ศัพท์ภาษาจีน : ดินฟ้าอากาศ [气候]

สภาพดินฟ้าอากาศ ภาษาจีน

สภาพดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราทุกคนครับ ดังนั้นการเรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

 • 气候 [qìhòu] ดินฟ้าอากาศ ความหมายกว้างๆ
 • 天气 [tiānqì] อากาศ สภาพอากาศ ร้อน หนาว เย็น --> 今天天气很热 วันนี้อากาศร้อนมาก, 这几天,天气变化很大 หลายวันนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงมาก
 • 热带 [rèdài]  เขตร้อน – 泰国是热带气候国家 ประเทศไทยเป็นประเทศภูมิอากาศเขตร้อน
 • 寒带 [hándài] เขตหนาว
 • 气压 [qìyā] ความกดอากาศ
 • 低气压 [dīqìyā] ความกดอากาศต่ำ
 • 高气压  [gāoqìyā] ความกดอากาศสูง
 • 天气报告 [tiānqì bàogào] รายงานอากาศ
 • 天气预报 [tiānqì yùbào] พยากรณ์อากาศ
  • 今天天气怎么样?วันนี้อากาศเป็นยังไง
  • 昨天天气预报说,今天是晴天, 明天有雨。 เมื่อวานพยากรณ์อากาศกล่าวว่า วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส พรุ่งนี้มีฝน
 • 天气预测 [tiānqì yùcè] พยากรณ์อากาศ (预测 พยากรณ์)
 • 气象台 [qìxiàngtái] สถานีอุตุนิยมวิทยา
 • 地动仪 [dìdòngyí ] เครื่องมือวัดแผ่นดินไหวและดินฟ้าอากาศ
 • 暴风信号 [bàofēngxìnhào] สัญญาณเตือนวาตภัย (ลมพายุ)
 • 暴风警告 [bào fēng jǐng gào] คำเตือนก่อนมีพายุ
 • 晴天 [qíng tiān] ท้องฟ้าโปร่ง -今天是晴天。
 • 阴天 [yīn tiān] ท้องฟ้ามืดครึ้ม
 • 晴而热  [qíng ér rè] ท้องฟ้าโปร่งและร้อน
 • 忽冷忽热 [hūlěnghūrè] เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน
 • 晴天转阴 [qíng tiān zhuǎn yīn] ท้องฟ้าโปร่งเปลี่ยนเป็นมืดครึ้ม
 • 天阴而间有阵雨 [tiān yīn ér jiān yǒu zhèn yǔ] มีเมฆมากและฝนตกกระจาย
 • 天阴而间有局部阵雨 [tiān yīn ér jiān yǒu jú bù zhèn yǔ] มีเมฆมากและฝนตกกระจายบางพื้นที่ (局部 บางพื้นที่)
 • 始为天阴,继而转晴 [shǐwéitiānyīn, jì ér zhuǎn qíng] ท้องฟ้ามีเมฆมากในช่วงแรก ต่อจากนั้นท้องฟ้าเริ่มโปร่ง
 • 晴,但有局部阵雨 [qíng, dànyǒujúbù zhènyǔ] ท้องฟ้าโปร่ง แต่มีฝนตกในบางพื้นที่
 • 季节 [jì jié] ฤดูกาล (季 ฤดู)
  • ประเทศจีน มี 4 ฤดู คือ 春,夏,秋,冬 (ต้องเขียนเรียงตามลำดับดังกล่าว)
 • 地震 [dì zhèn] แผ่นดินไหว
 • 里克特震级 [lǐ kè tè zhèn jí] ริกเตอร์, Richter scale
  • 里氏 8.9 级地震 (จีนแผ่นดินใหญ่ใช้)
  • 芮氏 8.9 级地震 (ไต้หวัน), 芮 [rui] นามสกลุชาวจีน

