นวัตกรรมเม็ดฟู่ ศาสตร์ชะลอวัย

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดอาวุธ [武器]

อาวุธ ภาษาจีน

คำศัพท์หมวดอาวุธ

 • 武器 wǔqì อาวุธ
 • 暗器 ànqì อาวุธลับ
 • 甲 jiǎ เกราะ
 • 剑 jiàn ดาบ/กระบี่
 • 盾 dùn โล่
 • 刀 dāo มีด
 • 枪 qiāng ปืน
 • 矛 máo หอก
 • 戟 jǐ ง้าว
 • 斧 fǔ ขวาน
 • 弹弓 dàngōng หน้าไม้
 • 匕首 bǐshǒu กริช
 • 攮子 nǎngzi กริช
 • 鞭 biān แส้
 • 钢鞭 gānbiān แส้เหล็ก
 • 齿轮 chǐlún กงจักร
 • 锤 chuí ลูกตุ้ม(อาวุธสมัยโบราณ) ,ค้อน
 • 棒 bàng กระบอง
 • 棍 gùn กระบอง
 • 钺 yuè ขวานวงพระจันทร์
 • 钩 gōu ตะขอ
 • 叉 chā สามง่าม
 • 弓 gōng ธนู(เกาทัณฑ์)
 • 箭 jiàn ลูกธนู
 • 戈 gē ชื่ออาวุธชนิดหนึ่งในสมัยโบราณ
 • 抓 กรงเล็บ
 • 拐棍 guǎigùn ไม้เท้า
 • 胄 zhòu หมวกเกราะ
 • 手榴弹 shǒuliúdàn ระเบิดมือ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Online Marketing
ออนไลน์คือทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก สมัครวันนี้เรียนฟรี รับจำนวนจำกัด คลิ๊กเลย!