ศัพท์ภาษาจีน : น้ำ [水]

น้ำ ภาษาจีน

มาเรียนรู้ภาษาจีนกับเรื่องน้องน้ำกันดีกว่า…คิดอะไรออกช่วยบอกด้วยนะครับ (ศัพท์บางคำล่อแหลม ขอนุญาติไม่ลงนะครับ)

 • 水 [shuǐ] น้ำ
 • 吸管 [xīguǎn] หลอดดูดน้ำ
 • 生水 [shēngshuǐ] น้ำดิบ
 • 饮用水, 饮水 [yǐnyòngshuǐ, yǐnshuǐ] น้ำดื่ม
 • 瓶装水 [píngzhuāng shuǐ] น้ำดื่มบรรจุขวด
 • 水面 [shuǐmiàn] ผิวน้ำ
 • 白水 [báishuǐ] น้ำเปล่า
 • 开水, 沸水 [kāishuǐ, fèishuǐ] น้ำต้ม
 • 滚水 [gǔnshuǐ] น้ำเดือด
 • 矿泉水 [kuàngquán shuǐ] น้ำแร่
 • 打水 [dǎshuǐ] ตักน้ำ (ตักน้ำจากลำธาร, ตักน้ำจากบ่อ)
 • 舀水 [yǎoshuǐ] ตักน้ำ (ใช้ขันตักน้ำ)
 • 水瓢,水勺 [shuǐpiáo, shuǐsháo] ขันตักน้ำ
 • 用勺子舀水洗澡 [yòngsháozi yǎoshuǐ xǐzǎo] ใช้ขันตักน้ำอาบ
 • 舀水沖马桶 [yǎoshuǐ chōngmǎtǒng]  ตักน้ำล้างชักโครก
 • 水杯 [shuǐbēi] แก้วน้ำ
 • 倒水 [dàoshuǐ] เทน้ำ
 • 洗澡 [xǐzǎo] อาบน้ำ
 • 澡盆 [zǎopén] อ่างอาบน้ำ
 • 浴室 [yùshì] ห้องอาบน้ำ
 • 洗手间 [xǐshǒujiān] ห้องน้ำ
 • 公厕 [gōngcè] ห้องน้ำสาธารณะ
 • 汽车散热器 [qìchēsànrèqì] หม้อน้ำรถยนต์
 • 加水 [jiāshuǐ] เติมน้ำ
 • 滤油器 [lǜyóuqì] ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 机滤, 机油滤清器 [jīlǜ, jīyóulǜqīngqì] ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
 • 空气滤清器 , 空气滤芯 [kōngqì lǜqīngqì, kōngqì lǜxīn] ไส้กรองอากาศ
 • 上油 [shàngyóu] หยอดน้ำมัน
 • 漩涡 [xuánwō] น้ำวน
 • 水龙头 [shuǐlóngtóu] ก๊อกน้ำ
 • 关水龙头 [guān shuǐlóngtóu] ปิดก๊อกน้ำ
 • 开水龙头 [kāi shuǐlóngtóu] เปิดก๊อกน้ำ
 • 自动感应式水龙头 [zìdòng gǎnyìngshì shuǐlóngtóu] ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์อัตโนมัติ
 • 蒸馏水 [zhēngliúshuǐ] น้ำกลั่น
 • 蒸汽 [zhēngqì] ไอน้ำ

 • 自动售水机 [zìdòng shòushuǐjī] ตู้น้ำหยอดเหรียญ, ตู้น้ำอัตโนมัติ
 • 干净的水 [gānjìng de shuǐ] น้ำสะอาด
 • 净水 [jìngshuǐ] น้ำบริสุทธิ์
