สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 042011
 

วันนี้อยากแนะนำเว็บสอนภาษาจีนพื้นฐานดีๆ มาให้ฝึกฝนกันครับ เราเชื่อว่า ทักษะภาษาจีนของคุณจะถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว เพียงแต่คุณขยันเท่านั้น (ไม่กลัวคนเก่งแต่กลัวคนขยัน)

เรียนตัวอักษรจีนด้วยวีดีโอ -Learn Chinese Characters (with Video!)

 • เรียนเขียนอักษรจีน Learn how to write Chinese Characters

  เรียนประโยคภาษาจีนง่ายๆ พร้อมเสียงอ่าน -Learn Chinese Phrases (with Audio!)

 • Courtesy
 • Love
 • Taxi
 • Greetings
 • Restaurant
 • Telephone
 • Introduction
 • Shopping
 • เรียนคำศัพท์ภาษาจีนพร้อมเสียงอ่าน -Learn Chinese Vocabulary (with Audio!)

 • Animals
 • Desserts
 • Living room
 • Beverages
 • Family
 • Organizations
 • Body
 • Food – meat
 • School
 • Car
 • Food – vegetables
 • Sports
 • Clothes
 • House
 • Verbs – Actions
 • Colors
 • Kitchen
 • บทเรียนภาษาจีนพร้อมเสียงอ่าน -Chinese Lessons (with Audio!)

  Chinese characters 

  1. Chinese characters – Introduction
  2. Understanding four tones
  3. Pinyin – vowels
  4. Pinyin – consonants
  5. Chinese Characters – Introduction
  6. Chinese Characters – Strokes – I
  7. Chinese Characters – Strokes – II
  8. Chinese Characters – Radicals – I
  9. Chinese Characters – Radicals – II
  10. Chinese Characters – Writing Orders
  Grammar – introduction 

  1. Introduction – I love China!
  2. You, I, he/she, it, this and that
  3. To be or not to be
  4. Noun + Be + adjective
  5. Noun + Verb + Noun
  6. Noun + Verb + Noun – Future Tense
  7. Noun + Verb + Noun – Present Perfect Tense
  8. “Can”: How to express capability
  9. May, maybe – expressing possibility
 •  Leave a Reply

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  (required)

  (required)

  Click to listen highlighted text!