นวัตกรรมเม็ดฟู่ ศาสตร์ชะลอวัย

ไวยากรณ์จีน : การใช้ 几乎 & 差点儿

การใช้ 几乎 และ 差点儿

几乎 , 差点儿 ทั้งสองคำนี้ต่างมีหมายว่า “เกือบ/เกือบจะ/แทบจะ”  ปกติสองคำนี้จะสามารถใช้แทนกันได้ แต่หากเป็นประโยคที่ใช้ในความหมายว่า อ่อนกว่า ด้อยกว่า   หรือประโยคที่ใช้ในการเปรียบเทียบ จะต้องใช้ 差点儿 เท่านั้น

1. 几乎  “เกือบจะ/แทบจะ”

 • 如果你不提醒我,这件事情我几乎忘了。(结果没有忘记) หากคุณไม่เตือนฉัน เรื่องนี้ฉันแทบจะลืมแล้ว
 • 来的人几乎都是韩国留学生。 คนที่มาเกือบจะเป็นนักเรียนเกาหลีทั้งหมด
 • 14岁的儿子几乎跟妈妈一样高。 ลูกชายอายุ 14 ขวบ สูงเกือบเท่าแม่
 • 中国古代比较有名的诗, 她几乎都读过。 คำกลอนโบราณจีน เธอล้วนอ่านมาแล้วจนเกือบหมด
 • 他病得几乎走不动路了。 เขาป่วยหนักจนเกือบจะเดินทางไม่ได้
 • 他几乎累死了。เขาเหนื่อยเกือบจะตายอยู่แล้ว
 • 这个房间临近闹市, 吵闹得几乎睡不着觉。 ห้องนี้อยู่ใกล้กับตลาด มีเสียงรบกวนจนเกือบจะนอนไม่หลับ
 • 我几乎疯了。ผมแทบจะบ้าตาย

2. 差点儿 “เกือบจะ/ด้อยกว่า/อ่อนกว่า”   (几乎 จะไม่สามารถใช้ในความหมาย “ด้อยกว่า/อ่อนกว่า”)

 • 我差点儿迟到了。 ฉันเกือบจะสายแล้ว
 • 我差点没见到他。 ฉันเกือบจะไม่ได้พบเขาแล้ว
 • 这次考试我差点儿不及格。 การสอบครั้งนี้ฉันเกือบจะสอบไม่ผ่าน
 • 这一次考试差点儿得满分,都怨我马虎忘记点个小数点。 การสอบครั้งนี้เกือบจะได้คะแนนเต็มอยู่แล้ว ต้องโทษฉันที่ลืมจุดทศนิยมไป
 • 这本书比那本书差点儿。 หนังสือเล่มนี้เมื่อเทียบกันเล่มนั้นด้อยกว่า (ประโยคเปรียบเทียบใช้ 几乎 แทนไม่ได้)
 • 她的技术还差点儿 。 ฝีไม้ลายมือของเธอยังด้อยอยู่
 • 那车子差点儿撞上那老人 。 รถคันนั้นเกือบจะชนคนแก่นั้นแล้ว
 • 一辆车差点儿和另一辆相撞 。รถคันหนึ่งเกือบจะชนกับรถอีกคันหนึ่ง
 • 我差点儿跌倒 。 ฉันเกือบจะล้มลง
 • 他差点儿丢了性命。 เขาเกือบจะสูญเสียชีวิตแล้ว
 • 我早上不小心差点儿把镜子弄掉了。 เช้านี้ฉันไม่ระวังเกือบจะทำกระจกตกแตกแล้ว
 • 他差点儿打破记录。 เขาเกือบจะทำลายสถิติได้
 • 我差点儿爱上你了,可是我没有。ฉันเกือบรักคุณเข้าแล้ว แต่ฉันก็ไม่ได้รัก
Online Marketing
ออนไลน์คือทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก สมัครวันนี้เรียนฟรี รับจำนวนจำกัด คลิ๊กเลย!