
 • 葡萄 [pú táo] องุ่น
 • 苹果 [píng guǒ] แอปเปิ้ล
 • 水果 [shuǐguǒ]  ผลไม้
 • 梨 [lí] สาลี่
 • 樱桃 [yīngtáo] เชอร์รี่

บทสนทนาเบื้องต้น

这木瓜甜吗 ? มะละกอนี้หวานไหมครับ
多少钱一斤? ครึ่งกิโลเท่าไหร่ครับ
你要多少? คุณจะเอาเท่าไหร่
我没有零钱。 ฉันไม่มีแบงก์ย่อย
给你一张 500的 。 จ่ายแบงก์ห้าร้อยให้คุณ
我找不开 。 ฉันไม่มีเงินทอน
我去换点儿零钱吧 。 ฉันไปแลกแบงก์ย่อยก่อน
——————-
A: 请问,苹果怎么卖?(qǐng wèn, píng guǒ zěn me mài?)
Customer: may I ask, how much are the apples?

B: 3美元1磅。(Sān měi yuán yí bàng)
Vendor: Three dollars per pound.

A: 这些多少钱?(Zhè xiē duō shǎo qián?)
Customer: How much is it for these?

B: 一共12美元。还要别的吗?(Yí gòng shí èr měi yuán. Hái yào bié de ma?)
Vendor: Twelve dollars in total. Anything else (you want) ?

A: 不要了。给你钱。(Bú yào le. Gěi nǐ qián)
Customer: Nothing else. Here’s the money.

B: 这是15块。找你3块。(Zhè shì shí wǔ kuài. Zhǎo nǐ sān kuài.)
Vendor: This is fifteen dollars. Your change is three dollars.

A: 谢谢。(Xiè xie)
Customer: Thanks.

อ่านต่อศัพท์ภาษาจีน : ต้นไม้ [树]