ศัพท์ภาษาจีน : ราวจับ [扶手]

ราวจับ ภาษาจีน
 • 扶手 [fúshǒu]  มือจับ, ราวจับ
 • 浴缸扶手 [yùgāng fúshǒu] ราวจับอ่างอาบน้ำ
 • 卫生间扶手 [wèishēngjiān fúshǒu] ราวจับในห้องน้ำ
 • 不绣钢扶手  [bùxiùgāng fúshǒu] ราวจับสแตนเลส
 • 楼梯扶手 [lóutī fúshǒu] ราวบันได
 • 摩托车后扶手 [mótuōchē hòu fúshǒu] ราวจับด้านหลังรถจักรยานยนต์
 • 公交扶手 [gōngjiāo fúshǒu] ราวจับรถบัส
 • 登车扶手 [dēngchē fúshǒu] ราวจับขึ้นรถ

ศัพท์เพิ่มเติม

 • 晒衣架, 晾衣架 [shàiyījià, liàngyījià] ราวตากผ้า
 • 晒衣绳 [shài yīshéng] เชือกราวตากผ้า
 • 窗帘轨 [chuānglián guǐ] ราวผ้าม่าน
 • 窗帘轨道 [chuānglián guǐdào] รางผ้าม่าน
 • 窗帘环 [chuānglián huán] ห่วงผ้าม่าน