 • 清水 [qīngshuǐ] น้ำใส
 • 浑水 [húnshuǐ] น้ำขุ่น
 • 浓汤 [nóngtāng] ซุบน้ำข้น
 • 血浓于水 [xuènóngyúshuǐ] เลือดข้นกว่าน้ำ
 • 跳水 [tiàoshuǐ] กระโดดน้ำ
 • 喷泉 [pēnquán] น้ำพุ
 • 温泉 [wēnquán] น้ำพุร้อน
 • 地下水 [dìxiàshuǐ] น้ำบาดาล
 • 水井 [shuǐjǐng] บ่อน้ำ
 • 水费 [shuǐfèi] ค่าน้ำ
 • 热水 [rèshuǐ] น้ำร้อน
 • 冰水 [bīngshuǐ] น้ำเย็น(น้ำแข็ง)
 • 凉水, 冷水 [liángshuǐ, lěngshuǐ] น้ำเย็น
 • 冰块 [bīngkuài] น้ำแข็ง
 • 刨冰 [páobīng] น้ำแข็งไส
 • 滑冰场 [huábīngchǎng] ลานน้ำแข็ง
 • 冰山 [bīngshān] ภูเขาน้ำแข็ง
 • 热水瓶 [rèshuǐpíng] กระติกน้ำร้อน
 • 冰块箱  [bīngkuài xiāng] กระติกน้ำแข็ง (泡沫箱 กล่องโฟม)
 • 水壶 [shuǐhú] กาน้ำ
 • 水壶杯 [shuǐhúbēi] เหยือกน้ำ, กระติกน้ำ
 • 热水壶 [rèshuǐhú] กาน้ำร้อน
 • 电水壶 [diànshuǐhú] กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
 • 热水袋 [rèshuǐdài] กระเป๋าน้ำร้อน
 • 水桶 [shuǐtǒng] ถังน้ำ
 • 油桶 [yóutǒng] ถังน้ำมัน
 • 热水器 [rèshuǐqì] เครื่องทำน้ำร้อน
 • 温水 [wēnshuǐ] น้ำอุ่น
 • 心意 [xīnyì] น้ำใจ
 • 情意 [qíngyì] น้ำใจ
 • 有情 [yǒuqíng] มีน้ำใจ
 • 热情 [rèqíng] น้ำใจที่อบอุ่น
 • 他是个很有心的人 [tāshìgè hěnyǒuxīn de rén] เขาเป็นคนที่มีน้ำใจ
 • 一点儿心意 [yīdiǎnr xīnyì] น้ำใจเล็กน้อย
 • 赏金 [shǎngjīn] สินน้ำใจ
 • 黑心肠 [hēixīncháng] แล้งน้ำใจ
 • 奶水 [nǎishuǐ] น้ำนม
 • 牛奶 [niúnǎi] นมวัว
 • 汽水 [qìshuǐ] น้ำอัดลม
 • 瓶装水 [píngzhuāng shuǐ] ขวดใส่น้ำ
 • 水瓶 [shuǐpíng] ขวดน้ำ
 • 茶水 [cháshuǐ] น้ำชา
 • 倒茶 [dàochá] รินน้ำชา
 • 请喝茶 [qǐnghēchá] เลี้ยงน้ำชา
 • 沏茶 [qīchá] ชงน้ำชา
 • 姜水 [jiāngshuǐ] น้ำขิง
 • 豆浆 [dòujiāng] น้ำเต้าหู้
 • 瓠瓜 [hùguā] น้ำเต้า
 • 雨水 [yǔshuǐ] น้ำฝน
 • 雨点 [yǔdiǎn] หยดน้ำ
 • 渴 [kě] กระหายน้ำ
 • 喝水 [hēshuǐ] ดื่มน้ำ
 • 呛水 [qiāngshuǐ] สำลักน้ำ
 • 对水喝 [duìshuǐhē] ดื่มคู่กับน้ำ  ???
