ศัพท์เกี่ยวกับสารเคมี ภาษาจีน

สารเคมี ภาษาจีน

ศัพท์จีนเกี่ยวกับสารเคมี

 • 化学品 huàxuépǐn สารเคมี
 • 柠檬酸 níngméngsuān กรดมะนาว/กรดซิตริก
 • 尿酸 niàosuān กรดยูริค
 • 乳酸 rǔsuān กรดแลคติก
 • 二氧化碳 èryǎnghuàtàn คาร์บอนไดออกไซด์
 • 一氧化碳 yīyǎnghuàtàn คาร์บอนมอนอกไซด์
 • 甲醇 jiǎchún เมทานอล
 • 乙醇 yìchún เอทานอล
 • 福尔马林 fú’ěrmǎlín ฟอร์มาลีน
 • 氟化物 fúhuàwù ฟลูออไรด์
 • 硫磺酸 liúhuángsuān กรดซัลฟิวริก

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม