ศัพท์ภาษาจีน : กาแฟ [咖啡]

กาแฟ ภาษาจีน

วันนี้เรามารู้จักกับศัพท์กาแฟกันนะครับ

 • 咖啡 [kāfēi] กาแฟ
 • 咖啡室 [kāfēishì] ร้านกาแฟ-coffee shop
 • 咖啡店 [kāfēidiàn] คาเฟ่-café; ค๊อฟฟี่ช๊อป-coffeeshop
 • 咖啡厅 [kāfēitīng] ค๊อฟฟี่ช๊อป-coffee shop
 • 咖啡馆 [kāfēiguǎn] คาเฟ่-café; ค๊อฟฟี่ช๊อป-coffeeshop
 • 速溶咖啡 [sùróng kāfēi] กาแฟสำเร็จรูป
 • 现磨咖啡 [xiàn mókāfēi] กาแฟสด
 • 三合一咖啡 [sānhéyīkāfēi] กาแฟทรีอินวัน
 • 鲜奶油 [xiān nǎiyóu] วิปปิ้งครีม
 • 奶油 [nǎiyóu] วิปปิ้งครีม
 • 奶精 [nǎijīng] ครีมเทียม
 • 糖浆 [tángjiāng] น้ำเชื่อม
 • 无咖啡因的咖啡 [wúkāfēiyīndekāfēi] กาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน-decaffeinated coffee
 • 卡布奇诺 [kǎbùqínuò] คาปูชิโน
 • 黑咖啡 [hēikāfēi] กาแฟดำ-black coffee
 • 摩卡咖啡 [mókǎkāfēi] มอคค่า-mocha coffee
 • 拿铁咖啡 [nátiěkāfēi] ลาเต้-latte (coffee); café latte
 • 浓缩咖啡 [nóngsuōkāfēi] เอสเพรสโซ-espresso; Italian style strong coffee
 • 蓝山咖啡 [lánshānkāfēi] บลูเม้าเท้นท์-Blue Mountain
 • 咖啡豆 [kāfēidòu] เมล็ดกาแฟ-coffee beans
 • 美式咖啡 [měishì kāfēi] กาแฟอเมริกาโน่-Caffe Americano,

ประโยคสนทนาทั่วไป

A: 早上好,您要点什么?
A: Zǎoshang hǎo, nín yàodiǎn shénme?
A: สวัสดีครับ(เช้า) คุณจะสั่งอะไรดีค่ะ

ฺB: 我要一杯咖啡。
B: Wǒyàoyībēi kāfēi.
B: ผมต้องการกาแฟสักแก้วครับ

A: 您要哪一种?
A: Nín yào nǎ yī zhǒng?
A: รับกาแฟอะไรดีค่ะ

ฺB:  你们都有什么?
B: Nǐmen dōu yǒu shé me?
B: ไม่ทราบว่ามีกาแฟอะไรบ้างครับ

A: 我们有浓缩咖啡 ,卡布奇诺,拿铁咖啡或美式咖啡。
A: Wǒmen yǒu nóngsuō kāfēi, kǎ bù jī nuò, ná tiě kāfēi huò měi shì kāfēi.
A: เรามีกาแฟเอสเพรสโซ่, คาปูชิโน, ลาเต้ และกาแฟอเมริกาโน่ค่ะ

B: 请给我一杯浓缩咖啡吧。
B: Qǐng gěi wǒ yībēi nóngsuō kāfēi ba.
B: ผมเอากาแฟเอสเพรสโซ่แล้วกันครับ

บทสนทนาเพิ่มเติมจาก applechinese.wordpress.com

嘿,Alicia。早上好。需要什么?
(Hēi, Alicia. Zǎo shàng hǎo. Xū yào shén me?)
Barista: Hey, Alicia. Good morning! What can I get you?

你好,Peter。我来一个大杯的黑咖啡,一个巧克力麦芬。
(Wǒ lái yí gè dà bēi de hēi kā fēi, yí gè qiǎo kè lì mài fēn.)
Alicia: Hello, Peter. I will have one large black coffee, one chocolate muffin.

这是我朋友Faye。Faye,你要什么?
(Zhè shì wǒ péng you Faye. Faye, nǐ yào shén me?)
Alicia: This is my friend Faye. Faye, what do you want?

我要一个中杯拿铁。(Wǒ yào yí gè zhōng bēi ná tiě.)
Faye: I will have a medium latte.

拿铁要热的,还是冰的?(Ná tiě yào rè de, hái shì bīng de?)
Barista: Do you want the latte hot or iced?

热的。(Rè de.)
Faye: Hot.

在这里吃,还是带走?(Zài zhè lǐ chī, hái shì dài zǒu?)
Barista: For here or to go?

带走。(Dài zǒu.)
Faye: To go.

分开付钱吗?(Fēn kāi fù qián ma?)
Barista: Will you pay separately?

一起付。一共多少钱?(Yì qǐ fù. Yí gòng duō shǎo qián?)
Alicia: We’re paying together. How much in total?

一共14块。(Yí gòng shí sì kuài.)
Barista: Fourteen dollars in total.