 • 污水 [wūshuǐ] น้ำเน่า,น้ำเสีย
 • 脏水 [zāngshuǐ] น้ำสกปรก
 • 水塘 [shuǐtáng] สระน้ำ, หนองน้ำ
 • 游泳池 [yóuyǒngchí]  สระว่ายน้ำ
 • 水库 [shuǐkù] อ่างเก็บน้ำ
 • 坠入水塘 [zhuìrù shuǐtáng] ตกลงไปในสระน้ำ
 • 水深 [shuǐshēn] น้ำลึก
 • 水浅 [shuǐqiǎn] น้ำตื้น
 • 游泳池 [yóuyǒngchí] สระว่ายน้ำ
 • 街道积水 [jiēdào jīshuǐ] น้ำท่วมขังบนท้องถนน
 • 瀑布 [pùbù] น้ำตก
 • 河边 [hébiān] ริมน้ำ
 • 溪水 [xīshuǐ] ลำธาร
 • 江河 [jiānghé] แม่น้ำ
 • 江水 [jiāngshuǐ] แม่น้ำ
 • 江边 [jiāng​biān] ริมแม่น้ำ
 • 山洪 [shānhóng] น้ำป่า
 • 水灾, 洪灾 [shuǐzāi, hóngzāi] ภัยน้ำท่วม
 • 淹水 [yānshuǐ]  น้ำท่วมนอง
 • 防洪 [fánghóng] ป้องกันน้ำท่วม
 • 泉眼 [quǎnyǎn] ตาน้ำ(ใต้ดิน)
 • 水底隧道 [shuǐdǐ suìdào] อุโมงค์ใต้น้ำ
 • 海底隧道 [hǎidǐ suìdào] อุโมงค์ใต้ทะเล
 • 水流 [shuǐliǘ] กระแสน้ำ, สายน้ำ
 • 止水 [zhǐshuǐ] น้ำนิ่ง
 • 活水 [huóshuǐ] น้ำไหลไปเรื่อยๆ ไม่หยุดนิ่ง
 • 水流湍急 [shuǐliú tuānjí] น้ำไหลเชี่ยว
 • 随水漂流 [suíshuǐ piāoliú] ลอยไปตามกระแสน้ำ
 • 随波逐流 [suíbōzhúliú]  ไหลลอยไปกับคลื่นน้ำ
 • 激流 [jīliú] กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว
 • 逆水 [nìshuǐ] ทวนน้ำ
 • 顺水 [shùnshuǐ] ตามน้ำ
 • 苔藓 [táixiǎn] ตะไคร่น้ำ
 • 海水 [hǎishuǐ] น้ำทะเล
 • 海马 [hǎimǎ] ม้าน้ำ
 • 涨潮,水涨 [zhǎngcháo, shuǐzhǎng] น้ำขึ้น
 • 落潮, 退潮 [luòcháo, tuìcháo] น้ำลง
 • 涨潮退潮 [zhǎngcháo tuìcháo] น้ำขึ้นน้ำลง
 • 甜水 [tiánshuǐ] น้ำหวาน
 • 蜂蜜 [fēngmì] น้ำผึ้ง
 • 蜜月 [mìyuè] น้ำผึ้งพระจันทร์
 • 醋 [cù] น้ำส้มสายชู
 • 鱼露 [yúlù] น้ำปลา
 • 菜汤 [càitāng] น้ำซุป
 • 盐水 [yánshuǐ] น้ำเกลือ (salt solution)
 • 生理盐水 [shēnglǐyánshǔi] น้ำเกลือ (ยา)
 • 打点滴 [dǎdiǎndī] ให้น้ำเกลือ
 • 淡水 [dànshuǐ] น้ำจืด
 • 咸水 [xiánshuǐ] น้ำเค็ม (成 สำเร็จ)
 • 半咸水 [bànxiánshuǐ] น้ำกร่อย
 • 硬水 [yìngshuǐ] น้ำกระด้าง
 • 淋巴 [línbā] น้ำเหลือง
 • 脓 [nóng] น้ำหนอง
 • 胆汁 [dǎnzhī] น้ำดี
 • 酸溶液 [suān róngyè] น้ำกรด
 • 胆汁酸 [dǎnzhīsuān] กรดน้ำดี
 • 手工 [shǒugōng] น้ำมือ
 • 海棉 [hǎimián] ฟองน้ำ
 • 水滴声 [shuǐdīshēng] เสียงหยดน้ำ
 • 漏水 [lòushuǐ] น้ำรั่ว
 • 水管漏水 [shuǐguǎn lòushuǐ] ท่อน้ำรั่ว
 • 水管泄漏 [shuǐguǎn xièlòu] ท่อน้ำรั่ว, ท่อประปารั่ว
 • 渗水漏水 [shènshuǐ lòushuǐ] น้ำรั่วน้ำซึม
 • 自来水管 [zìlái shuǐguǎn] ท่อน้ำ