 • 春天/春季 [chūntiān/chūnjì] ฤดูใบไม้ผลิ
 • 夏天/夏季 [xiàtiān/xiàjì] ฤดูร้อน
 • 秋天/秋季 [qiūtiān/qiūjì]  ฤดูใบไม้ร่วง
 • 冬天/冬季 [dōngtiān/dōngjì] ฤดูหนาว
 • 雨季 [yǔjì] ฤดูฝน
 • 下雨 [xiàyǔ] ฝนตก
 •  降雨量 [jiàngyǔliàng] ปริมาณน้ำฝน
 • 雨天 [yǔtiān] วันที่มีฝนตก
 • 倾盆大雨 [qīngpén dàyǔ] ฝนตกหนัก
 • 细雨 [xìyǔ] ฝนตกปรอยๆ
 • 虹 [hóng] รุ้ง
 • 雷 [léi] ฟ้าร้อง
 • 下雪 [xiàxuě] หิมะตก
 • 露 [lù] น้ำค้าง
 • 雹  [báo] ลูกเห็บ
 • 闪电 [shǎndiàn] ฟ้าแลบ
 • 云 [yún] เมฆ
 • 多云 [duōyún] มีเมฆมาก
 • 不论晴雨 [bùlùn qíngyǔ] ฝนตกหรือแดดออก
 • 如果天气好的话 [rúguǒ tiānqìhǎodehuà] ถ้าหากว่าสภาพอากาศดี
 • 稍微热 [shāowēi rè] ร้อนขึ้นเล็กน้อย
 • 有风的 [yǒufēngdē] มีลมแรง
 • 风力 [fēnglì] แรงลม
 • 暴风 [bàofēng] พายุฝน
 • 龙卷风 [lóngjuǎnfēng] พายุทอร์นาโด
 • 飓风 [jùfēng] พายุเฮอริเคน
 • 有雷电的暴风 [yǒuléidiàn dē bàofēng] พายุฝนฟ้าคะนอง
 • 台风 [táifēng] พายุไต้ฝุ่น, ไต้ฝุ่น
 • 旋风 [xuànfēng] พายุไซโคลน,พายุหมุน
 • 热带低气压 [rèdàidī qìyā] ดีเปรสชั่นเขตร้อน
 • 海啸 [hǎixiào] สึนามิ (津波 สึนามิ-ญี่ปุ่น)
 • 季候风,雨季 [jì hòu fēng. yǔ jì] มรสุม
 • 阵风的 [zhèng fēng dē] มีลมแรง
 • 强风 [qiáng fēng] ลมแรง
 • 刮风 [guā fēng] ลมพัด
 • 严寒的 [yán hán dē] หนาวจัด
 • 气温 [qì wē] อุณหภูมิ ใช้กับอากาศ (温 อุ่น)
  • 今天气温很好。 วันนี้อุณหภูมิของอากาศดีมาก
  • 天气预报说,今天最高气温 35° C [พยากรณ์อากาศบอกว่า วันนี้อุณหภูมิอากาศสูงสุดที่ 35 องศาเซ็นติเกรด
 • 温度 [wēn dù] อุณหภูมิร้อนเย็น (องศา) ใช้ได้ทั่วๆ ไป
  • 今天温度很高。 วันนี้อุณหภูมิสูงมาก
  • 最低温度。อุณหภูมิต่ำสุด, 最高温度。อุณหภูมิสูงสุง
 • 干 [gān] แห้ง
 • 凉 [liáng] เย็น
 • 凉爽 [liáng shuǎng] เย็นสบาย
 • 冷 [lěng] หนาว
  • 今天天气好冷呀!วันนี้อากาศหนาวจังเลย !
 • 寒冷 [hánlěng] เย็น
 • 热 [rè] ร้อน
 • 酷热 [kùrè] อากาศร้อนอบอ้าว
 • 温暖 [wēn nuǎn] อบอุ่น
 • 暖和 [nuǎn huo] อบอุ่น
 • 闷热 [mēn rè] ร้อนอบอ้าว
 • 霜 [shuāng] น้ำค้างแข็ง
 • 潮湿 [cháo shī] เปียกชื้น
 • 湿热 [shī rè] ร้อนชื้น
 • 顺风 [shùn fēng] กระแสลมราบรื่น
 • 摄氏 [shè shì] องศาเซ็นติเกรด,องศาเซลเซียส
  • 摄氏二十九度 29 องศาเซนติเกรด
 • 华氏 [huá shì] องศาฟาเรนไฮต์
  • 华氏八十二度 82 องศาฟาห์เรนไฮท์

————————————–

บทสนทนา : เรื่อง วันนี้ อากาศหนาวจังเลย – 今天天气好冷呀

(一)南希和玛丽上完课,从教室里出来
(ตอนที่ 1) หนานซี (แนนซี่) และ หม่าลี่ (แมรี่) ออกมาจากห้องเรียน หลังเลิกเรียนแล้ว
玛丽:今天天气好冷呀!
วันนี้ อากาศหนาวจังเลย !

