สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 252011
 

hǎo tīng -xǔ rú yún
好 听 – 许 茹 芸

————————————–
nǐ shuō de huà wǒ dōu xiāng xìn shuō de hǎo tīng shuō de tián mì
你说的话 我都相信 说得好听 说得甜蜜
คำพูดของเธอ ฉันล้วนเชื่อ พูดจนน่าฟัง พูดจนหวานชื่น

nǐ shuō de měi yī jù wǒ dōu xiāng xìn
你说的每一句 我都相信
คำพูดทุกประโยคของเธอ ฉันล้วนเชื่อ

wéi le ài qíng shī le cōng míng tīng nǐ de huà bì shàng yǎn jīng
为了爱情 失了聪明 听你的话闭上眼睛
เพื่อความรัก ความฉลาดสูญสิ้นไป ปิดตาฟังแต่คำพูดของเธอ

zhè gè mèng duō měi lì ràng tā jì xù
这个梦多美丽 让它继续
ความฝันนี้ช่างสวยงาม ปล่อยให้เป็นไป

nǐ shuō de huà zǒng nà me hǎo tīng nǐ ài bù ài wǒ bù néng què dìng
你说的话总那么好听 你爱不爱我不能确定
คำพูดของเธอช่างน่าฟังอะไรเช่นนี้  เธอรักหรือไม่รักฉันไม่อาจแน่ใจ

yě xǔ nǐ zhī bǎ tā ài dāng yóu xì wǒ què méi nà me cōng míng ài de tài yòng lì
也许你只把它(爱)当游戏 我却(没那么聪明)爱得太用力
บางทีเธออาจถือว่าเป็นเพียงละครบทหนึ่ง แต่ฉัน(ไม่ได้ฉลาดเพียงนั้น)กลับรักเป็นจริงเป็นจัง

Repeat all once

nǐ shuō de huà zǒng nà me hǎo tīng nǐ ài bù ài wǒ bù xiǎng què dìng
你说的话总 那么好听 你爱不爱 我不想确定
คำพูดของเธอช่างน่าฟังอะไรเช่นนี้  เธอรักหรือไม่รักฉันไม่อาจแน่ใจ

wǒ huì guān diào nǐ sòng de shǒu jī rán hòu jìng jìng bù qù lǐ
我会关掉 你送的手机 然后静静不去理
ฉันคงต้องปิดโทรศัพท์ที่เธอให้มา จากนั้นอยู่อย่างเงียบๆไม่สนใจ

nǐ shuō de huà zǒng nà me hǎo tīng nǐ ài bù ài wǒ bù xiǎng què dìng
你说的话 总那么好听 你爱不爱 我不想确定
คำพูดของเธอช่างน่าฟังอะไรเช่นนี้  เธอรักหรือไม่รักฉันไม่อาจแน่ใจ

wǒ huì guān diào nǐ sòng de shǒu jī rán hòu jìng jìng qīng qīng shì zài yě bù qù lǐ
我会关掉 你送的手机 然后静静 轻轻 是再也不去理
ฉันคงต้องปิดโทรศัพท์ที่เธอให้มา จากนั้นอยู่อย่างเงียบๆ สบายๆ  ล้วนไม่สนใจอีก

———————-
相信 [xiāngxìn] เชื่อถือ
好听 [hǎotīng] ไพเราะ, น่าฟัง
甜蜜 [tiánmì] หวานซึ้ง
为了 [wèile] เืพื่อ
爱情 [àiqíng] ความรักระหว่างหนุ่มสาว
聪明 [cōngmíng] ฉลาด
眼睛 [yǎnjing] ตา (ดวงตา)
这个 [zhègè] อันนี้, สิ่งนี้
美丽 [měilì] สวยงาม
继续 [jìxù] ต่อเนื่อง
那么 [nàme] ถ้างั้น
不能 [bùnéng] ไม่สามารถ
确定 [quèdìng] ยืนยัน
也许 [yěxǔ] บางที
游戏 [yóuxì] เกม
用力 [yònglì] ใช้กำลัง
手机 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ
然后 [ránhòu] หลังจากนั้น
轻轻 [qīngqīng] เบาๆ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!