 • 水管接头 [shuǐguǎn jiētóu] ข้อต่อท่อน้ำ
 • 塑料水管接头 [sùliào shuǐguǎn jiētóu] ข้อต่อท่อน้ำพลาสติก
 • 下水管 [xià shuǐguǎn] ท่อน้ำทิ้ง
 • 渗水 [shèn​shuǐ​] น้ำไหลซึม
 • 药水 [yàoshuǐ] ยาน้ำ
 • 水箱 [shuǐxiāng] แท๊งค์น้ำ
 • 不锈钢水箱 [bùxiùgāng shuǐxiāng] แท๊งค์น้ำสแตนเลส
 • 洒出来 [sǎchūlái] น้ำหกออกมา
 • 水溢出 [shuǐ yìchū] น้ำล้น  (溢出 yì​chū ล้น)
 • 满水 [mǎnshuǐ] น้ำเต็ม
 • 领海 [lǐnghǎi] น่านน้ำ
 • 词语, 言语 [cíyǔ,yányǔ] น้ำคำ
 • 活该 [huógāi] สมน้ำหน้า
 • 玩水 [wánshuǐ] เล่นน้ำ
 • 浇水 [jiāoshuǐ] , 淋水 [línshuǐ] รดน้ำ
 • 泼水 [pōshuǐ] สาดน้ำ
 • 接雨水 [jiēyǔshuǐ] รองรับน้ำฝน
 • 水雾 [shuǐwù] ละอองน้ำ
 • 水族馆 [shuǐzúguǎn] พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (aquarium)
 • 海豹 [hǎibào] แมวน้ำ
 • 水球 [shuǐqiǘ] โปโลน้ำ
 • 蚊子幼虫 [wénzi yòuchóng] ลูกน้ำ
 • 孑孓 [jiéjué] ลูกน้ำ
 • 放水 [fàngshuǐ] ปล่อยน้ำ
 • 彩虹 [cǎihóng] รุ้งกินน้ำ
 • 浸药水 [jìyàoshuǐ] อาบน้ำยา , แช่น้ำยา
 • 涉水 [shèshuǐ] ลุยน้ำ
 • 涉水鞋 [shèshuǐ xié] รองเท้าลุยน้ำ
 • 划水板 [huáshuǐbǎn] สกีน้ำ
 • 尿液 [niàoyè] น้ำปัสสาวะ
 • 水陆两栖 [shuǐlù liǎngqī] สะเทินน้ำสะเทินบก
 • 水生植物 [shuǐshēng zhíwù] พืชน้ำ
 • 水砂纸 [shuǐ shāzhǐ] กระดาษทรายน้ำ
 • 体重秤 [tǐzhòng chèng] เครื่องชั่งน้ำหนักตัว
 • 滤水器,滤水机 [lǜshuǐqì, lǜshuǐjī] เครื่องกรองน้ำ
 • 玻璃清洗剂 [bōlí qīngxǐjì] น้ำยาเช็ดกระจก
 • 鞋油 [xiéyóu] น้ำมันขัดรองเท้า
 • 洒水车 [sǎshuǐ chē] รถบรรทุกน้ำ, รถรดน้ำ
 • 洒水壶 [sǎshuǐ hú] บัวรดน้ำ
 • 洒水器, 喷头 [sǎshuǐqì, pēntóu] สปริงเกอร์รดน้ำ
 • 足癣 [sǎshuǐ qì] น้ำกัดเท้า
 • 炼油 [liànyóu] กลั่นน้ำมัน
 • 炼油厂 [liànyóuchǎng] โรงกลั่นน้ำมัน
 • 冰工厂 [bīng gōngchǎng] โรงน้ำแข็ง
 • 油 [yóu] น้ำมัน
 • 漏油 [lòuyóu] น้ำมันรั่ว
 • 油井 [yóujǐng] บ่อน้ำมัน
 • 燃料油 [ránliàoyóu] น้ำมันเชื้อเพลิง
 • 植物油 [zhíwùyóu] น้ำมันพืช
 • 棕榈油 [zōnglǘ yóu] น้ํามันปาล์ม
 • 玉米油 [yùmǐ yóu] น้ำมันข้าวโพด
 • 米糠油 [mǐkāng yóu] น้ำมันรำข้าว
 • 蚝油 [háoyóu] น้ำมันหอย
 • 猪油 [zhūyóu] น้ำมันหมู
 • 橄榄油 [gǎnlǎn yóu] น้ำมันมะกอก
 • 油田 [yóutián] บ่อน้ำมัน
 • 原油 [yuányóu] น้ำมันดิบ
 • 灶油 [zàoyóu] น้ำมันเตา
 • 机油, 润机油 [jīyóu, rùnjīyóu] น้ำมันเครื่อง
 • 润滑油 [rùnhuáyóu] น้ำมันหล่อลื่น