南希:是呀!今天比昨天还冷。
ใช่ล่ะ ! วันนี้หนาวกว่าเมื่อวาน

玛丽:这儿的天气你习惯了吗?
เธอคุ้นเคยกับอากาศแบบนี้หรือยัง ?

南希:还不太习惯呢!这儿的冬天比我们那儿冷多了!
ยังไม่ค่อยคุ้นเลย ! หน้าหนาวของที่นี่ หนาวกว่าของเราที่โน่นเยอะเลย !

玛丽:你们那儿冬天不太冷吗?
หน้าหนาวของเธอไม่ค่อยหนาว งั้นหรือ ?

南希:也很冷,但是没有北京冷。
ก็หนาวมากอยู่ แต่ไม่หนาวเท่าปักกิ่ง

玛丽:你们那儿冬天常常下雪吗?
หน้าหนาวของเธอมีหิมะตกเป็นประจำมั๊ย ?

南希:很少下雪,但是有时候下雨。
มีหิมะตกน้อยมากๆ แต่มีฝนตกเป็นบางครั้ง

玛丽:听天气预报说,明天有大风,比今天还冷!
ฟังจากข่าวพยากรณ์อากาศบอกว่า พรุ่งนี้ลมแรง จะยิ่งหนาวกว่าวันนี้ !

南希:是吗?
จริงเหรอ ?

玛丽:所以你要多穿点儿衣服,别感冒了。
ดังนั้น เธอต้องใส่เสื้อผ้าหลายๆ ชั้น อย่าให้เป็นหวัดล่ะ

南希:好的,谢谢!
ได้เลย ขอบใจมาก

(二)南希和玛丽在讨论天气。
(ตอนที่ 2) หนานซี (แนนซี่) และ หม่าลี่ (แมรี่) กำลังถกกันเรื่องสภาพอากาศ

南希:玛丽,你最喜欢什么季节?
หม่าลี่ เธอชอบฤดูไหนมากที่สุด ?

玛丽:我呀,最喜欢夏天。
ฉันเหรอ, ชอบฤดูร้อนมากที่สุด

南希:为什么?
เพราะอะไร ?

玛丽:因为夏天放很长时间的假,所以我可以去很多地方旅游。你呢?
เพราะว่า ฤดูร้อน ปิดเทอมนานที่สุด ดังนั้น ฉันก็สามารถไปเที่ยวได้หลายที่ เธอล่ะ ?

南希:我不太喜欢夏天,夏天太热了,我喜欢秋天。
ฉันไม่ค่อยชอบฤดูร้อน ฤดูร้อนอากาศร้อนเกินไป ฉันชอบฤดูใบไม้ร่วง

玛丽:为什么呢?
เพราะอะไรล่ะ ?

南希:因为秋天的天气很凉快,而且有各种各样好吃的水果。
เพราะว่า ฤดูใบไม้ร่วง อากาศเย็นสบาย อีกทั้งมีผลไม้อร่อยๆ นานาชนิด

玛丽:那你喜欢吃什么水果?
งั้น เธอชอบกินผลไม้อะไรล่ะ ?

南希:我喜欢吃苹果、香蕉什么的。
ฉันชอบกินแอปเปิ้ล กล้วยหอม อะไรแบบนี้

玛丽:你不喜欢春天吗?
เธอไม่ชอบฤดูใบไม้ผลิหรืองัย ?

南希:不太喜欢,这儿的春天常常刮大风。
ไม่ค่อยชอบ ฤดูใบไม้ผลิที่นี่มีพายุลมแรงบ่อยๆ