ภาษาจีน intrend : ศัพท์เกี่ยวกับฝน [雨]

ภาพฝนตก

ศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับฝน [雨]

 • 雨 [yǔ] ฝน --> 我们这儿已经进入雨季了,每天都有雨。
 • 下雨 [xiàyǔ] ฝนตก
 •  雨停了 [yǔtíngle] ฝนหยุดแล้ว
 • 闪电 [shǎndiàn] ฟ้าผ่า
 • 打雷 [dǎléi] ฟ้าร้อง
 • 雨伞 [yǔsǎn] ร่มกันฝน
 • 带伞 [dàisǎn] พกร่ม/นำร่มติดตัวไป --> 雨季来了,别忘了带伞。 ฤดูฝนมาแล้ว อย่าลืมพกร่มติดตัวไปด้วย
 • 太阳伞 [tàiyángsǎn] ร่มกันแดด
 • 雨衣 [yǔyī] เสื้อกันฝน
 • 下大雨 [xiàdàyǔ] ฝนตกหนัก
 • 下小雨 [xiàxiǎoyǔ] ฝนตกเบา/ฝนตกปรอยๆ
 • 雨季 [yǔjì] ฤดูฝน
 • 雨滴/雨点 [yǔdī/yǔdiǎn] เม็ดฝน/หยดน้ำฝน
 • 烟雨朦胧 [yānyǔ ménglóng]  ทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก

อ่านเพิ่มเติม : ดินฟ้าอากาศ
ติดตามภาษาจีน intrend ได้ที่ : ภาษาจีน intrend