 • 机油精 [jīyóujīng] หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง
 • 煤油 [méiyóu] น้ำมันก๊าด
 • 柴油 [cháiyóu] น้ำมันดีเซล
 • 汽油 [qìyóu] น้ำมันเบนซิน
 • 无铅汽油 [wúqiān qìyóu] น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
 • 酒精汽油 [jiǔjīngqìyóu] น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (gasahol)
 • 石油 [shíyóu] น้ำมันปิโตรเลียม
 • 生物柴油 [shēngwù cháiyóu] น้ำมันไบโอดีเซล
 • 加油站 [jiāyóu zhàn] ปั้มน้ำมัน
 • 加油 [jiāyóu] เติมน้ำมัน
 • 油罐车 [yóuguànchè] รถบรรทุกน้ำมัน
 • 米汤 [mǐtāng] น้ำซาวข้าว
 • 糖浆 [tángjiāng] น้ำเชื่อม
 • 糖精 [tángjīng] น้ำตาลเทียม
 • 冰糖 [bīngtáng] น้ำตาลกรวด
 • 砂糖 [shātáng] น้ำตาลทราย
 • 白砂糖 [bái shātáng] น้ำตายทรายขาว
 • 蔗糖 [zhètáng] น้ำตาลอ้อย
 • 红糖 [hóngtáng] น้ำตาลทรายแดง
 • 椰糖 [yētáng] น้ำตาลมะพร้าว
 • 椰汁 [yēzhī] น้ำมะพร้าว
 • 椰奶 [yēnǎi] น้ำกะทิ, 椰浆 [yējiāng] น้ำกะทิ
 • 果汁 [guǒzhī] น้ำผลไม้
 • 苏打水 [sūdáshuǐ] น้ำโซดา
 • 橙汁 [chéngzhī] น้ำส้ม
 • 麻油 , 香油 [máyóu, xiāngyóu] น้ำมันงา
 • 椰子油 [yēzǐyóu] น้ำมันมะพร้าว
 • 松节油 [sōngjiéyóu] น้ำมันสน
 • 鱼肝油 [yúgānyóu] น้ำมันตับปลา
 • 香薰 [xiāngxūn] น้ำมันหอมระเหย
 • 水温 [shuǐwēn] อุณหภูมิน้ำ
 • 水银 [shuǐyín] ปรอท
 • 狂犬病 [kuángquǎnbìng] โรคพิษสุนัขบ้า/โรคกลัวน้ำ
 • 芭蕉 [bājiāo] กล้วยน้ำว้า
 • 香水 [xiāngshuǐ] น้ำหอม
 • 落空 [luòkōng] คว้าน้ำเหลว
 • 潜水 [qiǎnshuǐ] ดำน้ำ
 • 潜水员 [qiǎnshuǐyuán] นักประดาน้ำ
 • 潜水艇 [qiǎnshuǐtǐng] เรือดำน้ำ
 • 游泳 [yóuyǒng] ว่ายน้ำ
 • 重量 [zhòngliàng] น้ำหนัก
 • 称重量 [chēngzhòngliàng] ชั่งน้ำหนัก
 • 举重 [jǔzhòng] ยกน้ำหนัก
 • 掷铅球 [zhìqiānqiǘ] ทุ่มน้ำหนัก
 • 水上市场 [shuǐshàng shìchǎng] ตลาดน้ำ
 • 彩色油泥 [cǎisè yóuní] ดินน้ำมัน
 • 鳖 [biē] ตะพาบน้ำ
 • 眼泪 [yǎnlèi] น้ำตา
 • 挤眼泪 [jǐyǎnlèi] บีบน้ำตา
 • 流泪 [liǘlèi] หลั่งน้ำตา
 • 洒泪 [sǎlèi] หลั่งน้ำตา
 • 擦眼泪 [cāyǎnlèi] เช็ดน้ำตา
 • 露水 [lùshuǐ] น้ำค้าง
 • 霜 [shuāng] น้ำค้างแข็ง
 • 淋露水 [línlǜshuǐ] ตากน้ำค้าง
 • 水管 [shuǐguǎn] ท่อน้ำ
 • 自来水 [zìláishuǐ] น้ำประปา
 • 自来水管 [zìlái shuǐguǎn] ท่อน้ำประปา
 • 胆囊 [dǎnnáng] ถุงน้ำดี
 • 换水 [huànshǔ] ถ่ายน้ำ
 • 灌溉 [guàngài] ทดน้ำเข้านา
 • 水路 [shuǐlù] ทางน้ำ
 • 排水 [páishuǐ] ระบายน้ำ
