สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 232011
 

  • Song : 柴米油鹽醬醋茶 (Chái mǐ yóu yán jiàng cù chá) ฟืน ข้าว น้ำมัน เกลือ ซีอิ้ว น้ำส้มสายชู และชา
  • Artist & Melody : 王力宏 (Wang Lee Hom)
  • Lyric : Xu Ruoxuan
小时候 [xiǎoshíhou] วัยเด็ก
想要 [xiǎngyào] ต้องการ, อยากได้
什么 [shénme] อะไร
大大 [dàdà] ใหญ่ๆ
蓝色 [lánsè] สีฟ้า
飞机 [fēijī] เครื่องบิน
环游 [huányóu] ท่องเที่ยวไปทั่ว
世界 [shìjiè] โลก
地球 [dìqiú] โลก (ลูกโลก)
每(一)个 [měigè] ทุกที่
角落 [jiǎoluò] ซอกมุม
白云 [báiyún] เมฆสีขาว
穿梭 [chuānsuō] เดินขวักไขว่
长大 [zhǎngdà] เติบโต
以后 [yǐhòu] หลังจาก
答录机 [dálùjī] เครื่องตอบรับและบันทึกเสียง
喂 [wèi] ฮัลโหล (เว่ย)
红色 [hóngsè] สีแดง
一起 [yīqǐ] in ด้วยกัน
现在 [xiànzài] ตอนนี้
不在 [bùzài] ไม่อยู่
变成 [biànchéng] เปลี่ยนเป็น
因为 [yīnwei] เพราะว่า
柴米油盐 [cháimǐyóuyán] ฟืน, ข้าว, น้ำมัน, เกลือ (สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต)
一点一滴 [yīdiǎnyīdī] แต่ละหยด
弯弯 [wānwān] โค้งๆ
月儿弯弯 [yuè ér wānwān] ดวงจันทร์เสี้ยว
爱 [ài] รัก
傻 [shǎ] โง่
不差 [búchà] ไม่เลว
都是 [dōushì] ล้วนแต่
幸福 [xìngfú] ความสุข
发芽 [fāyá] แตกหน่อ
快乐 [kuàilè] ปิติยินดี
无论 [wúlùn] ไม่ว่า…
白天 [báitiān] กลางวัน
黑夜 [hēiyè] กลางคืน
握 [wò] จับ
紧 [jǐn] แน่นๆ
双手 [shuāngshǒu] มือทั้งสองข้าง
就算 [jiùsuàn] แม้ว่า
刮风 [guā fēng] ลมพัด
下雨 [xiàyǔ] ฝนตก
就是 [jiùshì] คือ
身边 [shēnbiān] ข้างกาย
保护 [bǎohù] ป้องกัน
直到 [zhídào] จนกระทั่ง
永远 [yǒngyuǎn] ตลอดไป
没有 [méiyǒu] ไม่มี
理由 [lǐyóu] เหตุผล
那么 [nàme] งั้น
复杂 [fùzá] ซับซ้อน, ยุ่งยาก
小时候你想要什么
我要一台大大蓝色的飞机
带我环游世界到地球每一个角落
在蓝天白云中穿梭 

而长大以后我想要什么
我要一台小小红色答录机
和你一起录下喂我们现在不在家
蓝色变成红色因为你

柴米油盐酱醋茶
一点一滴都是幸福在发芽
月儿弯弯爱的傻
有了你什么都不差

小时候你想要什么
我要一台大大蓝色的飞机
带我环游世界去地球每一个角落
在蓝天白云中穿梭

而长大以后我想要什么
我要一台小小红色答录机
和你一起录下喂我们现在不在家
蓝色变成红色因为你

柴米油盐酱醋茶
一点一滴都是幸福在发芽
月儿弯弯爱的傻
有了你什么都不差

给你快乐无论白天黑夜
握紧双手就算刮风下雨
我就是要你要你待在我身边
保护你直到永远

柴米油盐酱醋茶
一点一滴都是幸福在发芽
月儿弯弯爱的傻
有了你什么都不差

月儿弯弯爱的傻
没有一个理由
活得那么复杂
有了你什么都不差

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!