ศัพท์ภาษาจีน : ป้ายเตือน [警告标志牌]

ป้ายเตือน ภาษาจีน
ป้ายเตือน 警告标志牌
ป้ายเตือน 警告标志牌

警告标志牌 [jǐnggàobiāozhìpái] ป้ายเตือน

 • 必须戴防护眼镜 [bìxū dàifánghù yǎnjìng] ต้องสวมแว่นตาป้องกัน
 • 必须戴防护手套 [bìxū dàifánghù shǒutào] ต้องสวมถุงมือป้องกัน
 • 必须戴口罩 [bìxū dài kǒuzhào] ต้องสวมหน้ากาก
 • 必须戴防尘口罩 [bìxū dàifángchén kǒuzhào] ต้องสวมหน้ากากกันฝุ่น
 • 必须戴防毒口罩 [bìxū dài fángdú kǒuzhào] ต้องสวมหน้ากากป้องกันพิษ
 • 必须戴防化口罩 [bìxū dàifánghuà kǒuzhào] ต้องสวมหน้ากากกันสารเคมี
 • 必须戴全面罩 [bìxū dàiquánmiànzhào] สวมหน้ากากเต็มหน้า
 • 必须穿防化服 [bìxū chuānfánghuàfú] ต้องสวมชุดป้องกันสารเคมี
 • 必须系安全带 [bìxū xìānquándài] ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
 • 必须戴安全帽 [bìxū dàiānquánmào] ต้องใส่หมวกนิรภัย
 • 必须穿围裙 [ bìxū chuānwéiqún] ต้องสวมผ้ากันเปื้อน
 • 当心触电 [dāngxīn chùdiàn] อันตรายไฟฟ้าแรงสูง
 • 当心滑跌 [dāngxīnhuádiē] ระวังลื่นล้ม
 • 当心绊倒 [dāngxīnbàndǎo] ระวังสะดุด
 • 当心 坑 洞 [dāngxīn kēngdòng] ระวังหลุม
 • 当心爆炸物 [dāngxīnbàozhàwù] ระวังวัตถุระเบิด
 • 当心瓦斯 [dāngxīn wǎsī] ระวังแก๊ส
 • 当心激光 [dāngxīn jīguāng] ระวังแสงเลเซอร์
 • 当心电离辐射 [dāngxīn diànlífúshè] ระวังรังสี
 • 当心微波 [dāngxīn wéibō] ระวังคลื่นไมโครเวฟ
 • 当心易燃物 [dāngxīnyìránwù] ระวังวัตถุไวไฟ
 • 当心落物 [dāngxīnluòwù] ระวังวัตถุตกจากด้านบน
 • 当心塌方 [dāngxīn tāfāng] ระวังดินถล่ม
 • 当心噪声危害 [dāngxīn zàoshēng wēihài] ระวังอันตรายจากเสียงดัง
 • 当心落水 [dāngxīn luòshuǐ]  ระวังตกน้ำ
 • 当心坠落 [dāngxīn zhuìluò ระวังตก
 • 当心机械伤人 [dāngxīnjīxièshāngrén] ระวังอันตรายจากเครื่องจักร
 • 当心碰头 [dāngxīnpèngtóu] ระวังศีรษะ
 • 当心伤手 [dāngxīn shāngshǒu] ระวังมือได้รับบาดเจ็บ
 • 当心叉车 [dāngxīnchāchē] ระวังรถยก
 • 当心强磁场 [dāngxīn qiángcíchǎng] ระวังสนามแม่เหล็กความเข้มสูง
 • 当心腐蚀剂 [dāngxīn fǔshíjì] ระวังสารกัดกร่อน
 • 当心放射性物质 [dāngxīn fàngshèxìngwùzhì] ระวังสารกัมมันตภาพรังสี
 • 当心吊物 [dāngxīn diàowù] ระวังวัตถุห้อยแขวน
 • 当心烫伤 [dāngxīn tàngshāng] ระวังพื้นผิววัตถุร้อน
 • 当心中毒 [dāngxīnzhòngdú] ระวังถูกพิษจากสารเคมี
 • 当心车辆 [dāngxīn chēliàng]  ระวังรถ
 • 请拖鞋 [qǐng tuōxié] กรุณาถอดรองเท้า
 • 入内请拖鞋 [rùnèi qǐngtuōxié] เข้าด้านใน กรุณาถอดรองเท้า
 • 小心火车 [xiǎoxīn huǒchē] ระวังรถไฟ
 • 小心烫伤 [xiǎoxīn tàngshāng] ระวังถูกลวก
 • 小心地滑 [xiǎoxīn dì huá] ระวังพื้นลื่น
 • 小心台阶 [xiǎoxīn táijiē] ระวังขั้นบันได
 • 禁止吸烟 [ jìnzhǐ xīyān] ห้ามสูบบุหรี่
 • 严禁抽烟 [yánjìn chōuyān] งดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
 • 禁止触摸 [jìnzhǐ chùmō] ห้ามสัมผัส
 • 禁止烟火 [jìnzhǐ yānhuǒ] ห้ามจุดไฟ