 • 排水道 [páishuǐdào] ทางระบายน้ำ
 • 水彩 [shuǐcǎi] สีน้ำ
 • 油画 [yóuhuà] ภาพสีน้ำมัน
 • 蓝色 [lánsè] สีน้ำเงิน
 • 褐色 [hésè] สีน้ำตาล
 • 蘸料 [zhànliào] น้ำจิ้ม
 • 口水 [kǒushuǐ] น้ำลาย
 • 流口水 [liú kǒushuǐ] น้ำลายไหล
 • 吐口水 [tǔkǒushuǐ] บ้วนน้ำลาย
 • 墨水 [mòshuǐ] น้ำหมึก
 • 音调,语调,声调 [yīndiào, yǔdiào, shēngdiào] น้ำเสียง
 • 鼻涕 [bítì] น้ำมูก
 • 消化液 [xiāohuàyè] น้ำย่อย
 • 漱口剂 [shùkǒujì] น้ำยาบ้วนปาก
 • 漱口液 [shùkǒuyè] น้ำยาบ้วนปาก
 • 漱口水 [shùkǒushuǐ] น้ำยาบ้วนปาก
 • 烫伤 [tàngshāng] น้ำลวก
 • 涂改液 [tú​gǎi​yè] น้ำยาลบคำผิด
 • 血浓于水 [xuènóngyúshuǐ] เลือดข้นกว่าน้ำ
 • 水灯节 [shuǐdēngjié] วันลอยกระทง
 • 水沟 [shuǐgōu] ร่องน้ำ
 • 檐沟 [yángōu] รางน้ำชายคา
 • 落水 [luòshuǐ] ตกน้ำ
 • 当心落水 [dāngxīn luòshuǐ] ระวังตกน้ำ
 • 掉到水里 [diào dào shuĭlĭ] ตกลงไปในน้ำ
 • 溺水 [nì​shuǐ] จมน้ำ
 • 浮水 [fúshuǐ] ลอยน้ำ
 • 顺水漂着 [shùnshuǐ piàozhe] ลอยไปตามน้ำ
 • 沉没 [chénmò] จมน้ำ
 • 淹死 [yānsǐ] จมน้ำตาย
 • 泡水 [pàoshuǐ] แช่น้ำ, 浸泡 [jìnpào] แช่น้ำ
 • 淋湿 [línshī] เปียกน้ำ
 • 鱼翅汤 [yúchì tāng] หูฉลามน้ำแดง
 • 防冻剂 [fángdòngjì] น้ำยาหล่อเย็น
 • 压缩机油 [yāsuōjīyóu] น้ำมันคอมแอร์
 • 油压闸 [yóuyāzhá] น้ำมันเบรก
 • 齿轮油 [chǐlún yóu] น้ำมันเกียร์/น้ำมันเฟืองท้าย (齿轮油粘度 ความหนืดน้ำมันเกียร์)
 • 自动变速箱油 [zìdòng biànsù xiāngyóu] น้ำมันเกียร์ออโต้ (Automatic Transmission Fluid)
 • 方向机油 [fāngxiàng jīyóu] น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
 • 河边码头 [hébiān mǎtóu] ท่าน้ำ
 • 冰川 [bīngchuān] ธารน้ำแข็ง
 • 蓄水过滤池 [xùshuǐ guòlǜchí] บ่อพักน้ำ
 • 抽水 [chōushuǐ] สูบน้ำ
 • 抽水泵 [chōushuǐbèng] เครื่องสูบน้ำ
 • 喷水 [pēnshuǐ] พ่นน้ำ
 • 法水 [fǎshuǐ] น้ำมนต์
 • 洒法水 [sǎfǎshuǐ] พรมน้ำมนต์
 • 浴佛 [yùfó] สรงน้ำพระ
 • 淋法水 [língfǎshuǐ] รดน้ำมนต์
 • 乳牙 [rǔyá] ฟันน้ำนม
 • 水中气泡 [shuǐzhōng qìpào] ฟองที่อยู่ในน้ำ
 • 夜光表 [yèguāngbiǎo] พรายน้ำนาฬิกา, นาฬิกาเรืองแสง
 • 使人想吃 [shǐrén néngchī] ยั่วน้ำลาย
 • 水平面 [shuǐpíngmiàn] ระดับน้ำ
 • 海拔 [hǎibá] ระดับน้ำทะเล
 • 米高海拔 [mǐgāo hǎibá] สูงจากระดับน้ำทะเล(เมตร)
 • 海平面 [hǎipíngmiàn] ระดับน้ำทะเล
 • 高出海平面 [gāochū hǎipíngmiàn] สูงจากระดับน้ำทะเล
 • 海水倒灌 [hǎishuǐ dàoguàn] น้ำทะเลหนุน ***
