ศัพท์ภาษาจีน เครื่องประดับ 装饰品

เครื่องประดับ ภาษาจีน
 • 装饰品 [zhuāng shì pǐn] เครื่องประดับ
 • 饰品 [shì pǐn] เครื่องประดับ
 • 风格 [fēng​gé] สไตล์
 • 材质 [cáizhì]  วัสดุ
 • 玉石 [yù shí] อัญมณี
 • 金饰 [jin shi] ทองประดับ (饰 shi ประดับ) -我想看看金饰一下儿。
 • 项链 [xiàng liàn] สร้อยคอ
 • 金项链 [xiàng liàn] สร้อยคอทองคำ
 • 耳环 [ěr huán] ต่างหู
 • 耳钉 [ěr​dīng] ตุ้มหู
 • 耳夹 [ĕr jiā] ตุ้มหูแบบหนีบ
 • 耳线 [ĕr xiàn] ต้มหูระย้า
 • 发夹 [fà jiā] กิ๊ปติดผม
 • 头巾 [tóu jīn] ผ้าโพกหัว
 • 坠子 [zhui zi] จี้, ลูกตุ้ม  (坠 ถ่วงลง, หน่วงลง)
 • 金坠子 [jīn zhuì zǐ] จี้ทองคำ
 • 钻坠子 [zuàn zhuì zǐ] จี้เพชร
 • 眼镜 [yǎnjìng] แว่นตา
 • 手表 [shǒu biǎo] นาฬิกาข้อมือ
 • 手提包 [shǒutíbāo] กระเป๋าถือ
 • 手镯 [shǒu zhuó] กำไลมือ
 • 手链 [shǒu liàn] สร้อยข้อมือ
 • 戒指 [jiè zhi] แหวน
 • 别针 [bié zhēn] เข็มกลัด
 • 领带夹 [lǐng dài jiā] เข็มกลัดเน็คไท
 • 宝石 [bǎo shí] อัญมณี
 • 金本位 [jīn běn wèi] มาตรฐานทองคำ
 • 金/黄金 [jīn] ทอง
 • 金条 [jin tiao] ทองแท่ง (条 เส้น)
 • 银 [yín] เงิน
 • 玉/玉石 [yù] หยก
 • 珍珠 [zhēn zhū] ไข่มุก
 • 砖石 [zhuān shí] เพชร
 • 金行//金 店 [jīn háng/jīn diàn] ร้านทอง ( 行 ห้างร้าน)
 • 大金行 [dà jīn háng] ห้างทองใหญ่
 • 18 克拉金 [18 kè lā jīn]  ทอง 18 กะรัต
 • 金匠 [jīn jiàng] ช่างทอง
 • 电铸 [diàn zhù] หลอมด้วยไฟฟ้า
 • 押当 [yā dàng] จำนำ (โรงจำนำ) (มักเขียนสั้นๆ ว่า 当 dāng)