สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 292011
 

现代汉语词典2010介绍 《现代汉语词典2010》是一个专业词语资料电子词典,当前收集词语371824条。它包含的资料是国内同行业之首,每条词语都拼音、解释、繁体等项资 料。 《现代汉语词典2010》是一个免费、功能齐全的软件。 《现代汉语词典2010》适应的对象:古汉语研究者、外籍留学生、新闻工作者、大学、中学、小学学校的学生和老师以及其他文字工作者。

现代汉语词典 2010 1.0_下载地址:download :下载
—————————–

 • 简介【jiǎnjiè】 คำแนะนำเบื้องต้น
 • 现代【xiàndài】 สมัยใหม่
 • 汉语【hànyǔ】 ภาษาจีน
 • 词典【cídiǎn】 พจนานุกรม
 • 介绍【jièshào】 แนะนำ
 • 专业【zhuānyè】 สาขาที่เรียน
 • 词语【cíyǔ】 คำ
 • 资料【zīliào】 ข้อมูล
 • 电子【diànzǐ】 อีเล็คตรอน
 • 当前【dāngqián】 ปัจจุบัน
 • 收集【shōují】 รวบรวม
 • 包含【bāohán】 รวม
 • 国内【guónèi】 ในประเทศ
 • 同行【tóngxíng】 เดินทางร่วมกัน
 • 拼音【pīnyīn】 ระบบการออกเสียงแบบ พินอิน
 • 解释【jiěshì】 อธิบาย
 • 免费【miǎnfèi】 ฟรี
 • 功能【gōngnéng】 ฟังก์ชั่น, สมรรถนะ
 • 齐全【qíquán】 สมบูรณ์, ครบครัน
 • 软件【ruǎnjiàn】 ซอร์ฟแวร์
 • 适应【shìyìng】 เหมาะเจาะ
 • 对象【duìxiàng】 เป้าหมาย,คู่รัก
 • 研究【yánjiū】 ศักษา, วิจัย
 • 外籍【wàijí】 สัญชาติต่างประเทศ
 • 留学生【liúxuéshēng】 นักเรียนนอก
 • 新闻【xīnwén】 ข่าว
 • 工作者【gōngzuòzhě】 คนทำงาน
 • 大学【dàxué】 มหาวิทยาลัย
 • 中学【zhōngxué】 ชั้นมัธยมศึกษา
 • 小学【xiǎoxué】 ชั่นประถมศึกษา
 • 学校【xuéxiào】 โรงเรียน
 • 学生【xuésheng】 นักเรียน
 • 老师【lǎoshī】 ครู
 • 以及【yǐjí】 ตลอดจน
 • 其他【qítā】 อื่นๆ
 • 文字【wénzì】 ตัวอักษร
 • 下载【xiàzài】 ดาว์นโหลด
 • 地址【dìzhǐ】 ที่อยู่

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!