นวัตกรรมเม็ดฟู่ ศาสตร์ชะลอวัย

ความหมายของ 活 huó ในภาษาจีน

how to use 活

มาดูความหมายที่น่าสนใจของ 活 huó กัน

1.活该 huógāi สมน้ำหน้า

 • 她瞪着我,好像在说“你活该。
  Tā dèng zhe wǒ hǎoxiàng zài shuō nǐ huógāi.
 • A: 我喝酒多了, 有点儿头疼。
  Wǒ hējiǔ duō le ,yǒudiǎnr tóu téng.
  B: .活该! 谁让你不听我的话, 喝了那么多酒。
  Huógāi ! Shéi ràng nǐ bù tīng wǒde huà , hē le nàme duō jiǔ.

2. 活泼 huópo ร่าเริง มีชีวิตชีวา

 • 我喜欢她的活泼性格。
  Wǒ xǐhuān tāde huópo xìnggé.
 • 她是个活泼的孩子,大家都喜欢她。
  Tā shì gè huópo de háizi dàjiā dōu xǐhuān tā.

3. 活见鬼 huójiànguǐ แปลกชมัด ไม่น่าเชื่อ

 • 活见鬼!真倒霉!哎唷
  Huó jiàn guǐ ! zhēn dǎoméi ! āi yō
 • 这台洗衣机一点用也没有,真是活见鬼。
  Zhè tái xǐyījī yīdiǎn yòng yě méiyǒu, zhēnshì huó jiàn guǐ.

4. 活力 huólì กำลังวังชา

 • 呼吸使身体有活力。
  Hūxī shǐ shēntǐ yǒu huólì.
 • 他是个充满活力的小伙子。
  Tā shì gè chōngmǎn huólì de xiǎohuǒzi.

เครดิต : ครูเฉลิมพร

Online Marketing
ออนไลน์คือทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก สมัครวันนี้เรียนฟรี รับจำนวนจำกัด คลิ๊กเลย!