สนทนาภาษาจีน : ไป [去]

ไปไหนกันดี ภาษาจีน

ไปที่เที่ยวไหนกันดีล่ะครับ  去哪里玩好呢?

 • 去 [qù] ไป
 • 去哪儿?[qùnǎr] ไปไหน
 • 去哪里?[qùnǎlǐ] ไปไหน
 • 去哪儿好呢? [qùnǎr hǎone] ไปไหนกันดีนะ
 • 要去哪?[yàoqùnǎr] ต้องการไปไหน
 • 到哪里去?[dàonǎlǐqù] จะไปไหน (到…去)
 • 怎么去? [] ไปอย่างไร
 • 到飞机场去/去飞机场 [dàofēijīchǎngqù / qùfēijīchǎng] ไปสนามบิน
 • 到市场去 [dàoshìchǎng qù] ไปตลาด
 • 去那儿 [qùnàr] ไปที่นั้น
 • 没办法去 [méibànfǎqù] ไปไม่ได้จริง ๆ
 • 约去 [yuēqù] นัดกันไป
 • 想去哪就去哪?[xiǎngqùnǎr jiùqùnǎr] อยากจะไปไหนก็ไป
 • 你去不去? [nǐ qùbùqù] คุณจะไปหรือไม่
 • 一起去 [yīqǐqù] ไปด้วยกัน
 • 刚去过 [gāng qùguò] เพิ่งไปมา
 • 不去了[bùqùle] ไม่ไปแล้ว
 • 去过 [qùguò] ไปมาแล้ว
 • 值得去  [zhídéqù] คุ้มค่าที่จะไป
 • 没去过 [méi qùguò] ไม่เคยไป
 • 去吗? [qùma] ไปไหม
 • 别去 [biéqù] อย่าไป
 • 不愿去 [bùyuàn qù] ไม่ยอมไป
 • 上去 [shàngqù] ขึ้นไป
 • 下去 [xiàqù] ลงไป
 • 进去 [jìnqù] เข้าไป
 • 出去 [chūqù] ออกไป
 • 回去 [huíqù] กลับไป
 • 过去 [guòqù] ข้ามไป
 • 去外面 [qùwàimiàn] ออกไปข้างนอก
 • 出国 [chūguó] ไปต่างประเทศ
 • 出国留学 [chūguó liúxué] ไปเรียนต่อต่างประเทศ
 • 离开家 [líkāijiā] จากบ้านไป
 • 去按摩 [qù ànmó] ไปนวด
 • 去散步 [qù sànbù] ไปเดินเล่น
 • 去购物 [qù gòuwù] ไปช็อปปิ้ง
 • 去逛街谁跟我去? [qùguàngjiē shuígēnwǒqù] ไปเดินหาซื้อของ ใครจะไปกับฉันบ้าง
 • 去海边 [qù hǎibiān] ไปชายทะเล
 • 去海滩 [qù hǎitān] ไปชายชายหาด
 • 去爬山 [qù páshān] ไปปีนเขา
 • 去骑马 [qù qímǎ] ไปขี่ม้า
 • 去医院 [qù yīyuàn] ไปโรงพยาบาล
 • 去医院看病 [qù yīyuàn kànbìng] ไปหาหมอ
 • 去找医生 [qù zhǎoyīshēng] ไปหาหมอ
 • 去看电影 [qù kàndiànyǐng] ไปดูหนัง
 • 去吃饭 [qù chīfàn] ไปกินข้าว
 • 去图书馆 [qù túshū guǎn] ไปห้องสมุด
 • 去饭堂 [qù fàntáng] ไปโรงอาหาร
 • 去洗手间 [qù xǐshǒujiān] ไปห้องน้ำ
 • 去外地 [qù wàidì] ไปต่างจังหวัด
 • 去酒店/去饭店 [qùjiǔdiàn / qùfàndiàn] ไปโรงแรม
 • 去水上市场 [qù shuǐshàng shìchǎng] ไปตลาดน้ำ
 • 我去学校 [wǒqùxuéxiào] ฉัน/ผมไปโรงเรียน
 • 去夜校 [qù yèxiào] ไปเรียนภาคค่ำ
 • 去过中国吗?[qùguò zhōngguó ma]  เคยไปประเทศจีนไหม
 • 去中国玩 [qù zhōngguó wán] ไปเที่ยวประเทศจีน
 • 去警察局 [qù jǐngchájú] ไปสถานีตำรวจ
 • 去地铁车站 [qù dìtiěchēzhàn] ไปสถานีรถไฟใต้ดิน
 • 去火车站 [qù huǒchēzhàn] ไปสถานีรถไฟ
 • 去这个地址 [qù zhège dìzhǐ] ไปตามที่อยู่นี้
 • 走什么路好 [zǒushénmelù hǎo] ไปทางไหนดี
 • 走哪条路好? [zǒunǎr tiáolù hǎo] ไปทางไหนดี
 • 去…路 [qù… lù] ไปถนน…
 • 走别的路可以吗? [zǒubiédelù kěyǐma] ไปทางอื่นได้ไหม
 • 去做功德 [qù zuògōngdé] ไปทำบุญ
 • 去参加 [qù cānjiā] ไปเข้าร่วม
 • 去上课 [qùshàngkè] ไปเข้าเรียน
 • 去上学 [qùshàngxué] ไปเรียน
 • 走来走去 [zǒulái zǒuqù] เดินไปเดินมา
 • 挑来挑去 [tiāolái tiāoqù] เลือกไปเลือกมา
 • 去买东西 [qù mǎidōngxi] ไปซื้อของ
 • 去批发市场买东西 [qù pīfā shìchǎng mǎidōngxi] ไปซื้อของที่ตลาดขายส่ง
 • 去超市 [qù chāoshì] ไปซุปเปอร์มาร์เกต (超级市场)
 • 去接孩子 [qù jiēháizi] ไปรับลูก
 • 去交电费 [qùjiāo diànfèi] ไปจ่ายค่าไฟ
 • 去交水费 [qùjiāo shuǐfèi] ไปจ่ายค่าน้ำ
 • 去做吧 [qùzuòba] ไปทำเถอะ
 • 去征兵 [qù zhēngbīng] ไปเกณฑ์ทหาร
 • 出去吃饭 [chūqù chīfàn] ออกไปทานข้าว

2 thoughts on “สนทนาภาษาจีน : ไป [去]

 1. Naphat says:

  รบกวนสอบถามครับ อยากทราบว่าหากถามว่าคุณไปไหนมา ต้องถามว่าอย่างไรเป็นภาษาจีนครับ

Comments are closed.