ความแตกต่างระหว่างส่ง 送 ,寄,交,递 และรับ 接, 收, 取, 领 ในภาษาจีน

อ.อี้ hsk & patจีน

จีบน้องเเพท ซอย7.4 ตอน ไปรับไปส่ง (คำศัพท์ระดับ PAT7.4 และ HSKระดับ3ขึ้นไป)

วันนี้พี่อี้มาไขข้อสงสัย เกี่ยวกับคำศัพท์ 送(sòng) 寄(jì) 交(jiāo) 递(dì) ซึ่งล้วนมีความหมายว่า “ส่ง” และ 接(jiē) 收(shōu) 取(qǔ) 领(lǐng) ซึ่งก็ล้วนเเปลว่า “รับ” การรับการส่งก็เลยกลายเป็นปัญหาชีวิตของคนจีบน้องเเพททุกปีการศึกษาไป เรามาดูกันว่า จริงๆเเล้ว คำที่คล้ายกันเหล่านี้ต่างกันอย่างไร

  • 送 หมายถึงการ ส่งด้วยตัวเอง เช่น เเม่ส่งลูกไปโรงเรียน เช่น 送孩子上学(sòngháizishàngxué) / การส่งมอบจากมือถึงมือ เช่น ส่งของขวัญ送礼物 (sònglǐwù)
  • 寄 หมายถึง การส่งผ่านตัวกลาง/ฝากส่ง เช่น ส่งจดหมาย 寄信(jìxìn) หรือการส่งเงินให้ลูก/ญาติ/คนที่อยู่ทางไกลเราก็ใช้คำว่า 寄钱 (jìqián)
  • 交 หมายถึง ส่งมอบ ใช้ในกรณีส่งตามหน้าที่ เช่น ส่งการบ้าน 交功课 (jiāogōngkè) ส่งงาน 交工 (jiāogōng) นำส่งภาษี 交税 (jiāoshuì)
  • 递 หมายถึง ยื่น (ส่งของโดยยื่นเเขนออกไปข้างหน้า)

ทีนี้มาดูคำว่า “รับ”บ้าง:

  • 接 หมายถึงรับด้วยมือ รับของขวัญ 接礼物(jiēlǐwù) รับลูกกลับบ้าน接孩子回家 เป็นต้น
  • 收 เก็บ/เรียกเก็บ หมายถึงการเก็บตามหน้าที่ เช่น เก็บเงิน/รับชำระเงิน 收钱(shōuqián) เก็บการบ้าน收功课(shōugōngkè)
  • 取 หมายถึง การรับคืน ใช้เมื่อ เรารับของๆเราคืนมา เช่น รับเสื้อผ้าที่ร้านซักรีด 取衣服(qǔyīfu) รับเงิน/ถอนเงินจากธนาคาร 取钱(qǔqián)
  • 领 หมายถึงการรับรางวัลหรือเงินเดือน เช่น 领工资 (lǐnggōngzī) รับเงินเดือน, 领(lǐng)奖(jiǎng) รับรางวัล

ฉะนั้น จะรับจะส่ง ก็ต้องเดาใจน้องPAT7.4ว่า เธอต้องการให้เรา “รับ-ส่ง” เเบบไหน……เอย
ไปล่ะ

ติดตามได้ใน…อ.อี้hsk&patจีน