ศัพท์ภาษาจีน : 元素 [yuánsù] แร่ธาตุ (Chemical element)

แร่ธาตุ ภาษาจีน
Americium méi
Antimony
Argon
Arsenic shēn
Astatine nuǒ
Barium bèi
Berkelium péi
Beryllium
Bismuth
Boron péng
Bromine xiù
Cadmium
Caesium
Calcium gài
Californium kāi
Carbon tàn
Cerium shì
Chlorine
Chromium
Cobalt
Copper tóng
Curium
Dyspromium
Einsteinium āi
Erbium èr
Europium yǒu
Fermium fèi
Flourine
Francium fāng
Gadolinium qiú
Gallium jiā
Germanium duǒ
Gold jīn
Hafnium jiá
Helium hài
Holmium huó
Hydrogen qīng
Indium yīn
Iodine diǎn
Iridium
Iron tiě
Krypton
Lanthanum làn
Lawrencium láo
Lead qiān
Lithium
Lutetium
Magnesium měi
Manganese měng
Mendelevium mén
Mercury gǒng
Molybdenum
Neodymium
Neon nǎi
Neptunium
Nickel niè
Niobium
Nitrogen dàn
Nobelium nuò
Osmium tiě
Oxygen yǎng
Palladium
Phosphorus lìn
Platinum
Plutonium
Polonium
Potassium jiǎ
Praseodymium
Promethium
Protactinium
Radium léi
Radon dōng
Rhenium lái
Rhodium lǎo
Rubidium
Ruthenium liǎo
Samarium shàn
Scandium kàng
Selenium
Silicon huò
Silver yín
Sodium
Strontium sōng
Sulfur liú
Tantalum dàn
Technetium
Tellurium
Terbium
Thallium shé
Thorium
Thulium diū
Tin
Titanium tài
Tungsten
Uranium yóu
Vanadium fán
Xenon xiān
Ytterbium
Yttrium dìng
Zinc xīn
Zirconium gào