ศัพท์ภาษาจีน : เดิน [走]

เดิน ภาษาจีน
 • 行进 [xíngjìn] หน้าเดิน , เดินรุดหน้าไป
 • 排队走 [páiduì zǒu ] เดินแถว
 • 列队走 [liè duì zǒu] เดินเป็นแถวๆ
 • 向前走 [xiàng qián zǒu] เดินไปข้างหน้า
 • 直走 [zhízǒu] เดินตรงไป
 • 倒退行走 , 倒退走 [dàotuì xíngzǒu, dàotuì zǒu] เดินถอยหลัง
 • 走自己的路 [zǒuzìjǐdelù] เดินตามทางของตัวเอง
 • 跟着父亲的脚印走  [gēnzhe fùqīn de jiǎoyìn zǒu] เดินไปตามรอยเท้าของพ่อ
 • 跟着别人的足迹走 [gēnzhe biérén de zújì zǒu] เดินตามรอยเท้าคนอื่น
 • 跟者我走 [gēnzhěwǒzǒu] เดินตามฉัน
 • 到处逛逛 [dàochù guàngguàng] เดินเล่นไปตามที่ต่างๆ , เดินเตร่
 • 到处走走 [dàochù zǒuzǒu]  เดินเล่นไปเรื่อยๆ
 • 逛街 [guàngjiē]  เดินเล่นในตลาด
 • 逛百货公司 [guàng băihuògōngsī]  เดินเล่นในห้างสรรพสินค้า
 • 闲逛, 漫步 [xiánguàng,mànbù] เดินเที่ยวเตร่, เดินเล่น
 • 散步 [sànbù] เดินทอดน่อง , เดินเล่น
 • 游行 [yóuxíng] เดินทางท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆ
 • 追随 [zhuīsuí] เดินตามหลัง
 • 行军 [xíngjūn] เดินทัพ , กรีธาทัพ
 • 旅行 [lǚxíng] เดินทางไปท่องเที่ยว
 • 坐火车 [zuò huǒchē] เดินทางโดยรถไฟ
 • 空运 [kōngyùn] เดินอากาศ
 • 行车 [xíngchē] เดินรถ
 • 通车 [tōngchē] เปิดให้รถแล่น , มีรถวิ่งไปมา
 • 举行阅兵式 [jǔxíng yuèbīngshì] การเดินสวนสนาม
 • 接线 [jiēxiàn] เดินสายไฟ,ต่อสายไฟ
 • 跪着走 [guì zhe zǒu] เดินด้วยหัวเข่า
 • 行船 [xíngchuán] เดินเรือ
 • 开动 [kāidòng] เดินเครื่อง, สตาร์ท
 • 开展工作 [kāizhǎn gōngzuò] เดินเรื่องขยายกิจการงานให้ใหญ่โตขึ้น
 • 走棋 [zǒuqí] เดินแต้ม , เดินตามหมาก
 • 开机器 [kāijīqì] เดินเครื่อง (เครื่องจักร)

ติดตามได้ใน ภาษาจีนแบบศรชัย นายใจ๋ครับ