 • 禁止用餐 [jìnzhǐ yòngcān] ห้ามรับประทานอาหาร
 • 禁止游泳 [ jìnzhǐ yóuyǒng]  ห้ามว่ายน้ำ
 • 禁止钓鱼 [jìnzhǐ diàoyú] ห้ามตกปลา
 • 禁带宠物入内 [jìndài chǒngwù rùnèi] ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามา
 • 禁止拍摄 [jìnzhǐ pāishè] ห้ามถ่ายภาพ
 • 禁止拍照 [jìnzhǐ pāizhào] ห้ามถ่ายภาพ
 • 禁用闪光 [jìnyòng shǎnguāng] ห้ามใช้แฟลช
 • 禁止入内 [jìnzhǐ rùnèi]  ห้ามเข้า
 • 禁止进入 [jìnzhǐ jìnrù] ห้ามเข้า
  禁止停留 [jìnzhǐ tíngliú] ห้ามหยุดพัก
 • 禁止通讯 [jìnzhǐ tōngxùn] ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร
 • 禁止倒垃圾 [jìnzhǐ dàolājī] ห้ามเทขยะ
 • 禁止乱扔垃圾 [jìnzhǐ luàn rēnglājī] ห้ามทิ้งขยะ
 • 请勿乱扔垃圾 [ qǐng wù luàn rēnglājī]  กรุณาอย่าทิ้งขยะ
 • 禁止乱丢垃圾 [jìnzhǐ luàndiū lā​jī] ห้ามทิ้งขยะ
 • 请注意保持清洁 [qǐng zhùyì bǎochí qīngjié] โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด
 • 请勿随地吐痰 [qǐng wùsuídì tǔtán] กรุณาอย่าถ่มน้ำลาย
 • 请节约用水 [qǐng jiéyuē yòngshuǐ]  กรุณาประหยัดน้ำ
 • 请节约用电 [qǐng jiéyuē yòngdiàn]  กรุณาประหยัดไฟ
 • 请勿喧哗 [qǐng wù xuānhuá] กรุณาอย่าส่งเสียงดัง
 • 注意灰尘危险 [zhùyì huīchén wēihài] ระวังอันตรายจากละอองฝุ่น
 • 注意安全 [zhùyì ānquán] ระวังความปลอดภัย
 • 注意高温 [zhùyì gāowēn] ระวังความร้อน
 • 止步高压危险 [zhǐbù gāoyā wéixiǎn]  หยุดอันตรายไฟฟ้าแรงสูง
 • 遇火警请勿使用电梯 [yùhuǒjǐng qǐngwùshǐyòng diàntī] พบเจออัคคีภัยกรุณางดใช้ลิฟท์
 • 此道不能停车 [cǐdào bùnéng tíngchē] ห้ามจอดตลอดแนว
 • 工作进行中 [gōngzuò jìnxíngzhōng] กำลังทำงาน(ทำความสะอาดพื้นสำหรับแม่บ้าน)
 • 请勿摘花 [qǐngwù zhāihuā] ห้ามเด็ดดอกไม้
 • 请勿喂食动物 [qǐngwù wèishí dòngwù] กรุณาอย่าให้อาหารสัตว์
 • 非公莫入 [fēigōng mòrù] เฉพาะเจ้าหน้าที่
 • 请小心保管财务 [qǐngxiǎoxīn bǎoguǎncáiwù] ระวังทรัพย์สิน
 • 离开洗手间前请先查看随身物品 [líkāixǐshǒujiānqián qǐngxiānchákàn suíshēnwùpǐn] กรุณาตรวจดูทรัพย์สินของท่านก่อนออกจากห้องน้ำ
 • 小心,前方施工中,抱歉造成不便 [xiǎoxīn, qiánfāng shīgōngzhōng, bàoqiàn zàochéng bùbiàn] โปรดทราบพื้นที่นี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง ขออภัยในความไม่สะดวก
 • 请安静 [qǐng ānjìng] กรุณาเงียบ
 • 禁止喧哗 [jìnzhǐ xuānhuá] ห้ามส่งเสียงรบกวน
 • 禁止大声喧哗 [jìnzhǐ dàshēng xuānhuá]  ห้ามเสียงดัง
 • 禁止追逐打闹 [jìnzhǐ zhuīzhú dǎnào] ห้ามวิ่งไล่จับกัน
 • 禁止打手机 [jìnzhǐ dǎshǒujī] ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
 • 禁止涂写书本 [jìnzhǐ túxiě shūběn] ห้ามขีดเขียนหนังสือ
 • 洗手间禁止行为 [] ห้องน้ำห้ามทำลักษณะแบบนี้
 • 禁止翻越 [Jìnzhǐ fānyuè] ห้ามข้าม
 • 禁止堆放 [jìnzhǐ duīfàng] ห้ามซ้อน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม