นวัตกรรมเม็ดฟู่ ศาสตร์ชะลอวัย

การใช้ 只是, 但是

การใช้ 只是, 但是

只是 มีความหมายว่าง “เพียงแต่” เป็นได้ทั้งคำเชื่อม(连词, conj.)และและกริยาวิเศษณ์(副词 adv.) ในประโยค

1. 只是 เมื่อทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม

  • 他各方面都很好,只是身体差一些。 อะไรๆเขาก็ดี เพียงแต่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่านั้น
  • 今天的作业不难, 只是多了点儿。 การบ้านวันนี้ไม่ยาก เพียงแต่มากไปหน่อย
  • 他很想去苏梅岛, 只是没时间。 เขาอยากจะไปเกาะสมุยมาก เพียงแต่ไม่มีเวลา
  • 我什么都知道, 只是不想说。 อะไรๆฉันก็รู้จัก เพียงแต่ไม่อยากจะพูด
  • 她一句话也不说, 只是抵着头往前走。 เธอไม่พูดเลยสักคำ ได้แต่ก้มหน้าก้มตาเดิน

2. 只是  เมื่อทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ในประโยค

  • 我只是听说, 并没有看见。 ฉันเพียงแต่ได้ยินมา ไม่ได้เห็นเอง
  • 我只是想大概了解一下儿, 用不了多少时间。 ฉันเพียงแต่อยากรู้คร่าวๆสักหน่อยเท่านั้น คงใช้เวลาไม่เท่าไรหรอก
  • 我只是路过,不发表意见。 ฉันเพียงแค่ผ่านมา ไม่มีความคิดเห็น

只是&但是 เป็นคำที่ใช้เชื่อมประโยคเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่ 只是(เพียงแต่) เน้นที่ประโยคหน้า ส่วน 但是(แต่) เน้นที่่ประโยคหลัง (强调的重点不一样)

….เน้นประโยคหน้า….,只是…………………….。 (前面比后面重要)
…………………….,但是….เน้นประโยคหลัง….。 (后面比前面重要)

ตัวอย่างเช่น

  • 这件衣服很好看, 只是有点儿小。เสื้อผ้าชุดนี้ดูดี เพียงแต่เล็กไปหน่อย
  • 虽然她个子很小,但是她力气很大。 ถึงแม้ว่ารูปร่างของเธอจะดูเล็ก แต่เธอมีกำลังมาก (力气 กำลัง)

เครดิต : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ม.6)

Online Marketing
ออนไลน์คือทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก สมัครวันนี้เรียนฟรี รับจำนวนจำกัด คลิ๊กเลย!