 • 海水涨潮 [hǎishuǐ zhǎngcháo] น้ำทะเลหนุนสูง
 • 畅销 [chàngxiāo] ขายดีเทน้ำเทท่า
 • 有苦难言 [yǒukǔ nányán] น้ำท่วมปาก
 • 有口说不出 [yǒukǒu shuōbuchū] น้ำท่วมปาก
 • 杯水车薪 [bēishuǐ chēxīn] น้ำน้อยแพ้ไฟ
 • 沉默者,多思想 [chénmòzhě, duōsīxiǎng] น้ำนิ่งไหลลึก
 • 唇亡齿寒、唇齿相依 [chúnwángchǐhán, chúnchǐxiāngyī] น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า, พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 • 妥协做事,免伤和气 [tuǒxiézuòshì, miǎnshānghéqì] บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น
 • 捕风捉影 [bǔfēng zhuōyǐng] ปั้นน้ำเป็นตัว
 • 口蜜腹剑 [kǒumìfùjiàn] ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ
 • 不但不帮忙,还碍事 [bùdànbùbāngmáng, háiàishì] มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ
 • 多此一举 [duōcǐyìjǔ] สอนจระเข้ว่ายน้ำ
 • 班门弄斧 [bānmén nòngfǔ] สอนจระเข้ว่ายน้ำ
 • 逆水行舟 [nìshuǐxíngzhōu] แล่นเรือทวนน้ำ
 • 一日之长 [yīrì zhīcháng] อาบน้ำร้อนมาก่อน
 • 年纪大 [niánjìdà] อาบน้ำร้อนมาก่อน
 • 好人不会遭殃 [hǎorén bùhuìzāoyāng] คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
 • 撒泡尿照照自己 [sāpàoniào zhàozhàozìjǐ] ตักน้ำใส่กระโหลก ชะโงกดูเงา
 • 水涨赶快舀 [shuǐzhǎng gǎnkuàiyǎo] น้ำขึ้นให้รีบตัก
 • 勿失良机 [wùshī liángjī] น้ำขึ้นให้รีบตัก (อย่าพลาดโอกาสดี)
 • 徒劳无益 [túláo wúyì] ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
 • 水落石出 [huǐluòshíchū] น้ำลดตอผุด
 • 一时半会 [yīshí bànhuì] นกกระจอกกินน้ำ
 • 两全其美 [liǎngquán qíměi] บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น
 • 团结一致 [tuánjié yízhì] เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, สามัคคีกัน
 • 货真价实 [huòzhēnjiàshí] ของแท้ราคาสมน้ำสมเนื้อ
 • 不见棺材不落泪 [bújiànguāncaibúluòlèi] ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา
 • 洗甲水 [xǐjiǎshuǐ] น้ำยาล้างเล็บ
 • 指甲油 [zhǐjiǎyóu] น้ำยาทาเล็บ
 • 体香剂 [tǐxiāngjì] น้ำยาระงับกลิ่นกาย
 • 沥干水 [lìgānshuǐ] สะเด็ดน้ำ
 • 淹没 [yān​mò] จมน้ำ(น้ำถ่วม)
 • 洪水 [hóng​shuǐ] น้ำถ่วม

สำนวนเกี่ยวกับน้ำ

 • 远水不救近火 [yuǎn shuǐ bù jiù jìn huǒ]  น้ำไกลไม่อาจดับไฟใกล้ได้  หมายถึงวิธีการแม้ว่าจะดี แต่ไม่สามารถนำมาใช้ หรือแก้ไขกับปัญหาตรงหน้าได้