ศัพท์ภาษาจีนทีมี 目 ตา, 耳 หู, 口 ปาก ประกอบ

ศัพท์ภาษาจีนที่มี ตา หู ปาก

หลากหลายความหมายเกี่ยวกับตา [目]

 • 目标 [mùbiāo] เป้าหมาย
 • 目不忍睹 [mùbùrěndǔ] ทนดูไม่ได้
 • 目的 [mùdì] จุดประสงค์
 • 目睹 [mùdǔ] เห็นกับตา
 • 目眩 [mùxuàn] ตาลาย
 • 目中无人 [mùzhōng wúrén] ไม่มีใครอยู่ในสายตา
 • 目前 [mùqián] ขณะนี้/ปัจจุบันนี้
 • 目送 [mùsòng] มองตามหลังไป
 • 目录 [mùlù] สารบัญ
 • 目的地 [mùdìdì] จุดหมายปลายทาง
 • 目瞪口呆 [mùdèng kǒudāi] ตกตะลึงพรึงเพริด
 • 目次 [mùcì] สารบัญ
 • 目不识丁 [mù bùshídīng] ไม่รู้หนังสือเลยแม้แต่ตัวเดียว
 • 目不转睛 [mù bùzhuǎnjīng] มองอย่างไม่กระพริบตา
 • 目击者 [mùjīzhě] ผู้เห็นกับตา
 • 目空一切  [mùkōngyíqiè]  หยิ่งยโสมากถึงขนาดมองทุกอย่างไม่อยู่ในสายตา(supercilious)
 • 目镜 [mùjìng] เลนส์กล้องขยาย/เลนส์กล้องส่องทางไกล

หลากหลายความหมายเกี่ยวกับหู [耳]

 • 耳聋 [ěrlóng] หูหนวก
 • 聋度 [lóngdù] หูตึง
 • 耳鸣 [ěrmíng] หูอื้อ
 • 左耳进,右耳出 [zuǒěrjìn,  yòuěrchū] เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา
 • 耳旁风 [ěrpángfēng] คำพูดที่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา
 • 耳机 [ěrjī] /耳塞机 [ěrsāijī] หูฟัง
 • 耳闻目睹 [ěrwén mùdǔ] ได้ยินได้เห็นมาด้วยตาตัวเอง
 • 耳闻不如目见 [ěr​wén​bù​rú​mù​jiàn] ได้ยินกับหูมิสู้ได้เห็นกับตา
 • 耳语 [ěryǔ] กระซิบ
 • 耳屎 [ěrshǐ] ขี้หู
 • 耳熟 [ěrshú] คุ้นหู
 • 耳软心活 [ěrruǎn xīnhuó] หูเบา
 • 耳鼻喉科 [ěrbíhóukē] แผนกหู คอ จมูก
 • 耳生 [ěrshēng] แปลกหู
 • 耳针 [ěrzhēn] การฝังเข็มที่ใบหู
 • 耳环 [ěrhuán] ต่างหู/ตุ้มหู
 • 耳垂 [ěrchuí] ติ่งหู

หลากหลายความหมายเกี่ยวกับปาก [口]

 • 口福 [kǒufú] ลาภปาก
 • 口轻 [kǒuqīng] ชอบอาหารรสไม่จัด
 • 口重 [kǒuzhòng] ชอบอาหารรสจัด
 • 重口味 [zhòng kǒuwèi]  อาหารรสจัด
 • 轻口味 [qīng kǒuwèi] อาหารรสไม่จัด
 • 口味 [kǒuwèi]  รสชาติอาหาร, รสชาติที่ถูกปาก, รสนิยม --> 大蒜不对我的口味 กระเทียมเป็นรสชาติที่ไม่ถูกปากฉัน
 • 味道 [wèidao]  รสชาติอาหาร
 • 口感 [kǒugǎn] รสสัมผัส(นุ่ม กรอบ เหนียวฯลฯ)
 • 口号[kǒuhào] คำขวัญ
 • 口试 [kǒushì] สอบปากเปล่า
 • 口实 [kǒushí] ข้ออ้าง
 • 口香糖 [kǒuxiāngtáng] หมากฝรั่ง
 • 口头语,口头禅  [kǒutóuyǔ,kǒutóuchán] คำพูดที่ติดปาก
 • 口蜜腹剑 [kǒumì fùjiàn] เป็นสำนวนแปลว่าปากหวานก้นเปรี้ยว
 • 口红 [kǒuhóng] ลิปสติก
 • 口供 [kǒugòng] คำให้การ
 • 口吃 [kǒuchī] ติดอ่าง
 • 口臭 [kǒuchòu] ปากมีกลิ่นเหม็น
 • 口角 [kǒujiǎo] การทะเลาะวิวาท
 • 口是心非 [kǒushì xīnfēi] ปากว่าตาขยิบ/ปากกับใจไม่ตรงกัน
 • 祸从口出 [huòcóng kǒuchū] เป็นสำนวนค่ะแปลว่า ปลาหมอตายเพราะปาก+วิธีจำคำว่า 祸 [huò] แปลว่าภัยพิบัติ/สร้างความหายนะ = ภัย/หายนะเกิดขึ้นจากปากเรา ตรงกับสำนวนไทยว่าปลาหมอตายเพราะปากค่ะ คือคนที่รับเคราะห์เพราะปากของตัวเอง
 • 口水战 [kǒushuǐzhàn] สงครามน้ำลาย
 • 口若悬河 [kǒuruòxuánhé] พูดน้ำไหลไฟดับ/พูดเป็นต่อยหอย
 • 口岸 [kǒuàn] ท่าเรือ
 • 口碑 [kǒubēi] คำสรรเสริญจากประชาชน
 • 口服 [kǒufú] ใช้รับประทาน(内服)  --> 外用药品, 严禁口服。 ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทานโดยเด็ดขาด
 • 口服液 [kǒufúyè] ยาน้ำที่ใช้รับประทาน
 • 口音 [kǒuyīn] สำเนียง --> 你的口音很像北京人。 สำเนียงของเธอเหมือนคนปักกิ่งมาก
 • 口气,口吻 [kǒuqì,kǒuwěn] น้ำเสียง  --> 我讨厌别人对我那样的口气! ฉันไม่ชอบที่คนอื่นใช้นำเสียงแบบนั้นกับฉัน
 • 口信 [kǒuxìn] ข่าวคราว --> 收到口信 [shōudào kǒuxìn] ได้รับข่าวคราว, 捎口信 [shāo kǒuxìn] หรือ 带口信 [dài kǒuxìn] ฝากบอกข่าวคราว

เรียนภาษาจีนจากเฟสบุ๊ค : กลุ่มภาษาจีนกลางสำหรับผู้มีใจรัก 我爱汉语