สำนวนจีน : 锄禾日当午,汗滴禾下土,谁知盘中餐,粒粒皆辛苦. [李绅]

สำนวนปลูกข้าว ภาษาจีน

作    者:李绅

锄禾日当午,汗滴禾下土。
Chú hé rì dāng wǔ, hàn dī hé xià tǔ.
ปลูกข้าวกลางแสงแดด หยาดเหงื่อหยดลงดิน

谁知盘中餐,粒粒皆辛苦!
Shéi zhī pán zhōngcān, lì lì jiē xīnkǔ!
ใครรู้ในจานข้าว ทุกเม็ดล้วนลำบาก