นวัตกรรมเม็ดฟู่ ศาสตร์ชะลอวัย

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนจาก facebook

facebook ภาษาจีน

从脸书学习汉语 cóng liǎn shū xuéxí hànyǔ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนจาก facebook ค่ะ

 • 创建群 chuàngjiànqún สร้างกลุ่ม
 • 按赞 ànzàn กดlike
 • 你可能认识的人 nǐ kěnéng rènshi de rén คนที่คุณอาจรู้จัก
 • 推荐朋友 tuījiànpéngyou แนะนำเพื่อน
 • 搜索朋友 sōusuǒpéngyou ค้นหาเพื่อน
 • 照片 zhàopiàn รูปภาพ
 • 挚友 zhìyǒu เพื่อนสนิท
 • 保存更改 bǎocúngēnggǎi บันทึกการเปลี่ยนแปลง
 • 群组 qúnzǔ กลุ่ม
 • 首页 shǒuyè หน้าแรก
 • 搜索朋友,地点和事物 sōusuǒ péngyǒu, dìdiǎn hé shìwù ค้นหาเพื่อน, สถานที่และสิ่งต่างๆ
 • 头像 tóuxiàng รูปโปรไฟล์
 • 状态 zhuàngtài สถานะ/status
 • 活动记录 huódòngjìlù บันทึกกิจกรรม
 • 从未改过密码 cóng wèi gǎiguò mìmǎ ไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • 赞 zàn ถูกใจ
 • 取消赞 qǔxiāozàn ถอนถูกใจ(เฉยๆ)
 • 分享 fēnxiǎng แชร์/แบ่งปัน
 • 解除朋友关系 jiěchú péngyou guānxi เลิกเป็นเพื่อน
 • 加为朋友 jiāwéipéngyou เพิ่มเป็นเพื่อน
 • 没有新请求 méiyǒuxīnqǐngqiú ไม่มีคำร้องขอใหม่
 • 交友请求 jiāoyǒuqǐngqiú คำร้องขอเป็นเพื่อน
 • 应用程序与游戏 yìngyòng chéngxù yǔ yóuxì แอพพริเคชั่นและเกมส์
 • 报告问题 Bàogào wèntí รายงานปัญหา
 • 退出 tuìchū ออกจากระบบ
 • 隐私设置 yǐnsīshèzhì ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
 • 帐户设置 zhànghùshèzhì ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
 • 你在想什么? nǐ zài xiǎng shénme คุณกำลังคิดอะไรอยู่?
 • ….和….成为了朋友 hé….chéngwéilepéngyou …..กับ….ได้เป็นเพื่อนกันแล้ว
 • 提问 tíwèn ถามคำถาม
 • 屏蔽 píngbì บล็อก!!!
 • 解除屏蔽 jiěchúpíngbì ยกเลิกบล็อก
 • 更新状态 gēngxīnzhuàngtài อัพเดตสถานะ
 • 更新资料 gēngxīnzīliào อัพเดตข้อมูล
 • 添加照片/视频 tiānjiāzhàopiàn/shìpín เพิ่มรูปภาพ/วีดีโอ
 • 公开 gōngkāi สาธารณะ
 • 仅限自己 jǐnxiànzìjǐ เฉพาะฉัน
 • 创建专页 chuàngjiànzhuānyè สร้างหน้า/เพจ
 • 管理专页 guǎnlǐzhuānyè จัดการหน้า/เพจ
 • 发帖 fātiē โพสต์
 • 向他/她发送交友请求 xiàng tā/tā fāsòng jiāoyǒu qǐngqiú ส่งคำร้องขอเป็นเพื่อนกับเขา/หล่อน
 • 谁能看见我的资料? shuí néng kànjiàn wǒ de zīliào ใครที่จะสามารถเห็นข้อมูลของฉันได้บ้าง?
 • 谁能够联系我?. shuí nénggòu liánxì wǒ ใครสามารถติดต่อกับฉันได้บ้าง?
 • 如何阻止某人骚扰我? rúhé zǔzhǐ mǒu rén sāorǎo wǒ ฉันจะทำให้บุคคลหยุดรบกวน/ก่อกวนฉันได้อย่างไร?

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Online Marketing
ออนไลน์คือทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก สมัครวันนี้เรียนฟรี รับจำนวนจำกัด คลิ๊กเลย!