ศัพท์ภาษาจีน : ไม่ดูไม่ได้ [非看不可]

เรียนภาษาจีน 非...不可 ...

非…不可 … [fēi…bù kě] ต้องทำให้ได้ ไม่ทำไม่ได้

  • 这本书很好看,我非看不可。
  • 今天我很累,我非睡觉不可。
  • 他喜欢你,非看你不可。

非看不可 : ไม่ดูไม่ได้

经理:青青,晚上加班。
Jīnglǐ: qīng qīng , wǎnshang jiābān
ผู้จัดการ : ชิงชิง , คืนนี้ทำโอทีด้วยนะ

青青:经理……晚上我不能加班。
qīng qīng : Jīnglǐ …… wǎnshang wǒ bùnéng jiābān
ชิงชิง : ผู้จัดการคะ….คืนนี้ดิฉันทำโอทีไม่ได้ค่ะ

经理:为什么?
Jīnglǐ : wèi shén me?
ผู้จัดการ : ทำไมล่ะ?

青青:晚上是世界杯的决赛,我非看不可。
qīng qīng : wǎnshang shì shìjièbēi de juésài, wǒ fēi kàn bùkě
ชิงชิง : คืนนี้บอลโลกมีแข่งรอบสุดท้ายค่ะ , ดิฉันไม่ดูไม่ได้ค่ะ

经理:哪有非看不可的球赛?球赛重要还是工作重要?
Jīnglǐ : nǎ yǒu fēi kàn bùkě de qiúsài? Qiúsài zhòngyào háishì gōngzuò zhòngyào?
ผู้จัดการ : มีที่ไหนการแข่งบอลที่ไม่ดูไม่ได้น่ะ? แข่งบอลสำคัญหรืองานสำคัญกว่ากัน?

青青:经理,行行好吧,我真的不想错过这场比赛。
qīng qīng : Jīnglǐ ,xínɡxinɡhǎo ba, wǒ zhēn de bùxiǎng cuòguò zhè chǎng bǐsài.
ชิงชิง : ผู้จัดการขา…. หน่า…นะคะ, ดิฉันไม่อยากพลาดการแข่งขันครั้งนี้น่ะค่ะ

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.thaiinchina.com