ศัพท์ภาษาจีน: อาชีพ (职业)

ชื่ออาชีพ ภาษาจีน

ชื่ออาชีพในภาษาจีน

บทสนนาเบื้องต้น

เวลาจะถามว่าคุณทำงานอะไร ก็ถามว่า

 • 你做什么工作?คุณทำงานอะไร --> 我是…
 • 你长大了想干什么? โตขึ้นคุณอยากทำงานอะไร -->我想当…
 • 工作 [gōngzuò] งาน, ทำงาน

เวลาตอบ ก็ง่ายนิดเดียว ใช้ประโยค 我是… (ผมเป็น…)  เช่น

 • 我是翻译家。ผมเป็นล่าม

หรือถ้าต้องการบอกว่า อยากเป็น… ก็ใช้ประโยค

 • 我想当… ผมอยากเป็น…
 • 我想当老师。 ผมอยากเป็นครู (当 ก็คือ ดำรงตำแหน่ง, เป็น)

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 总理 [zǒnglǐ] นายกรัฐมนตรี
 • 翻译家 [fānyìjiā] ล่าม , นักแปล
 • 收款员 [shōukuǎnyuán] พนักงานเก็บเงิน
 • 老师 [lǎoshī] ครู, อาจารย์
 • 演员 [yǎnyuán] นักแสดง
 • 模特儿 [mótèr] นางแบบ
 • 男模特 [nán mótè] นายแบบ
 • 女模特 [nǚ mótè]  นางแบบ
 • 律师 [lǜshī] ทนายความ
 • 工程师 [gōngchéngshī] วิศวกร
 • 设计师 [shèjìshī] นักออกแบบ
 • 建筑师 [jiànzhùshī] สถาปนิก
 • 会计师 [kuàijìshī] นักบัญชี
 • 药剂师 [yàojìshī] เภสัชกร
 • 摄影师 [shèyǐngshī] ช่างภาพ
 • 木工 [mù gōng] ช่างไม้
 • 水管工人 [shuǐ guǎn gōng rén] ช่างประปา
 • 电工 [diàn gōng] ช่างไฟฟ้า
 • 焊接工 [hàn jiē gōng] ช่างเชื่อม
 • 油漆工 [yóu qī gōng] ช่างทาสี
 • 舞者 [wǔ zhě] นักเต้นรำ
 • 歌唱家 [gē chàng jiā] นักร้อง
 • 音乐家 [yīn yuè jiā] นักดนตรี
 • 魔术师 [mó shù shī] นักมายากล
 • 空姐 [kōng jiě] แอร์โฮสเตส (ย่อจาก 空中小姐)
 • 导游 [dǎoyóu] มัคคุเทศก์
 • 理发师 [lǐfàshī] ช่างทำผม
 • 美容师 [měiróngshī] ช่างเสริมสวย
 • 作家 [zuòjiā] นักเขียน, นักประพันธ์
 • 漫画家 [mànhuàjiā] นักเขียนการ์ตูน
 • 画家 [huàjiā] จิตรกร
 • 翻译家 [fānyìjiā] นักแปล
 • 音乐家 [yīnyuèjiā] นักดนตรี

 • 艺术家 [yìshùjiā] ศิลปิน (artist)
 • 侦探  [zhēntàn] นักสืบ
 • 科学家 [kēxuéjiā] นักวิทยาศาสตร์
 • 政治家 [zhèngzhìjiā] นักการเมือง
 • 歌手 [gēshǒu] นักร้อง
 • 演唱家  นักร้อง
 • 搞笑 [gǎoxiào] ตลก
 • 明星 [míngxīng] ดารา
 • 超级明星 [chāo jí míng xīng] ซุปเปอร์สตาร์
 • 电影明星 [diànyĭngmíngxīng] ดาราภาพยนตร์
 • 公司职员 [gōngsīzhíyuán] พนักงานบริษัท
 • 经理 [jīnglǐ] ผู้จัดการ
 • 小贩 [xiǎo fàn] พ่อค้า
 • 商人 [shāngrén] นักธุรกิจ
 • 雇员 [gùyuán] ลูกจ้าง
 • 上班族 [shàngbānzú] มนุษย์เงินเดือน
 • 私人企业 [sīrén qǐyè]  ทำธุระกิจส่วนตัว
 • 自由职业 [zì​yóu​zhí​yè]  อาชีพอิสระ --> 他以自由职业获取收入。
 • 报信者 [bào xìn zhě] พนักงานรับส่งเอกสาร
 • 售货员 [shòuhuòyuán] พนักงานขาย
 • 服务员 [fúwùyuán] พนักงานบริการ
 • 公务员 [gōngwùyuán] พนักงานรัฐ, ข้าราชการ
 • 记者/ 新闻记者 [jìzhě/xīnwènjìzhě] นักข่าว
 • 播音员 [bōyīnyuán] ผู้ประกาศข่าว
 • 医生 [yīshēng] หมอ, แพทย์
 • 牙医 [yáyī] ทันตแพทย์  (ย่อจาก 牙科医生)
 • 兽医 [shòuyī] สัตวแพทย์
 • 护士 [hùshi] พยาบาล
 • 农民 [nóngmín] ชาวนา, เกษตรกร
 • 牧民 [mùmín] ปศุกร
 • 渔民 [yúmín] ชาวประมง
 • 编辑 [biānjí] บรรณาธิการ
 • 法官 [fǎguān] ผู้พิพากษา
 • 外交官 [wàijiāoguān] เจ้าหน้าที่การทูต
 • 总统 [zǒngtǒng] ประธานาธิบดี
 • 秘书 [mìshū] เลขานุการ
 • 警察 [jǐngchá] ตำรวจ
 • 军人 [jūnrén] ทหาร
 • 士兵 [shì bīng] ทหารบก
 • 海军 [hǎi jūn] ทหารเรือ
 • 拳击手  [quánjíshǒu] นักมวย (拳 หมัด กำปั้น, 击 โจมตี, 手 มือ )
 • 园丁 [yuán dīng] คนสวน
 • 保安 [bǎo ān] ยามรักษาความปลอดภัย
 • 邮差 [yóu chāi] บุรุษไปรษณีย์
 • 农民 [nóng mín] ชาวนา
 • 消防员 [xiāo fáng yuán] พนักงานดับเพลิง
 • 技工 [jì gōng] ช่างฟิต /ช่างยนต์
 • 渔民 [yú mín] ชาวประมง
 • 厨师 [chú shī] พ่อครัว
 • 女服务员 [nǚ fú wù yuán] บริกรหญิง
 • 男服务员 [nán fú wù yuán] บริกรชาย
 • 面包师 [miàn bāo shī] คนทำขนมปัง
 • 保姆 [bǎo mǔ] แม่บ้าน
 • 清洁工 [qīng jié gōng] พนักงานเก็บขยะ
 • 女仆 [nǚ pū] สาวใช้
 • 裁缝 [cái féng] ช่างตัดเสื้อ
 • 公交车司机 [gōng jiāo chē sī jī] พนักงานขับรถประจำทาง
 • 打印员 [dǎ yìn yuán] พนักงานพิมพ์ดีด
 • 收银员 [shōu yín yuán] พนักงานเก็บเงิน
 • 电脑程序师 [diàn nǎo chéng xù shī] นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • 发型师 [fā xíng shī] ช่างออกแบบทรงผม
 • 飞行员 [fēi xíng yuán] นักบิน
 • 太空人  [tàikōngrén] นักบินอวกาศ (太空 อวกาศ)
 • 出租车司机 [chū zū chē sī jī] คนขับแท็กซี่