สนทนาภาษาจีน : สูบลม [打气]

สูบลม ภาษาจีน

打气 dăqì สูบลม (ล้อรถ)

บทสนทนา

 • 你听,后面的车子在按喇叭呢。
  [Nǐ tīng, hòumiàn de jū zi zài àn lǎbā ne] คุณฟังสิ  รถที่อยู่ข้างหลัง กำลังบีบแตรแล้วหล่ะ
 • 别理他, 反正我们按规定开车, 又不碍着谁。
  [Bié lǐ tā, fǎnzhèng wǒmen àn guīdìng kāichē, yòu bù àizhe shuí] อย่าไปสนใจเขาเลย  ในเมื่อเราขับรถตามกฏระเบียน ไม่ได้ไปกีดขวางทางใคร
 • 先生, 你车子后轮胎扁了, 该打气了。
  [Xiānshēng, nǐ chēzi hòu lúntāi biǎnle, gāi dǎqìle] คุณครับ รถของคุณล้อรถด้านหลังแบนเสียแล้ว  ควรที่จะสูบลมหรือเติมลมได้แล้ว
 • 喔, 谢谢您提醒我。
  [Ō, xièxiè nín tíxǐng wǒ] อ้อ  ขอบคุณที่เตือนผม
 • 我说嘛, 人家怎么会无缘无故按喇叭呢?
  [Wǒ shuō ma, rénjiā zěnme huì wúyuán wúgù àn lǎbā ne?] ฉันว่าแล้ว ทำไมอยู่ดีๆ คนเขา (ผู้คน)ถึงบีบแตรให้โดยไม่มีเรื่องไม่มีราว (ไม่มีสาเหตุ)

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 按喇叭 [ànlăbā]  บีบแตรรถ  กดแตรรถ
 • 汽车喇叭 [qìchēlăbā] แตรรถยนต์
 • 开车要有礼貌, 不要随便按喇叭。  [kāichēyào yǒulǐmào,búyàosuíbiàn ànlăbā] ขับรถต้องมีมารยาท อย่าบีบแตรเรื่อยเปื่อย
 • 这音响真棒,喇叭的音质一流。 [zhèyīnxiăngzhēnbàng , lăbādeyīnzhíyìliú] เครื่องเสียงชุดนี้เยี่ยมมาก  คุณภาพเสียงจัดอยู่ในระดับต้นๆ
 • 碍着 [àizhe] กีดขวาง, ขัดขวาง
 • 有碍观瞻。 [yǒuàiguānzhān] ขัดสายตา  ทำให้หมดความสง่างาม หมดความสวยงาม
 • 碍手碍脚 [àishǒu àijiăo] เกะกะ ขวางมือขวางเท้า  กีดขวางในการทำงาน
 • 轮胎 [lúntāi] ยางล้อรถ  ยางรถยนต์
 • 汽车轮胎 [qìchēlúntāi] ล้อรถยนต์
 • 摩托车轮胎 [mótuōchē lúntāi] ยางรถมอเตอร์ไซด์
 • 脚踏车轮胎 [jiăotàchē lúntāi] ยางรถจักรยาน
 • 辐射轮胎 [fúshè lúntāi]  ยางเรเดียน
 • 车轮 [chēlún]  ยางรถ  ล้อรถ
 • 齿轮 [chǐlún]  ฟันเฟือง จักรเฟือง
 • 三轮车 [sānlúnchē] รถสามล้อ
 • 渡轮 [dùlún] เรือยนต์ข้ามฝาก
 • 胎 [tāi] ยางรถ,
 • 内胎 [nèitāi] ยางรถชั้นใน
 • 外胎 [wàitāi] ยางนอก
 • 扁 [biăn]  แบน, แฟบ, ดูถูก
 • 打气 [dăqì] สูบลม  เติมลม   หรือให้กำลังใจ ปลุกเร้าใจให้หึกเหิม
 • 备用胎 [bèiyòngtāi] ยางสํารอง (备用 เตรียมใช้)
 • 轮胎花纹 [lúntāi huāwén] ดอกยางรถ
 • 爆胎 [bàotāi] ยางระเบิด
 • 汽车气门嘴 / 气门帽 / 气嘴盖 / 气门盖 / 轮胎帽 [qìchēqìménzuǐ / qìménmào/ qìzuǐgài / qìméngài / lúntāimào] จุ๊บลม
 • 轮胎气门芯 [ lúntāi qìménxīn] ไส้ศรยาง
 • 气门芯扳手 [qìménxīn bānshǒu] ไขควงถอดไส้ศร
 • 空调气门芯 [kòngtiáo qìménxīn] ไส้ศรแอร์
 • 千斤顶 [qiānjīndǐng] แม่แรง
 • 液压千斤顶 [yèyā qiānjīndǐng] แม่แรงไฮดรอลิก
 • 剪式千斤顶 [jiǎnshì qiānjīndǐng] แม่แรงสะพาน
 • 卧式千斤顶 [wòshì qiānjīndǐng] แม่แรงตะเข้
 • 千斤顶支架 [qiānjīndǐng zhījià] สามขาตั้งรถ
 • 打气头 [dǎqìtóu] หัวเติมลม
 • 胎压计 [tāiyājì]  เกจ์วัดลมยาง
 • 充气 [chōngqì] เติมลม
 • 打气筒 [dǎ​qì​tǒng​]  ที่สูบลมมือ, ที่สูบลมจักรยาน
 • 轮胎充气泵 [lúntāi chōngqìbèng] เครื่องปั๊มเติมลมยาง
 • 气动接头 [qìdòng jiētóu] อุปกรณ์นิวเมติก, ข้อต่อลม
 • 补胎 [bǔtāi] ปะยาง
 •  轮胎漏气 [lúntāi lòuqì] ลมยางรั่ว --> 无缘无故轮胎漏气。 อยู่ดีๆลมยางก็รั่วโดยไร้สาเหตุ